Проверка на ключа за запалване (заключване)

            0

При ключа за запалване проверете правилното затваряне на контактите на различни ключови позиции и работата на устройството против кражба. За да проверите контактната група, използвайте тестера в режим "непрекъснатост" на веригата: при всяко положение на ключа в ключалката проверете според електрическата верига дали контактите на превключвателя (ключалката) са затворени правилно.Връзка към тази страница в различни формати
HTMLTextBB Code


Коментари на посетители


Без коментари все ощеФокус 2 
Фокус Турнир 1 
Фокус 1