Смяна на уплътнението на капака на цилиндровата глава

            0

Ако изтичането на масло под капака на главата на цилиндъра не може да бъде отстранено чрез затягане на болтовете на капака, сменете уплътнението му.

Ще ви трябва ключ "за 12".

1. Изключете проводника от щепсела "минус" на акумулаторната батерия.2. Изключете маркуча за вентилация на картера от капака на главата на цилиндъра.3. Изключете съединителите на кабелния сноп от двата сензора за положение на разпределителния вал (вижте Проверка и подмяна на сензори на системата за управление на двигателя).4. Изключете подложките на кабелния сноп от двата клапана на системата за регулиране на фазата на газоразпределението ...
5. ... Отстранете монтажните болтове и отстранете вентилите за регулиране на фазите.6. Отстранете от свещите накрайниците на високоволтовите проводници.7. Завъртете дванадесет болта за закрепване на капака на главата на блока на цилиндъра, отстранете капака и облицовката, поставена под него.


8. Почистете жлебовете на капака и съединителната повърхност на главата на блока от остатъците от старото уплътнение.Ориз. 5.4. Редът на затягане на болтовете на капака на цилиндровата глава

9. Монтирайте капака на главата на цилиндъра с ново уплътнение и всички отстранени части в реда, обратен на отстраняването. Болтовете за закрепване на капака се затягат в реда, показан на фиг. 5.4, в две стъпки:

1-ви етап - предварително затягане с въртящ момент от 3,0 N·m (0,3 kgf·m);

2-ри етап - окончателно затягане с въртящ момент от 9,0 N·m (0,9 kgf·m).Връзка към тази страница в различни формати
HTMLTextBB Code


Коментари на посетители


Без коментари все ощеФокус 2 
Фокус Турнир 1 
Фокус 1