Премахване и инсталиране на звуков сигнал

            0

Ще ви трябва ключът "за 10".

1. Изключете проводника от щепсела "минус" на акумулаторната батерия.2. Стиснете резето...3. ... и изключете конектора на кабелния сноп от клаксона.4. Завъртете гайката на закрепване на рамото на звуковия сигнал...5. ... и отстранете модула на звуковия сигнал със скобата.6. Ако е необходимо, отвъртете гайката на закрепване на рамото и отстранете рамото.

7. Инсталирайте частите в реда, обратен на премахването.Връзка към тази страница в различни формати
HTMLTextBB Code


Коментари на посетители


Без коментари все ощеФокус 2 
Фокус Турнир 1 
Фокус 1