Смяна на електрическия коректор на фаровете

            0

1. Изключете проводника от щепсела "минус" на акумулаторната батерия.2. Отстранете модула на фаровете (вижте "Смяна на блока на фаровете").3. Стиснете четирите ключалки...4. ... и свалете капака на фара.5. Изключете блока на кабелния сноп ...
6. ... завъртете електрическия коректор по посока на часовниковата стрелка (за левия фар) или обратно на часовниковата стрелка (за десния фар) ...7. ... освободете края на топката от пластмасовия рефлекторен лост ...8. ... и отстранете електрокоректора.9. Отстранете О-пръстена.


ЗАБЕЛЕЖКА: Сменете силно нагънат или скъсан пръстен.
10. Инсталирайте електрокоректора в реда, обратен на отстраняването. Когато монтирате, уверете се, че сферичният връх на електрокоректора се захваща с лоста на рефлектора.

ПОЛЕЗЕН СЪВЕТ: Свържете кабелния сноп, без да монтирате фара, свържете проводника към "минус" клемата на акумулатора и проверете работата на електрокоректора: включете къси или дълги светлини. При завъртане на регулатора на електрокоректора светлинният лъч на фара трябва да се движи във вертикална посока. Ако се чува звукът от работата на електрокоректора и светлинният лъч не се движи, тогава най-вероятно върхът на електрокоректора не е зацепен с лоста на рефлектора.


11. Инсталирайте частите в реда, обратен на премахването. Проверете дали фаровете са настроени правилно и регулирайте, ако е необходимо (вижте "Проверка и регулиране на фаровете").Връзка към тази страница в различни формати
HTMLTextBB Code


Коментари на посетители


Без коментари все ощеФокус 2 
Фокус Турнир 1 
Фокус 1