Смяна на двигателя на чистачката на прозореца на задната врата

            0

Ще ви трябва: ключ "13", гнездова глава "8".

1. Изключете проводника от щепсела "минус" на акумулаторната батерия.2. Повдигнете предпазната капачка...3. ... развийте закрепващата гайка ...4. ... и свалете рамото на чистачката.5. Отстранете облицовката на задната врата (вижте "Премахване и монтиране на облицовката на задната врата").6. Стиснете ключалката и разкачете блока на кабелния сноп от мотор-редуктора.7. Извийте три болта за закрепване ...8. ... и свалете двигателя на чистачките на задната врата.9. Отстранете разделителите...10. ... и гумени втулки. Сменете втвърдените или повредени втулки и шайби с нови.

11. Инсталирайте частите в реда, обратен на премахването.Връзка към тази страница в различни формати
HTMLTextBB Code


Коментари на посетители


Без коментари все ощеФокус 2 
Фокус Турнир 1 
Фокус 1