Зареждане на батерията

            0

Почистете внимателно извадения от автомобила акумулатор, особено горната му част, проверете нивото на електролита (вижте "Поддръжка на акумулатора") и долейте, ако е необходимо (ако автомобилът има обслужваем акумулатор).

Батерията се зарежда с обърнати щепсели с ток, равен на 10% от номиналния ток на батерията. Батерия с капацитет 60 Ah се зарежда с ток 6,0 A. Зареждането се извършва, докато започне обилно отделяне на газ и се достигне постоянно напрежение и плътност на електролита за 3 часа Плътността на електролита на батерия, заредена при 25°C трябва да съответства на данните в табл. 10,3 за всеки климатичен район.

При зареждане на акумулатора периодично проверявайте температурата на електролита и не позволявайте тя да надвишава +40 °C. Ако температурата достигне +40°C, намалете тока на зареждане наполовина или прекъснете зареждането и охладете батерията до +27°C.

Зареждането спира, когато във всички батерийни клетки започне обилно отделяне на газ, а напрежението и плътността на електролита, записани по време на последните три измервания (извършени 1 час след изключване на батерията), ще останат постоянни.

Ако в края на зареждането плътността на електролита (определена като се вземе предвид температурната корекция) се различава от стойността, посочена в табл. 10.3, след това го коригирайте. При повишена плътност отстранете част от електролита и добавете дестилирана вода. Ако плътността на електролита е под нормалната, след като го извадите от клетката, добавете електролит с повишена плътност (1,4 g/cm3).


След като регулирате плътността на електролита, продължете да зареждате батерията още 30 минути, за да смесите електролита. След това изключете батерията и след 30 минути измерете нивото на електролита във всички клетки. Ако нивото на електролита е под нормалното, добавете електролит, чиято плътност съответства на дадения климатичен регион (вижте таблица 10.3). Ако нивото на електролита е над нормалното, отстранете излишъка с гумена круша.

Таблица 10.3 Плътност на електролита при 25 °С, g/cm 3
Връзка към тази страница в различни формати
HTMLTextBB Code


Коментари на посетители


Без коментари все ощеФокус 2 
Фокус Турнир 1 
Фокус 1