Пинпойнт тестове — автомобил, оборудван с OSC

            0

Специален инструмент


Автомобилен тестер 73III 105-R0057 или еквивалент
Всемирна диагностична система (WDS) 418 - F224 или еквивалент сканиращ прибор
Манометър в сбора 307-004 (T57L-77820-A)
Коробка разветвители за 104-щиров модул EEC-V 014-00950 или еквивалент

При всяко разединение на щикерния контакт или отделянето на блока на електромагнитните клапани произвеждайте оглед на щикерния разъем за определяне на състоянието на контактите, наличието на коррозия и замърсяване. Също така е необходимо да се произведе оглед на уплътненията на щикерния разъем при наличие на повреди. Почистете, отремонтирайте или при необходимост установете нови.

Предварителна диагностика на превключване на електромагнитния клапан


При изпълнението на Pinpoint-теста A използвайте таблицата за превключване на електромагнитни клапани. За допълнителна информация обърнете се към Спецификацията, която се намира в това раздел.

Таблица на работа на електромагнитните клапани - Гидротрансформатор задействан


Основно положение на селектора за избор на предаванеПредаване, управляван модул PCMЕлектромагнитный клапан за превключване A (вкл.\выкл.)Електромагнитный клапан за превключване B (вкл.\выкл.)Електромагнитен клапан прек- лючение C (PWM)Електромагнитен клапан за превключване D (PWM)Електромагнитен клапан за превключване E (PWM)
П, НП, НВключеноИзключеноИзключеноИзключеноИзключено
РРИзключеноИзключеноИзключеноИзключеноИзключено
D1ИзключеноИзключеноИзключеноВключеноВключено
1(M)ВключеноВключеноИзключеноИзключеноВключено
2ИзключеноИзключеноИзключеноИзключеноВключено
3ИзключеноИзключеноИзключеноИзключеноИзключено
4ВключеноИзключеноВключеноИзключеноИзключеноС електромагнитния клапан вкл./ изкл., OFF (выкл.) = Отсъствие на гидравличния поток с електромагнитния клапан PWM, OFF (изкл.) = Пълен гидравличен поток

Таблица на работа на електромагнитните клапани - Гидротрансформатор задействан


Основно положение на селектора за избор на предаванеПредача D, управляван модул PCMЕлектромагнитный клапан прек- лючения A (вкл./ изкл.)Електромагнитный клапан прек- лючения B (вкл./ изкл.)Електромагнитен клапан прек- лючение C (PWM)Електромагнитен клапан прек- лючение D (PWM)Електромагнитен клапан прек- лючение E (PWM)
D3ИзключеноВключеноВключеноИзключеноИзключено
4ВключеноВключеноВключеноИзключеноИзключено

С електромагнитным клапаном вкл./выкл., OFF = Отсъствие на гидравличния поток.
С електромагнитния клапан PWM, OFF = Пълен гидравличен поток

PINPOINT-ТЕСТ A: ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ КЛАПАНИ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ И МУФТИ ГИДРОТРАНСФОРМАТОРА (ТОЛЬКО)

СОСТОЯНИЯ

ПОДРОБНОСТИ/РЕЗУЛЬТАТИ/ДЕЙСТВИЯ

ПРИМЕЧАНИЕ: Обърнете внимание на илюстрациите на жгута на електропроводи, предавателни кутии в блока с водещия мост, предварящия тези Pinpoint-тестове.

ПРИМЕЧАНИЕ: Обърнете внимание на схемата за разводки на вътрешно жгута електропроводки коробки предаване в блок с водещ мост, предваряващ тези Pinpoint тестове.

ПРИМЕЧАНИЕ: Извлечете и запишете всички DTC кодове. Пред входа на управлението на състоянието на изхода (OSC) следва да се изработят всички необходими действия по всички кодове на DTC датчик TR и OSS.

A1: НАСТРОЙКА НА ЕЛЕКТРОННА ДИАГНОСТИКА

1 Въведете положение OFF.

2 Ричаг избор на предаване в позиция P.

3 Преди продължаването на действията се удостоверете в правилната инсталация на разъема жгута електропроводки коробки предаване в блок с водещ мост, добро състояние и правилното фиксиране на контактите в разъема.

4 Подкрепете диагностичния инструмент. Сканиращ прибор

5 Ведите положение ВКЛ.

6 Въведете следващия диагностичен режим на диагностичния инструмент: Канал за предаване на данни по диагностика.

7 Въведете следващия диагностичен режим на диагностичния инструмент: RSM.

8 Въведете следващия диагностичен режим на диагностичен инструмент: Активни режими на управление.

9 Въведете следващия диагностичен режим на диагностичния инструмент: Управление на състоянието на изхода (OSC).

10 Въведете следващия диагностичен режим на диагностичния инструмент: Режим Trans - Bench (Стендов режим за предаване на кутията).

• Автомобиль въвежда Стендовый режим?

Да

ОСТАНЬТЕСЬ в Стендовом режим. Влезте в A2

Не

ПОВТОРИТЕ процедурата, за да влезете в Стендов режим. Ако автомобилът не въвежда Стендов режим, за информация по диагностика PCM ОБРАТИТЕ се към PCED.

A2: WIGGLE-ТЕСТ (ПРОВЕРКА ШЕВЕЛЕНИЕМ ПРОВОДОВ/ РАЗЪЕМОВ)

1 Останете в Стендовом режим.

2 Изберете параметри PID, подлежащо управление.

- SSA

- SSB

- SSC

- SSD

– SSE

3 Изберете "ON", за да включите подозреваемия електромагнитен клапан.

4 Щракнете върху "ИЗПРАЩАНЕ".

5 Пошевелите/ потрясете цялата електропроводка и штекерни съединения на предавателни кутии в блока с водещия мост. Контролирайте наличието на промени в състоянието на електромагнитния клапан.

6 Изберете "OFF", за да включите електромагнитния клапан.

7 Натиснете "ИЗПРАТИ".

• Състоянието на неизправността на подозреваемото електромагнитно клапана се променя?

Да

ОТРЕМОНТИРУЙТЕ електрическа цепь. ПРОВЕРЬТЕ правилността на работата на системата.

Не

Преминете към A3

A3: ПРОВЕРКА РАБОТЫ ЕЛЕКТРОМАГНИТНОГО КЛАПАНА

1 ВКЛЮЧИТЕ/ ВЪКЛЮЧИТЕ всеки електромагнитен клапан.

• Включва се и се включва електромагнитният клапан при постъпването на команди и слишна неговата активизация?

Да

Преминете към A4

Не

Преминете към A5

A4: ПРОВЕРКА РЕЖИМА OSC TRANS - DRIVE (РЕЖИМА ДВИЖЕНИЯ ДЛЯ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ)

1 Работете в режим OSC Trans - Drive..

2 Изберете режим GEAR (ПЕРЕДАЧА) за превключване на електромагнитни клапани или следвайте процедурите за режим GEAR (ПЕРЕДАЧА), както е указано в това раздел.

3 Изберете TCC за муфти хидротрансформатор. Следвайте процедурата TCC в режим Движения, както е указано в това раздел.

• Извършва се прехвърляне на кутията на по-висока предача и на по-ниска предача или за действие/отпускане на хидротрансформатора при получаване на команди?

Да

СОТРИТЕ всички кодове DTC. Изпълнете пътното изпитване, за да проверите, присъстват ли всички още проблеми. Ако проблема все още присъства. За допълнителна информация обърнете се към Диагностика по признак на неизправност, която се намира в това раздел.,чтобы диагностицировать проблеми, свързани с превключването на предаването или хидротрансформатора.

Не

Преминете към A5

A5: ПРОВЕРКА НА НАЛИЧНИ НАПРЯЖЕНИЯ НА АККУМУЛЯТОРА

1 Отсъединете Разъем жгута електропроводки коробки предавания в блок с водещ мост.

2 Визуално проверете всички проводници и щекерни кабели за наличие на повреди.

3 Измерете напрежението между по-нискоуказанния щирем на жгута на електропровода на кутията на предаване в блока с водещия мост, от страна на електропровода, и «маса»:

- SSA - штырь 6

- SSB - штырь 8

- SSC - штырь 3

- SSD - штырь 9

- SSE - штырь 1

• Напряжение се регистрира?

Да

Преминете към A7

Не

Преминете към A6

A6: ПРОВЕРЬТЕ НА НАЛИЧИЕ КОРОТКОГО ЗАМЪКАНИЯ НА « МАССУ »

1 Въведете положение OFF.

2 Измерете съпротивлението между по-нискоуказанния щирем на жгута на електропроводите на кутията на предаване в блока с водещия мост, с електропроводите и «масата»:

- SSA - штырь 6

- SSB - штырь 8

- SSC - штырь 3

- SSD - штырь 9

- SSE - штырь 1

• Сопротивление повече от 10 000 Ом?

Да

Преминете към A8

Не

ОТРЕМОНТИРУЙТЕ съответната електрическа цепь. ПРОВЕРЬТЕ правилността на работата на системата.

A7: ПРОВЕРКА НА НАЛИЧИЕ КОРОТКОГО ЗАМЪКАНИЯ НА (+) АККУМУЛЯТОРА

1 Откъснете щекерния разъем PCM.

2 Ведите положение ВКЛ.

3 Измерете напрежението между по-нискоуказанния щирем на кабела на електропровода на кутията на предаване в блока с водещия мост, с електропровода и «масата»:

- SSA - штырь 6

- SSB - штырь 8

- SSC - штырь 3

- SSD - штырь 9

- SSE - штырь 1

• Присъства ли какво-либо напрежение?

Да

ОТРЕМОНТИРУЙТЕ съответната електрическа цепь. ПРОВЕРЬТЕ правилността на работата на системата.

Не

УСТАНОВИТЕ новия PCM. ПРОВЕРЬТЕ правилността на работата на системата.

A8: ПРОВЕРКА НА НАЛИЧНИ РАЗРИВОВ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ЦЕПИ

1 Отключете Модул за управление на силовия агрегат.

2 Установете кутията на разветвителите за 104-щировия модул EEC - V.

3 Измерете съпротивлението между долноуказаните щифтове на PCM, от страна на електропроводите, и долууказаните щирми от разъема жгута електропроводки на кутията на предаване в блока с водещия мост, от страна на електропроводниците, за подозреваното електромагнитно клапа:

- SSA - щифт 73 кутии разветвители за 104-щиров модул EEC - V - щур 6 разхода на кутия предаване в блок с водещ мост

- SSB - щифт 1 кутия разветвители за 104-щиров модул EEC - V - щип 8 разхода на кутия предаване в блок с водещ мост

- SSC - щифт 82 кутии разветвители за 104-щиров модул EEC - V - щур 3 разхода на кутия предаване в блок с водещ мост

- SSD - щифт 99 кутии разветвители за 104-щиров модул EEC - V- щур 9 разхода на кутия предаване в блок с водещ мост

- SSE - щифт 102 кутия разветвители за 104-щиров модул EEC - V - щур 1 кутия предавателни кутии в блок с водещ мост

• Сопротивление по-малко 5 Ом?

Да

Преминете към A9

Не

ОТРЕМОНТИРУЙТЕ съответната електрическа цепь. ПРОВЕРЬТЕ правилността на работата на системата.

A9: ПРОВЕРКА ЕЛЕКТРИЧЕСКОГО СИГНАЛА

1 Съединете щекерния разъем PCM.

2 Ведите положение ВКЛ.

3 Измерете напрежението между долния указан щирем на гнездото на електропровода на кутията на предаване в блока с водещия мост, с електропровода, и «массой» за подогреваема електромагнитна клапа:

- SSA - штырь 6

- SSB - штырь 8

- SSC - штырь 3

- SSD - штырь 9

- SSE - штырь 1

4 Въведете следващия диагностичен режим на диагностичния инструмент: Режим Trans - Bench (Стендов режим за предаване на кутията).

5 Изберете SSA, SSB, SSC, SSD или SSE.

6 Изберете "ВКЛ.".

7 Натиснете "ИЗПРАТИ".

8 Измерете напрежението при включване/ изключване на електромагнитния клапан.

9 Изберете "ИЗКЛЮЧЕНО", щракнете върху "ИЗПРАЩАНЕ".

• Напряжение се променя?

Да

Преминете към A10

Не

УСТАНОВИТЕ новия PCM. ПРОВЕРЬТЕ правилността на работата на системата.

A10: ПРОВЕРКА СЪПРОТИВЛЕНИЯ ЕЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕПИ ЕЛЕКТРОМАГНИТНОГО КЛАПАНА

1 Измерете съпротивлението между долния щирем на електромагнитния клапан и корпуса на електромагнитния клапан, от страна на елемента, за подозреваемото електромагнитно клапан:

- SSA - щирь 6 и корпус - 10.9 - 26.2 Ом

- SSB - щирь 8 и корпус - 10.9 - 26.2 Ом

- SSC - щирь 3 и корпус - 1.0 - 4.2 Ом

- SSD - щирь 9 и корпус - 1.0 - 4.2 Ом

- SSE - штырь 1 и корпус - 1.0 - 4.2 Ом

• Съпротивлението отговаря на нормата?

Да

Ако подозрева SSA или SSB, преминете към A12 .

Ако подозрева SSC, SSD или SSE, преминете към A11

Не

УСТАНОВИТЕ нови SSA, SSB, SSC, SSD или SSE. ПРОВЕРЬТЕ правилността на работата на системата.

A11: ПРОВЕРКА SSC, SSD, SSE НА НАЛИЧНИ КОРОТКОГО ЗАМЪКАНИЯ НА « МАССУ »

1 Измерете съпротивлението между щирма 1подозреваемо електромагнитно клапано, отстрани на елемента и корпуса на електромагнитния клапан.

• Сопротивление по-малко 5 Ом?

Да

УСТАНОВИТЕ нов SSC, SSD или SSE. ПРОВЕРЬТЕ правилността на работата на системата.

Не

Преминете към A12

A12: ПРОВЕРКА ВНУТРЕННЕГО ЖГУТА ЕЛЕКТРОПРОВОДКИ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ В БЛОК С ВЕДУЩИМ МОСТ НА НАЛИЧИЕ РАЗРИВА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЦЕПИ

1 Измерете съпротивлението между долууказаните щифтове на вътрешния жгут на електропроводите на кутията за предаване в блока с водещия мост и щекерните разъеми, подозревано с електромагнитния клапан:

- SSA - между щирем 6 гнезда на вътрешния жгут електропроводки коробки передач в блок с водещ мост и щирем 6 гнезда на електромагнитния клапан на вътрешния жгут електропроводки коробки передач в блок с водещ мост

- SSB - между щирем 8 разъема на вътрешното жгута електропроводки коробки предаване в блок с водещ мост и щирем 8 разъема на електромагнитния клапан на вътрешното жгута електропроводки коробки передач в блок с водещ мост

• Сопротивление по-малко 5 Ом?

Да

Преминете към A13

Не

УСТАНОВИТЕ нов вътрешен жгут електропроводки коробки предавания в блок с водещ мост. ПРОВЕРЬТЕ правилността на работата на системата.

A13: ПРОВЕРКА ВЪТРЕШНО ЖГУТА ЕЛЕКТРОПРОВОДКИ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ В БЛОК С ВЕДУЩИМ МОСТ НА НАЛИЧИЕ РАЗРИВА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЦЕПИ

1 Измерете съпротивлението между щифтовете на вътрешния жгут на електропроводите на кутията за предаване в блока с водещия мост и щитките на подозреваемия електромагнитен клапан:

- SSC - между щирем 3 гнезда на вътрешния жгут електропроводки коробки передач в блок с водещ мост и щирем 3 гнезда на електромагнитния клапан на вътрешния жгут електропроводки коробки передач в блок с водещ мост

- SSD - между щирем 9 разъема на вътрешното жгута електропроводки коробки предаване в блок с водещ мост и щирем 9 разъема на електромагнитния клапан вътрешно жгута електропроводки коробки передач в блок с водещ мост

- SSE - между щирем 1 разъем на вътрешното жгута електропроводки коробки передач в блок с водещ мост и щирем 1 разъем на електромагнитния клапан на вътрешното жгута електропроводки коробки передач в блок с водещ мост

• Сопротивление по-малко 5 Ом?

Да

Преминете към A14

Не

УСТАНОВИТЕ нов вътрешен жгут електропроводки коробки предавания в блок с водещ мост. ПРОВЕРЬТЕ правилността на работата на системата.

A14: ПРОВЕРКА ЕЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕПИ ЗАЗЕМЛЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО ЖГУТА ЕЛЕКТРОПРОВОДКИ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ В БЛОК С ВЕДУЩИМ МОСТОМ

1 Измерете съпротивлението между долууказаните щирми на вътрешния жгут на електропроводите на предавателната кутия в блока с водещия мост и «массой» (проушиной за повдигане):

- SSC - между щирем 11 разъема на електромагнитния клапан на вътрешното жгута електропроводки коробки предаване в блок с водещ мост и «массой» (проушиной для повдигане)

- SSD - между щирем 12 разъема на електромагнитния клапан вътрешна жгута електропроводки коробки предаване в блок с водещ мост и «массой» (проушиной для повдигане)

- SSE - между щирем 10 разъема на електромагнитния клапан вътрешна жгута електропроводки коробки предаване в блок с водещ мост и «массой» (проушиной для повдигане)

• Сопротивление по-малко 5 Ом?

Да

УСТАНОВИТЕ новия PCM. ПРОВЕРЬТЕ правилността на работата на системата.

Не

УСТАНОВИТЕ нов вътрешен жгут електропроводки коробки предавания в блок с водещ мост. ПРОВЕРЬТЕ правилността на работата на системата.PINPOINT-ТЕСТ B: ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРИ ТРАНСМИССИОННА ЖИДКОСТИ (TFT)


СОСТОЯНИЯ

ПОДРОБНОСТИ/РЕЗУЛЬТАТИ/ДЕЙСТВИЯ

ПРИМЕЧАНИЕ: Обърнете внимание на илюстрациите на жгута на електропроводи, предавателни кутии в блока с водещия мост, предварящия тези Pinpoint-тестове.

ПРИМЕЧАНИЕ: Обърнете внимание на схемата за разводки на вътрешно жгута електропроводки коробки предаване в блок с водещ мост, предваряващ тези Pinpoint тестове.

B1: НАСТРОЙКА НА ЕЛЕКТРОННА ДИАГНОСТИКА

1 Въведете положение OFF.

2 Ричаг избор на предаване в позиция P.

3 Преди продължаването на действията се удостоверете в правилната инсталация на разъема жгута електропроводки коробки предаване в блок с водещ мост, добро състояние и правилното фиксиране на контактите в разъема.

4 Подкрепете диагностичния инструмент. Сканиращ прибор

5 Ведите положение ВКЛ.

6 Изберете канал за предаване на данни по диагностика.

7 Изберете PCM.

8 Изберете опция за наблюдение на PID/данни и запис (PID/Data Monitor и Record).

9 Въведете следващия диагностичен режим на диагностичния инструмент: PID параметри; TFT, TFTV.

• Автомобилът въвежда режим на наблюдение на PID/данните и запис?

Да

ОСТАНЬТЕСЬ в режим Мониторинг на PID/данни и запис. Преминете към B2

Не

ПОВТОРИТЕ процедурата, за да въведете PID. Ако автомобилът не въвежда PID, за информация по диагностика PCM ОБРАТИТЕ се към PCED.

B2: ПРОВЕРКА ЦИКЛИРОВАНИЯ ТЕПЛЫЙ - ВВЕРХ/ ХОЛОДНЫЙ - ВНИЗ

1 При контрола на PID TFT параметрите изпълнете следната проверка: Ако предавателната кутия в блока с водещия мост е в студено състояние, за загряване дайте ей да работи. Ако коробка предаване в блок с водещ мост прогрета, дайте коробка предаване в блок с водещ мост възможност остыть.

• Параметрите PID TFT се увеличават по тази мярка, как предавателната кутия в блока с водещия мост се нагрява, или се намаляват по тази мярка, като предавателната кутия в блока с водещия мост се охлажда или TFT или TFTV влиза в работния диапазон и излиза от него?

Да

Ако параметрите PID TFT се увеличават с тази мярка, като предавателната кутия в блока с водещия мост се нагрява или се намалява с тази мярка, като предавателната кутия в блока с водещия мост се охлажда, СОТРИТЕ всички кодове DTC. Изпълнете пътното изпитване, за да проверите наличието на проблем до тези пор. Ако проблема все още присъства. За допълнителна информация обърнете се към Диагностика по признак на неизправност, която се намира в това раздел., за да диагностицирате прегряване на кутия предаване в блок с водещ мост. Ако TFT влиза в работния диапазон и излиза от него, ОСМОТРИТЕ на наличието периодически открива проблемите във вътрешното/външното жгуте на електропроводки, датчик или щкерен разъем.

Не

Преминете към B3

B3: ПРОВЕРКА МОДУЛЯ УПРАВЛЕНИЯ СИЛОВЫМ АГРЕГАТОМ И ЖГУТА ЕЛЕКТРОПРОВОДКИ АВТОМОБИЛЯ НА НАЛИЧИЕ ПОДАЧИ ПИТАНИЯ

1 Отсъединете Разъем жгута електропроводки коробки предавания в блок с водещ мост.

2 Визуално проверете всички проводници и щекерни кабели за наличие на повреди.

3 Измерете напрежението между щирем 5 разъема жгута електропроводки коробки предаване в блок с водещ мост, със страна електропроводки, и «массой»; и между щирем 4 разъема жгута електропроводки коробки предавания в блок с водещ мост, със страна електропроводки, и «массой».

• Присъства ли какво-либо напрежение?

Да

Преминете към B4

Не

Преминете към B5

B4: ПРОВЕРКА ЖГУТА ЕЛЕКТРОПРОВОДКИ АВТОМОБИЛИ НА НАЛИЧИЕ КОРОТКОГО ЗАМЪКАНИЯ НА (+) АККУМУЛЯТОРА

1 Откъснете щекерния разъем PCM.

2 Измерете напрежението между щирем 5 гнезда жгута електропроводки коробки предаване в блок с водещ мост, със страни електропроводки, и «массой»; и между щирем 4 разъема жгута електропроводки коробки предавания в блок с водещ мост, със страна електропроводки, и «массой».

• Присъства ли какво-либо напрежение?

Да

Отремонтирайте електрическата цепь. Проверете правилността на работата на системата.

Не

УСТАНОВИТЕ новия PCM. ПРОВЕРЬТЕ правилността на работата на системата.

B5: ПРОВЕРКА МОДУЛЯ УПРАВЛЕНИЯ СИЛОВЫМ АГРЕГАТОМ И ЖГУТА ЕЛЕКТРОПРОВОДКИ АВТОМОБИЛЯ НА НАЛИЧИЕ КОРОТКОГО ЗАМЪКАНИЯ НА « МАССУ »

1 Съединете щекерния разъем PCM.

2 Измерете съпротивлението между щирем 5 кабела жгута електропроводки коробки предаване в блок с водещ мост, със страна електропроводки, и «маса»; и между щирем 4 разъема жгута електропроводки коробки предавания в блок с водещ мост, със страна електропроводки, и «массой».

• Сопротивление повече от 10 000 Ом?

Да

Преминете към B7

Не

Преминете към B6

B6: ПРОВЕРКА ЖГУТА ЕЛЕКТРОПРОВОДКИ АВТОМОБИЛЯ НА НАЛИЧНИ КОРОТКОГО ЗАМЪКАНИЯ НА « МАССУ »

1 Откъснете щекерния разъем PCM.

2 Измерете съпротивлението между щирем 5 кабела жгута електропроводки коробки предаване в блок с водещ мост, със страна електропроводки, и «маса»; и между щирем 4 разъема жгута електропроводки коробки предавания в блок с водещ мост, със страна електропроводки, и «массой».

• Сопротивление повече от 10 000 Ом?

Да

УСТАНОВИТЕ новия PCM. ПРОВЕРЬТЕ правилността на работата на системата.

Не

ОТРЕМОНТИРУЙТЕ електрическа цепь. ПРОВЕРЬТЕ правилността на работата на системата.

B7: ПРОВЕРКА ЖГУТА ЕЛЕКТРОПРОВОДКИ АВТОМОБИЛЯ НА НАЛИЧИЕ РАЗРИВА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЦЕПИ

1 Установете кутията на разветвителите

2 Измерете съпротивлението между щифтовете 5 на жгута на електропроводите на предавателната кутия в блока с водещия мост, от страна на електропроводниците, и щирем 37 кутии на разветвителите за 104-щировия модул EEC - V, от страната на електропроводите; и между щирем 4 кабела жгута електропроводки коробки предаване в блок с водещ мост, със страна електропроводки, и щирем 91 кутия разветвители за 104-щировия модул EEC - V, със страна електропроводки.

• Сопротивление по-малко 5 Ом?

Да

Преминете към B10

Не

Отремонтирайте електрическата цепь. Проверете правилността на работата на системата.

B8: ПРОВЕРКА ВЪТРЕШНО ЖГУТА ЕЛЕКТРОПРОВОДКИ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ В БЛОК С ВЕДУЩИМ МОСТ НА НАЛИЧНИ КОРОТКОГО ЗАМЪКАНИЯ НА « МАССУ »

1 Измерете съпротивлението между щирем 5 жгута на електропроводки коробки предаване в блок с водещ мост (със страна на елемента, вътрешен жгут електропроводки коробки на предаване в блок с водещ мост) и «маса»; и между щирем 4 разъема жгута електропроводки коробки передач в блок с водещ мост (со страна елемент, внутренний жгут електропроводки коробки передач в блок с ведущ мост) и «массой».

• Сопротивление повече от 10 000 Ом?

Да

Преминете към B9

Не

УСТАНОВИТЕ нов вътрешен жгут електропроводки коробки предавания в блок с водещ мост. Проверете правилността на работата на системата.

B9: ПРОВЕРКА ВЪТРЕШНО ЖГУТА ЕЛЕКТРОПРОВОДКИ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ В БЛОК С ВЕДУЩИМ МОСТ НА НАЛИЧИЕ РАЗРИВА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЦЕПИ

1 Измерете съпротивлението между щирем 5 кабела на жгута на електропровода на предавателната кутия в блока с водещия мост (със страна на елемента, вътрешен жгут на електропровода на кутията на предаването в блока с водещия мост), и щирем 5 гнезда на вътрешния жгут на електропровода датчик за температура на трансмисионната течност; и между щирем 4 разъема жгута електропроводки коробки предавания в блок с водещия мост (със страна на елемента, вътрешен жгут електропроводки коробки передач в блок с водещ мост) и щирем 4 разъема на вътрешния жгута електропроводки датчик за температура на трансмисионната течност.

• Сопротивление по-малко 5 Ом?

Да

Преминете към B10

Не

УСТАНОВИТЕ нов вътрешен жгут електропроводки коробки предавания в блок с водещ мост. Проверете правилността на работата на системата.

B10: ПРОВЕРКА СЪПРОТИВЛЕНИЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЦЕПИ ДАТЧИКА TFT

1 Измерете съпротивление между щирем 5 гнезда жгута електропроводки коробки предавания в блок с водещ мост (със страна на елемента, вътрешен жгут електропроводки коробки передач в блок с водещ мост), и щирем 4 гнезда жгута електропроводки коробки предаване в блока с водещия мост (със страна на елемента, вътрешен жгут електропроводки коробки предаване в блока с водещия мост).

2 Запишете резултат.

3 Съпротивлението трябва да съответства приблизително на следните диапазони:

- -20°C (-4 °F) - 236 кОм - 317 кОм

- 0°C (32 °F) - 83,2 кОм - 107 кОм

- 20°C (68 °F) - 33,5 кОм - 41,2 кОм

- 40°C (104 °F) - 14,6 кОм - 17,6 кОм

- 60°C (140 °F) - 7,08 кОм - 8,01 кОм

- 80°C (176 °F) - 3,61 кОм - 4,06 кОм

- 100°C (212 °F) - 1,96 кОм - 2,20 кОм

- 120°C (248 °F) - 1,13 кОм - 1,25 кОм

- 130°C (266 °F) - 0,87 кОм - 0,96 кОм

• Сопротивление съответства на диапазона?

Да

За допълнителна информация обърнете се към Диагностика по признак на неизправност, която се намира в това раздел., за да диагностицирате проблема с прегряването.

Не

УСТАНОВИТЕ нов датчик TFT. Проверете правилността на работата на системата.PINPOINT-ТЕСТ C: ДАТЧИК ДИАПАЗОНА КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ (TR)


СОСТОЯНИЯ

ПОДРОБНОСТИ/РЕЗУЛЬТАТИ/ДЕЙСТВИЯ

ПРИМЕЧАНИЕ: Обърнете внимание на илюстрациите на сензорния диапазон на предавателната кутия (TR), предварящия този Pinpoint тест.

ПРИМЕЧАНИЕ: Обърнете внимание на таблицата за диагностика на сензорния диапазон на предаване на кутията (TR), предварящата тези Pinpoint тестове.

ПРИМЕЧАНИЕ: Кодът DTC P0705 също може да се генерира при разрив на електрически цепи на задния фонарен панел. Проверете и при необходимост отремонтирайте електрическата цепь на задния фонаря.

C1: ПРОВЕРКА ВЪВЕРКИ ПОЛОЖЕНИЯ ДАТЧИКА TR

1 Проверете изверката на положението на датчика TR.

• Датчик TR правилно изверен?

Да

Преминете към C2

Не

ОТРЕГУЛИРУЙТЕ положението на датчика TR. Проверете правилността на работата на системата.

C2: ПРОВЕРКА РЕГУЛИРОВКИ ТРОСА/ РЫЧАЖНОГО МЕХАНИЗМА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ

1 Проверете правилността на регулиране на троса/ рычажного механизма на превключване на предаване; ОБРАТИТЕСЬ към раздела 307 - 05.

• Трос/ рычажный механизъм преключения передач отрегулиран правилно?

Да

Преминете към C3

Не

ОТРЕГУЛИРУЙТЕ трос/ рычажный механизъм за превключване на передач; ОБРАТИТЕ се в раздел 307 - 05. Проверете правилността на работата на системата.

C3: ПРОВЕРКА ЕЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕПИ ПИТАНИЯ ДАТЧИКА TR ПРИ ЗАПУСК

1 Отсъединете Щекерен разъем на датчика TR.

2 Откъснете C641 катушки зажигания.

3 Ведете положение START.

4 Измерете напрежението между щирма 6 TR разъема на датчика, от страна на електропроводите, и «масата».

• Напрежение равно приблизително 12 В?

Да

Преминете към C4

Не

ОТРЕМОНИРАЙТЕ електрическа цепь за запуск 50 - BB14 (серо-червена). Проверете правилността на работата на системата.

C4: ПРОВЕРКА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ЦЕПИ ПИТАНИЯ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ В БЛОК С ВЕДУЩИМ МОСТОМ

1 Съединете C641 катушки зажигания.

2 Ведите положение ВКЛ.

3 Измерете напрежението между щипка 1 гнездо на датчика TR, от страна на електропроводи, и «маса».

• Напряжение повече 10В?

Да

Преминете към C6

Не

Преминете към C5

C5: ПРОВЕРКА ЖГУТА ЕЛЕКТРОПРОВОДКИ АВТОМОБИЛЯ НА НАЛИЧНИ КОРОТКОГО ЗАМЪКАНИЯ НА « МАССУ »

1 Въведете положение OFF.

2 Откъснете щекерния разъем PCM.

3 Измерете съпротивлението между щрих 1 разъем на датчика TR, от страна на електропроводи, и «маса».

• Сопротивление повече от 10 000 Ом?

Да

Преминете към C6

Не

ОТРЕМОНТИРУЙТЕ електрическа цепь. ПРОВЕРЬТЕ правилността на работата на системата.

C6: ПРОВЕРКА ЖГУТА ЕЛЕКТРОПРОВОДКИ АВТОМОБИЛЯ НА НАЛИЧИЕ РАЗРИВА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЦЕПИ

1 Въведете положение OFF.

2 Откъснете щекерния разъем PCM.

3 Установете кутията на разветвителите за 104-щировия модул EEC - V.

4 Измерете съпротивлението между щифта 1 на датчика TR, от страната на електропроводите, и щифта 71 кутия разветвители за 104-щировия модул EEC - V, от страната на електропроводите.

• Сопротивление по-малко 5 Ом ?

Да

Преминете към C7

Не

ОТРЕМОНТИРУЙТЕ електрическа цепь. ПРОВЕРЬТЕ правилността на работата на системата.

C7: ПРОВЕРКА ЕЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕПИ ДАТЧИКА TR НА НАЛИЧИЕ КОРОТКОГО ЗАМЪКАНИЯ НА (+) ПИТАНИЯ

1 Съединете щекерния разъем PCM.

2 Изберете ПАРК.

3 Ведите положение ВКЛ.

4 Измерете напрежението между щифтовете 2, 3, 4, 5, 7 и 8 разъема на датчика TR, от страна на жгута на електропроводите, и «масата»:

• Присъства ли какво-либо напрежение?

Да

Преминете към C8

Не

Преминете към C10

C8: ПРОВЕРКА PCM НА НАЛИЧИЕ КОРОТКОГО ЗАМЪКАНИЯ НА (+) АККУМУЛЯТОРА

1 Въведете положение OFF.

2 Откъснете щекерния разъем PCM.

3 Ведите положение ВКЛ.

4 Измерете напрежението между щифтовете 2, 3, 4, 5, 7 и 8 разъема на датчика TR, от страна на жгута на електропроводите, и «масата»:

• Присъства ли какво-либо напрежение?

Да

ОТРЕМОНТИРУЙТЕ съответната електрическа цепь. ПРОВЕРЬТЕ правилността на работата на системата.

Не

УСТАНОВИТЕ новия PCM. ПРОВЕРЬТЕ правилността на работата на системата.

C9: ПРОВЕРКА ЖГУТА ЕЛЕКТРОПРОВОДКИ АВТОМОБИЛЯ НА НАЛИЧИЕ КОРОТКОГО ЗАМЪКАНИЯ НА « МАССУ »

1 Въведете положение OFF.

2 Откъснете щекерния разъем PCM.

3 Отсъединете Плавкий предохранител 39 (10 A).

4 Измерете съпротивлението между щифтове 2, 3, 4, 5, 7 и 8 разъема на датчика TR, от страна на жгута на електропроводи, и «маса»:

• Сопротивление повече от 10 000 Ом?

Да

УСТАНОВИТЕ новия PCM. ПРОВЕРЬТЕ правилността на работата на системата.

Не

ОТРЕМОНТИРУЙТЕ съответната електрическа цепь. ПРОВЕРЬТЕ правилността на работата на системата.

C10: ПРОВЕРКА ЕЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕПИ ДАТЧИКА TR НА НАЛИЧИЕ КОРОТКОГО ЗАМЪКАНИЯ НА « МАССУ »

1 Въведете положение OFF.

2 Съединете щекерния разъем PCM.

3 Отсъединете Плавкий предохранител 39 (10А).

4 Измерете съпротивлението между щифтовете 2, 3, 4, 5, 7 и 8 разъема на датчика TR, от страна на жгута на електропроводите, и «масата»:

• Сопротивление повече от 10 000 Ом?

Да

Преминете към C11

Не

Преминете към C9

C11: ПРОВЕРКА СЪПРОТИВЛЕНИЯ ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЦЕПИ ДАТЧИКА TR

1 Съединете Плавкий предохранител 39 (10А).

2 Измерете съпротивлението между долууказаните щифтове на разъема на датчика TR, от страна на елемента:

- постоянно положение P - щири 6 и 5, 8 и 9 датчика TR - по-малко 5 Ом

- предаване на задния ход R - щири 1 и 4 датчика TR - по-малко 5 Ом

- неутрално положение N - щири 1 и 8 датчика TR - по-малко 5 Ом

- предаване на движение D - щири 1 и 2 датчика TR - по-малко 5 Ом

- 2 предача - щири 1 и 7 датчика TR - по-малко 5 Ом

- 1 предача - щири 1 и 3 датчика TR - по-малко 5 Ом

• Съпротивлението отговаря на очаквания диапазон?

Да

УСТАНОВИТЕ новия PCM. ПРОВЕРЬТЕ правилността на работата на системата.

Не

УСТАНОВИТЕ нов датчик TR. ПРОВЕРЬТЕ правилността на работата на системата.PINPOINT-ТЕСТ D: ЕЛЕКТРОМАГНИТЕН КЛАПАН ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ ДАВЛЕНИЕМ (PCA)

СОСТОЯНИЯ

ПОДРОБНОСТИ/РЕЗУЛЬТАТИ/ДЕЙСТВИЯ

ПРИМЕЧАНИЕ: Обърнете внимание на илюстрациите на жгута на електропроводи, предавателни кутии в блока с водещия мост, предварящия тези Pinpoint-тестове.

ПРИМЕЧАНИЕ: Извлечете и запишете всички DTC кодове. Преди входа Управлението на състоянието на изхода (OSC) следва да изпълни всички необходими действия по всички DTC сензори TR и OSS.

D1: НАСТРОЙКА НА ЕЛЕКТРОННА ДИАГНОСТИКА

1 Въведете положение OFF.

2 Ричаг избор на предаване в позиция "P".

3 Преди продължаването на действията се удостоверете в правилната инсталация на разъема жгута електропроводки коробки предаване в блок с водещ мост, добро състояние и правилното фиксиране на контактите в разъема.

4 Инсталирайте манометра на 300 psi в порта за проверка на налягането в магистралата.

5 Подкрепете диагностичния инструмент. Сканиращ прибор

6 Ведите положение START.

7 Запуснете двигателя и дайте му да работи.

8 Въведете следващия диагностичен режим на диагностичен инструмент: Канал за предаване на данни по диагностика.

9 Въведете следващия диагностичен режим на диагностичен инструмент: PCM.

10 Въведете следващия диагностичен режим на диагностичния инструмент: Активни режими на управление.

11 Въведете следващия диагностичен режим на диагностичния инструмент: Управление на състоянието на изхода (OSC).

12 Въведете следващия диагностичен режим на диагностичния инструмент: Режим Trans - Bench (Стендов режим за предаване на кутията).

• Автомобиль въвежда Стендовый режим?

Да

ОСТАНЬТЕСЬ в Стендовом режим. Влезте в D2

Не

ПОВТОРИТЕ процедурата, за да ВВЕСТИ Стендов режим. Ако автомобилът не въвежда OSC, за информация по диагностика PCM ОБРАТИТЕСЬ към Ръководството по диагностика на системи за управление на двигателя/ система за понижаване на токсичността вихлопа.

D2: ФУНКЦИОНАЛНА ПРОВЕРКА ЕЛЕКТРОМАГНИТНОГО КЛАПАНА

1 Контролен манометр.

2 Въведете следващия диагностичен режим на диагностичния инструмент: Параметър; PCA.

3 Изберете PCA

4 Увеличете честотата на въртене на коленчатия вал на двигателя до 1 500 об/мин и по-високо.

5 Изберете значение - 50, 70, 90, 110, 130 или 150 psi.

6 Щракнете върху "ИЗПРАЩАНЕ".

7 Изберете друго значение "50-150 psi".

8 Натиснете "ИЗПРАТИ".

9 Въведете следващия диагностичен режим на диагностичен инструмент: XXX.

10 Щракнете върху "ИЗПРАТИ".

• Показаното налягане отговаря на изискваното давление?

Да

Сътрите кодове DTC. ПРОВЕРЬТЕ правилността на работата на системата.

Не

Преминете към D3

D3: ПРОВЕРКА ЖГУТА ЕЛЕКТРОПРОВОДКИ АВТОМОБИЛЯ И МОДУЛЯ УПРАВЛЕНИЯ СИЛОВЫМ АГРЕГАТОМ НА НАЛИЧИЕ КОРОТКОГО ЗАМЪКАНИЯ НА (+) АККУМУЛЯТОРА

1 Въведете положение OFF.

2 Отсъединете Разъем жгута електропроводки коробки предавания в блок с водещ мост.

3 Визуално прегледайте всички проводници и щекерни кабели за наличието на повреди.

4 Ведите положение ВКЛ.

5 Измерете напрежението между щирем 7 разъема жгута електропроводки коробки предаване в блок с водещ мост, със страна електропроводки, и «массой»; и между щирем 2 разъема жгута електропроводки коробки предаване в блок с водещ мост, със страна електропроводки, и «массой».

• Присъства ли какво-либо напрежение?

Да

Преминете към D4

Не

Преминете към D5

D4: ПРОВЕРКА ЖГУТА ЕЛЕКТРОПРОВОДКИ АВТОМОБИЛЯ НА НАЛИЧНИ КОРОТКОГО ЗАМЪКАНИЯ НА « МАССУ »

1 Въведете положение OFF.

2 Откъснете щекерния разъем PCM.

3 Ведите положение ВКЛ.

4 Измерете напрежението между щирем 7 гнезда жгута електропроводки коробки предаване в блок с водещ мост, със страни електропроводки, и «массой»; и между щирем 2 разъема жгута електропроводки коробки предаване в блок с водещ мост, със страна електропроводки, и «массой».

• Присъства ли какво-либо напрежение?

Да

ОТРЕМОНТИРУЙТЕ електрическа цепь. ПРОВЕРЬТЕ правилността на работата на системата.

Не

УСТАНОВИТЕ новия PCM. ПРОВЕРЬТЕ правилността на работата на системата.

D5: ПРОВЕРКА ЕЛЕКТРИЧЕСКОГО СИГНАЛА

1 Измерете напрежението между щипка 7 гнезда на жгута на електропровода на кутията на предаване в блока с водещия мост, със страна на електропровода, и щирем 2 на щифта на жгута на електропровода на кутията на предаване в блока с водещия мост, със страна на електропровода.

2 Включете/ изключете електромагнитни клапани, контролиращи показанието на напрежението.

3 Въведете следващия диагностичен режим на диагностичния инструмент: Режим Trans - Bench (Стендов режим за предаване на кутия).

4 Въведете следващия диагностичен режим на диагностичния инструмент: Параметър; PCA.

5 Изберете значение "50-150 psi".

6 Щракнете върху "ИЗПРАЩАНЕ".

7 Изберете друго значение "50-150 psi".

8 Натиснете "ИЗПРАТИ".

9 Въведете следващия диагностичен режим на диагностичен инструмент: XXX.

10 Щракнете върху «ИЗПРАЩАНЕ».

• Напряжение се променя?

Да

Преминете към D6

Не

ПРОВЕРЬТЕ жгут електропроводки или PCM при наличие на разрива или кратко замикане в електрически цепи.

D6: ПРОВЕРКА ВЪТРЕШНО ЖГУТА ЕЛЕКТРОПРОВОДКИ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ В БЛОК С ВЕДУЩИМ МОСТ НА НАЛИЧНИ КОРОТКОГО ЗАМЪКАНИЯ НА « МАССУ »

1 Въведете положение OFF.

2 Отключете Щекерния разъем на електромагнитния клапан PCA.

3 Измерете съпротивлението между щипка 2 на жгута на електропроводки на предавателната кутия в блока с водещия мост (със страна на елемента, вътрешен жгут на електропроводите на коробката на предаването в блока с водещия мост), и «маса»; и между штирем 7 разъема жгута електропроводки коробки передач в блок с водещ мост (со страна елемент, внутренний жгут електропроводки коробки передач в блок с ведущ мост), и «массой».

• Сопротивление повече от 10 000 Ом?

Да

Преминете към D7

Не

УСТАНОВИТЕ нов вътрешен жгут електропроводки коробки предавания в блок с водещ мост. Проверете правилността на работата на системата.

D7: ПРОВЕРКА ВЪТРЕШНО ЖГУТА ЕЛЕКТРОПРОВОДКИ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ В БЛОК С ВЕДУЩИМ МОСТ НА НАЛИЧИЕ РАЗРИВА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЦЕПИ

1 Измерете съпротивлението между щипка 2 на жгута на електропровода на предавателната кутия в блока с водещия мост (със страна на елемента, вътрешен жгут на електропровода на кутията на предаването в блока с водещия мост), и щирем 2 на вътрешния жгут на електропровода коробки предавания в блок с водещ мост; и между щирем 7 разъема жгута електропроводки коробки предавания в блок с водещ мост (със страна на елемента, вътрешен жгут електропроводки коробки передач в блок с водещ мост), и щирем 7 разъема вътрешна жгута електропроводки коробки предавания в блок с ведущ мост.

• Сопротивление по-малко 5 Ом?

Да

Преминете към D8

Не

УСТАНОВИТЕ нов вътрешен жгут електропроводки коробки предавания в блок с водещ мост. Проверете правилността на работата на системата.

D8: ПРОВЕРКА СЪПРОТИВЛЕНИЯ ЕЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕПИ КАТУШКИ ЕЛЕКТРОМАГНИТНОГО КЛАПАНА

1 Въведете положение OFF.

2 Измерете съпротивлението между щипките на електромагнитния клапан PCA и изпишете резултата.

• Намира ли се съпротивление в диапазона между 2.4 и 7.3 Om?

Да

Преминете към D9

Не

УСТАНОВИТЕ нов електромагнитен клапан PCA. Проверете правилността на работата на системата.

D9: ПРОВЕРКА ЕЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕПИ ЕЛЕКТРОМАГНИТНОГО КЛАПАНА НА НАЛИЧИЕ КОРОТКОГО ЗАМЪКАНИЯ НА « МАССУ »

1 Измерете съпротивлението между електромагнитния клапан PCA и корпуса на електромагнитния клапан и изпишете резултата.

• Сопротивление повече от 10 000 Ом?

Да

За допълнителна информация обърнете се към Диагностика по признак на неизправност, която се намира в това раздел., за да диагностицирате проблеми с налягане. ПРОВЕРЬТЕ правилността на работата на системата.

Не

УСТАНОВИТЕ нов електромагнитен клапан PCA. ПРОВЕРЬТЕ правилността на работата на системата.PINPOINT-ТЕСТ E: ДАТЧИК ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ ВАЛА ТУРБИНЫ (TSS) И ДАТЧИК ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ ВТОРИЧНОГО ВАЛА (OSS)

СОСТОЯНИЯ

ПОДРОБНОСТИ/РЕЗУЛЬТАТИ/ДЕЙСТВИЯ

ПРИМЕЧАНИЕ: Обърнете внимание на илюстрациите на датчика за честота на въртене на турбината на вал (TSS) и датчика за честота на въртене на вторичната вала (OSS), предварящия този Pinpoint тест.

E1: НАСТРОЙКА НА ЕЛЕКТРОННА ДИАГНОСТИКА

1 Преди продължаването на действията се удостоверете в правилната инсталация на разъема жгута електропроводки коробки предаване в блок с водещ мост, добро състояние и правилното фиксиране на контактите в разъема.

2 Подкрепете диагностичния инструмент. Сканиращ прибор

3 Ведите положение ВКЛ.

4 Въведете следващия диагностичен режим на диагностичен инструмент: Канал за предаване на данни по диагностика.

5 Въведете следващия диагностичен режим на диагностичен инструмент: PCM.

6 Изберете режим Trans Priority (режим Приоритета на коробки за предаване).

7 Изберете опция PID/Data Monitor and Record (Мониторинг на PID/данни и запис).

8 Изберете следните параметри PID: TSS или OSS.

• Автомобил въвежда опция Мониторинг PID/ данни и запис?

Да

ОСТАНЬТЕСЬ в режим Мониторинг на PID/ данни и запис. Преминете към E2

Не

ПОВТОРИТЕ процедурата, за да ВВЕСТИ PID. Ако автомобилът не въвежда PID, за информация по диагностика PCM ОБРАТИТЕ се към PCED.

E2: ПРОВЕРКА ЦИКЛА ДВИЖЕНИЯ

1 При контролиране на PID на съответния датчик, управлявайте автомобила по този начин, за да бъде предаването на кутията превключено на по-високо предаване и на по-ниско ниво през всички предавания.

• PID скоростта TSS или OSS се увеличава и намалява в съответствие с изменението на честотата на въртене на двигателя и скоростта на автомобила?

Да

Преминете към E3

Не

Ако PID скоростта TSS или OSS не се увеличава и не се намалява в съответствие с изменението на честотата на въртене на двигателя и скоростта на автомобила, ОСМОТРИТЕ жгут електропроводите на автомобила и датчика при наличие на разрив или кратко замикане в електрическата верига или при наличие на проблем в PCM или проблем във вътрешни електронни . Влезте към E4

E3: ПРОВЕРКА НА ХАОТИЧНОСТТА НА СИГНАЛА В ЦИКЛЕ ДВИЖЕНИЯ

1 Контролирайки PID съответния датчик, управлявайте автомобила по този начин, за да бъде предаването на кутията превключвано на по-високо предаване и на по-ниско предаване през всички предавания.

• Сигнал PID скорост TSS или OSS има хаотичен характер (пада до нуля или до значения, близки до нулю, и идва в норма)?

Да

Ако сигналният датчик има хаотичен характер, ОСМОТРИТЕ жгут електропроводки, датчик или штекерен разъем при наличие на периодично проявени проблеми. Влезте към E4

Не

СОТРИТЕ всички кодове DTC. Отработете процедури OBD.

E4: ПРОВЕРКА МОДУЛЯ УПРАВЛЕНИЯ СИЛОВЫМ АГРЕГАТОМ И ЖГУТА ЕЛЕКТРОПРОВОДКИ НА НАЛИЧИЕ ПОДАЧИ ПИТАНИЯ

1 Въведете положение OFF.

2 Отключете щекерния разъем на датчика TSS.

3 Отключете Щекерния разъем на датчика OSS.

4 Ведите положение ВКЛ.

5 За TSS, измерете напрежението между щипка 1 гнездо на датчика TSS, от страна на електропроводки, и «маса»; и между щирем 2 разъема на датчика TSS, от страна на електропроводки и «массой».

6 За OSS, измерете напрежението между щипка 1 OSS разъем, от страна на електропроводи, и «массой»; и между щирем 2 разъема OSS, от страна на електропроводки и «массой».

• Присъства ли какво-либо напрежение?

Да

Преминете към E5

Не

Преминете към E6

E5: ПРОВЕРКА ЖГУТА ЕЛЕКТРОПРОВОДКИ НА НАЛИЧИЕ КОРОТКОГО ЗАМЪКАНИЯ НА (+) АККУМУЛЯТОРА

1 Въведете положение OFF.

2 Откъснете щекерния разъем PCM.

3 Ведите положение ВКЛ.

4 За TSS, измерете напрежението между щипка 1 гнездо на датчика TSS, от страна на електропроводки, и «маса»; и между щирем 2 разъема на датчика TSS, от страна на електропроводки и «массой».

5 За OSS, измерете напрежението между щипка 1 OSS, от страна на електропроводи, и «массой»; и между щирем 2 разъема OSS, от страна на електропроводки и «массой».

• Присъства ли какво-либо напрежение?

Да

ОТРЕМОНТИРУЙТЕ съответната електрическа цепь. ПРОВЕРЬТЕ правилността на работата на системата.

Не

УСТАНОВИТЕ новия PCM. ПРОВЕРЬТЕ правилността на работата на системата.

E6: ПРОВЕРКА ЗАЗЕМЛЕНИЯ МОДУЛЯ УПРАВЛЕНИЯ СИЛОВЫМ АГРЕГАТОМ И ЖГУТА ЕЛЕКТРОПРОВОДКИ

1 Въведете положение OFF.

2 Съединете С415 РСМ.

3 За TSS, измерете съпротивлението между щипките 1 на гнездото на датчика TSS, от страна на електропроводите, и «масата»; и между щирем 2 разъема на датчика TSS, от страна на електропроводки и «массой».

4 За OSS, измерете съпротивлението между щипка 1 OSS разъем, от страна на електропроводки, и «маса»; и между щирем 2 разъема OSS, от страна на електропроводки и «массой».

• Сопротивление повече от 10 000 Ом?

Да

Преминете към E8

Не

Преминете към E7

E7: ПРОВЕРКА ЖГУТА ЕЛЕКТРОПРОВОДКИ НА НАЛИЧНИ КОРОТКОГО ЗАМЪКАНИЯ НА « МАССУ »

1 Въведете положение OFF.

2 Откъснете щекерния разъем PCM.

3 За TSS, измерете съпротивлението между щипките 1 на гнездото на датчика TSS, от страна на електропроводите, и «масата»; и между щирем 2 разъема на датчика TSS, от страна на електропроводки, и «массой».

4 За OSS, измерете съпротивлението между щипка 1 OSS разъем, от страна на електропроводки, и «маса»; и между щирем 2 разъема OSS, от страна на електропроводки и «массой».

• Сопротивление повече от 10 000 Ом?

Да

УСТАНОВИТЕ новия PCM. ПРОВЕРЬТЕ правилността на работата на системата.

Не

ОТРЕМОНТИРУЙТЕ съответната електрическа цепь. ПРОВЕРЬТЕ правилността на работата на системата.

E8: ПРОВЕРКА СЪПРОТИВЛЕНИЯ ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЦЕПИ ДАТЧИКА TSS ИЛИ OSS.

1 За TSS, измерете съпротивлението между щрих 1 разъем на датчика TSS, отстрани на елемента, и щрих 2 извод на датчика TSS, от страна на елемента.

2 За страни на OSS, измерете съпротивлението между щипка 1 гнездо OSS, отстрани на елемента, и щипка 2 гнезда OSS, с елемент.

3 Запишете резултатите. Съпротивлението трябва да бъде следното:

- OSS 675 - 775 Ом при -20°C (- 4 °F)

- OSS 800 - 920 Ом при 21°C (70 °F)

- OSS 1210 - 1390 Ом при 160°C (302 °F)

- TSS 273 - 333 Ом при -20°C (- 4 °F)

- TSS 330 - 390 Ом при 21°C (70 °F)

- TSS 487 - 601 Ом при 160°C (302 °F)

• Съпротивлението отговаря на спецификациите за съответния датчик?

Да

Преминете към E9

Не

УСТАНОВИТЕ нов датчик. ПРОВЕРЬТЕ правилността на работата на системата.

E9: ПРОВЕРКА ДАТЧИКОВ НА НАЛИЧИЕ КОРОТКОГО ЗАМЪКАНИЯ НА « МАССУ »

1 За TSS, измерете съпротивлението между щрих 1 разъема на датчика TSS, от страна на елемента, и «масата».

2 За OSS, измерете съпротивлението между щипка 1 OSS, от едната страна на елемента, и «маса».

• Сопротивление повече от 10 000 Ом?

Да

УСТАНОВИТЕ нов датчик TSS или OSS. Проверете правилността на работата на системата.

Не

За допълнителна информация обърнете се към Диагностика по признак на неизправност, която се намира в това раздел., за да диагностицирате проблеми с превключването на предаването или проблем в хидротрансформатора.
Връзка към тази страница в различни формати
HTMLTextBB Code


Коментари на посетители


Без коментари все ощеФокус 2 
Фокус Турнир 1 
Фокус 1