Охлаждащи течности

            0

В охладителната система на автомобили Ford Focus II се препоръчва да се напълни нискозамръзваща течност - антифриз - воден разтвор на етиленгликол с добавяне на добавки и неутрално багрило.

Етиленгликолът в концентрирана форма е силно корозивен, температурата му на кипене е +170 °C. Поради факта, че температурата на кристализация на етиленгликола в концентрирана форма е -20°C, тя се разрежда с дестилирана вода, за да се понижи температурата на кристализация (Таблица 13.1).

За неутрализиране на корозивната активност към етиленгликола се добавят специални добавки. За разграничаване от другите работни течности и за по-лесно определяне на нивото в разширителния съд на охладителната система на двигателя, към антифриза се добавя оцветител.

Таблица 13.1 Концентрация на етилен гликол спрямо необходимата температура на кристализация на антифриза
Връзка към тази страница в различни формати
HTMLTextBB Code


Коментари на посетители


Без коментари все ощеФокус 2 
Фокус Турнир 1 
Фокус 1