Проверка на свободния ход (луфт) на волана

            0

При увеличена свободна игра на волана е трудно да се контролира колата, тъй като тя реагира на действията на водача със закъснение. В допълнение, увеличеният ход, който не може да бъде елиминиран чрез регулиране на кормилното устройство, показва неизправност на кормилното управление (отслабване на кормилното устройство, кормилните пръти или износване на техните части).

Проверете хлабината на волана, когато автомобилът е паркиран върху равна повърхност, която не се хлъзга. Хлабината не трябва да надвишава 5°. Можете също да определите хлабината в линейни единици (mm) по формулата

L = (5°/360°)pD, където

L — луфт на волана, mm;

p = 3,14;

D — външен диаметър на волана, мм.

За волан с външен диаметър 380 mm хлабината не трябва да надвишава 16–18 mm.

Ще ви трябва: владетел, креда (или тел) за маркиране.

1. Поставете предните колела на позиция, съответстващи на праволинейното движение на автомобила.2. Инсталирайте линийката така, че краят й да опира в арматурното табло, а равнината на линийката да докосва външната повърхност на ръба на волана. Без да променяте позицията на линийката, завъртете волана наляво, докато предните колела започнат да се въртят. В това положение поставете маркировка върху ръба на волана (закрепете жицата).
3. Без да променяте позицията на линийката, завъртете волана надясно, докато предните колела започнат да се въртят.4. В това положение поставете втора маркировка върху ръба на волана (закрепете жицата).5. Измерете разстоянието между маркировките по ръба. Не трябва да надвишава изчислената стойност. Ако разстоянието (свободен ход на волана) е по-голямо, причината трябва да се определи и коригира.Връзка към тази страница в различни формати
HTMLTextBB Code


Коментари на посетители


Без коментари все ощеФокус 2 
Фокус Турнир 1 
Фокус 1