Поддръжка на батерията

            0

Когато използвате обслужвана батерия, поне веднъж на всеки две седмици отстранявайте праха и мръсотията от повърхността на моноблока и капака на батерията със сух парцал. Ако електролит случайно попадне върху капака, отстранете го с чист парцал, навлажнен с 10% разтвор на амоняк или сода. След това изсушете повърхността на корицата.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Почиствайте повърхността на капачката само с плътно затворени капачки, за да избегнете замърсяване на електролита.


Уверете се, че тапите винаги са плътно увити в гърлата на бурканите. Поне веднъж на всеки две седмици проверявайте чистотата на отворите за изпускане на газ в щепселите (ако има такива) или страничните стени на капака, тъй като запушването на тези отвори ще доведе до повишаване на налягането на газа вътре в батерията, което може да доведе до повреда на батерията.

За да предотвратите окисляване на клемите на батерията и кабелните накрайници, редовно почиствайте клемите и накрайниците, смазвайте ги с вазелин или грес. Гледайте плътността на свързване на върховете на проводниците и изводите.

СЪВЕТ: Вместо технически вазелин или конвенционални греси, най-добре е да използвате предлагани в търговската мрежа проводящи греси, съдържащи мед, за защита срещу окисляване на кабелите и накрайниците.


Периодично проверявайте надеждността на закрепването на акумулатора на автомобила, ако е необходимо, затегнете го, за да избегнете пукнатини на моноблока.

СЪВЕТ: За да намалите вибрациите, предавани на моноблока на батерията, и за да избегнете повреда на боята при изтичане на течност от батерията, поставете батерията върху устойчива на киселина гумена подложка.Проводниците трябва да се свързват хлабино към клемите на акумулатора, тъй като напрежението на проводниците може да доведе до разхлабване на клемите в капака и изтичане на електролит.

Периодично, поне веднъж на всеки две седмици, проверявайте нивото на електролита в клетките на батерията.

ЗАБЕЛЕЖКА: За батерии с общ капак за всички клетки и оборудвани с кондензаторна кухина е позволено да се проверява нивото на електролита веднъж на всеки 2 месеца.


Нивото на електролита във всички клетки трябва да бъде с 5–10 mm по-високо от горния ръб на сепараторите, което съответства на нивото между маркировките "MIN" и "MAX" на стената на полупрозрачния корпус на батерията.

ПОЛЕЗЕН СЪВЕТ: Удобно е да проверите нивото на електролита над горния ръб на сепараторите със стъклена тръба: спуснете я в клетката, докато спре в сепаратора и като затворите свободния край на тръба с пръст, извадете я от клетката.


За да възстановите нивото на електролита, добавете само дестилирана вода. Ако се установи, че плискането е причината за ниското ниво, тогава добавете електролит със същата плътност като тази, останала в акумулаторната клетка. Ако нивото е над нормалното, изпомпайте електролита с гумена круша с ебонит.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не добавяйте концентрирана киселина към акумулатора!


Ако по време на работа възникнаха затруднения при стартирането на двигателя, проверете степента на зареждане на батерията чрез плътност на електролита или напрежение на нейните клеми в ненатоварено състояние (Таблица 4.6). Използвайте хидрометър или наличен в търговската мрежа поплавъчен индикатор за плътност на електролита, за да проверите плътността на електролита. Напрежението на клемите на батерията може да се измери с всеки DC волтметър с граница на измерване 20 V (такъв волтметър е включен във всички налични в търговската мрежа автотестери).


Ако батерията е заредена до 75% или по-малко, тя трябва да се извади от автомобила и да се зареди със зарядно устройство (вижте "Зареждане на батерията").

Таблица 4.6 Параметри за проверка на състоянието на заряд на батерията
Връзка към тази страница в различни формати
HTMLTextBB Code


Коментари на посетители


Без коментари все ощеФокус 2 
Фокус Турнир 1 
Фокус 1