Проверка на херметичността на горивопроводите

            01. Проверете връзките на горивния тръбопровод към горивната релса...2. ... адсорбер на системата за възстановяване на горивните пари ...3. ...горивопровод с горивопровод под налягане на горивната релса ...4. ... и горивопроводите на резервоара за гориво.5. Проверете горивопроводите и техните закрепвания към дъното на каросерията. Сменете повредените горивопроводи, ако откриете напукано, протрито или изтичащо гориво. Сменете повредените крепежни елементи.Връзка към тази страница в различни формати
HTMLTextBB Code


Коментари на посетители


Без коментари все ощеФокус 2 
Фокус Турнир 1 
Фокус 1