Смяна на задвижващия ремък на компресора на климатика

            0

Според препоръката на производителя задвижващият ремък на компресора на климатика трябва да се сменя на всеки 60 000 км или на 6 години работа (което от двете настъпи първо).

Ще ви трябва: гнездо "8", ключ "19", специален инструмент за монтиране на колана, нож.

1. Закачете предната част на колата и я поставете на сигурна опора. Отстранете дясното предно колело (вижте Смяна на колело).

2. Отстранете облицовката на предния десен калник (вижте "Премахване и монтиране на калниците и облицовките на калниците").

3. Отстранете предпазния капак на спомагателните задвижващи ремъци и компресора на климатика, като развиете болтовете на закрепването му към двигателя с гнездото "8".

4. Свалете задвижващия ремък на компресора на климатика, като го срежете с нож.

ЗАБЕЛЕЖКА: Съгласно препоръките на производителя, ремъкът на компресора на климатика трябва да се среже с нож, за да се свали, след което ремъкът става неизползваем. Това се дължи на факта, че коланът, дори след като е свален без повреда, не може да се използва повторно, тъй като е предназначен само за еднократно разтягане, когато е поставен върху шайби (не е предвидено регулиране на напрежението на колана). Освен това смяната на колана се регулира след определен пробег или експлоатационен живот.


5. Избършете шайбите на A/C компресора и коляновия вал с чист парцал, за да предотвратите изплъзване на задвижващия ремък на A/C компресора по време на монтажа.Ориз. 4.10. Инсталиране на инструмента за монтиране на задвижващия ремък на компресора на климатика към шайбата на коляновия вал


6. Установете адаптация за монтиране на ремъка на задвижването на компресора на климатика върху шайбата на коляновия вал до позицията, показана на фиг. 4.10.Ориз. 4.11. Монтиране на задвижващия ремък на компресора на климатика към инструмента за монтаж на компресора на климатика

7. Плъзнете нов ремък върху шайбата на A/C компресора, прекарайте под долната част на шайбата на коляновия вал и го монтирайте върху инструмента за монтаж, както е показано на фиг. 4.11.

8. Поставете скоростния лост в неутрално положение.Ориз. 4.12. Монтиране на задвижващия ремък на компресора на климатика върху шайбата на коляновия вал

9. Завъртете коляновия вал на двигателя по посока на часовниковата стрелка за болта на неговата шайба, като същевременно насочвате ремъка в потока на шайбата (фиг. 4.12), докато ремъкът се постави върху шайбата (в този момент напрежението на ремъка ще се разхлаби).


10. Завъртете коляновия вал, докато монтажният инструмент не бъде захванат от ремъка и отстранете инструмента.

ЗАБЕЛЕЖКА: Инструментът за монтаж на задвижващия ремък на компресора на климатика е за еднократна употреба, тъй като се деформира по време на монтажа.


11. Завъртете коляновия вал с един оборот и проверете дали ремъкът е правилно позициониран в жлебовете на шайбата. Поставете отново колана, ако е необходимо.

12. Инсталирайте отстранените части в реда, обратен на премахването.Връзка към тази страница в различни формати
HTMLTextBB Code


Коментари на посетители


Без коментари все ощеФокус 2 
Фокус Турнир 1 
Фокус 1