Премахване и инсталиране на стартера

            0

Стартерът е монтиран на корпуса на съединителя в задната част на силовия агрегат.

Ще ви трябват: ключ "за 13", гнездови глави "за 10" и "за 13".

1. Изключете проводника от щепсела "минус" на акумулаторната батерия.2. Стиснете резето...3. ... и разкачете блока на кабелния сноп на стартера.4. Изключете блока от държача върху сноп от жици.5. Разхлабете долния монтажен болт на стартера ...6. ...накрая развийте и свалете болта.

ЗАБЕЛЕЖКА: Същият монтажен болт на стартера прикрепя и телената скоба. Не забравяйте да го инсталирате, когато строите.
7. Извийте два горни болта за закрепване на стартера...

ЗАБЕЛЕЖКА: Заземяващият проводник е прикрепен към горния ляв болт. Не забравяйте да го свържете, когато сглобявате.
8. ... извадете стартера от цилиндровия блок и го спуснете надолу.9. Изключете две гайки за закрепване на проводниците към изводите на тяговото реле...10. ... разкачете кабелите и свалете стартера.

11. Инсталирайте частите в реда, обратен на премахването.Връзка към тази страница в различни формати
HTMLTextBB Code


Коментари на посетители


Без коментари все ощеФокус 2 
Фокус Турнир 1 
Фокус 1