Диагностика по признаку неизправност

            0

Специален инструмент


Комплект за диагностичен преглед с използване на ултрафиолетово осветление (12V) 12-Volt Master UV Diagnostic Inspection Kit 164-R0756 или еквивалент
Автомобилен тестер 73III 105-R0057 или еквивалент
Всемирна диагностична система (WDS) 418-F224 или еквивалент сканиращ прибор
Манометър 307-004 (T57L-77820-A)

Указател на диагностиката по признак на неизправност дава информация за техниката по диагностика, указания за насочени действия и, използвайки в качеството на отправната точка признак на неизправност, предлага възможни елементи.

Указателят на диагностиката при признаване на неизправност се разделя на две категории действия: «Електрически програми», обозначени номера серия 200 и «Гидравлични/механични програми», обозначени номера серия 300. В «Електрически програми» се пречисляват възможни електрически елементи, които могат да бъдат причина за описване на признака. неизправности или могат да внесат своя вклад в неговото проявление. В «Гидравличните/механичните програми» се пречисляват възможните гидравлични или механични елементи, които могат да бъдат причина за описаното признаване на неизправност или могат да внесат своя вклад в неговото проявление.


Указания по диагностика с използване на Таблици признаков неизправности


1. Използвайки Указател за признак на неизправност, изберете Проблем/признак на неизправност, който най-добре описва състоянието на неизправност.

2. Обърнете внимание на програмата, посочена в таблицата «Диагностика по указател на признаци на неизправности».

3. Всички начинайте диагностика по признаку неизправност с:
  • a предварителен преглед
  • b потвърждение на наличието на проблемно състояние,
  • c проверка на нивото на работната течност

ПРИМЕЧАНИЕ: Не всички проблеми, свързани с електрическите елементи, предизвикват генериране на диагностичен код за неизправност (DTC). Отдайте си отчет в това, че преброените елементи все още могат да бъдат причина за проблем. Преди преминаването към «Гидравлична/механична програма» проверете правилността на работата на тези елементи.

4. Начални, както е указано, с «Електрическа програма». Следвайте отзивите или предварително насочените действия. При необходимост винаги следва да се извършват процедури за бортова диагностика. Никога не пропускайте действие. Ако след електрическата диагностика проблемът все още присъства, преминете към «Гидравлична/механична програма».

5. В «Гидравлични/механични програми» се пречисляват гидравлични или механични елементи, които могат да бъдат причина за проблеми. Тези елементи се пречисляват в последователността на снятия и по критерия на най-вероятната причина. За да се убедите в правилността на ремонта, следва да видите всички преброени елементи.


Диагностика по Указател признаков неисправности


4F27E

Програми

Електрически

Механични/гидравлични

Проблеми при включване на предаване:

Отсъства движението напред само в позиция O/D

201А

301А

Няма движение напред само в позиция O/D (всички положения)

201В

301В

Отсъства само предаването на задния ход

202

302

Жестко включване само на предаване на задния ход

203

303

Жестко включване само на предаване на задния ход

204А

304А

Жестко включване само на ръчна 1-ой предаване

204В

304В

Задържаемо/мягко включване само на предаване на задния ход

205

305

Задържащо/мягко включване само на предаване на движение напред

206

306

Отсъстват предаването на движение напред и предаването на задния ход

207

307

Жестко включване на предаване на движение напред и предаване на заден ход

208

308

Задържащо се включване на предаване на движение напред и предаване на заден ход

209

309

Проблеми при превключване на предаване:

Пропуск на някои/всички предавания

210

310

Проблеми при синхронизация на превключване на предаване: ранно превключване (някои/всички предавания)

211

311

Проблеми при синхронизация на превключване на предаване: хаотично/ «рыскающее» превключване (някои/всички предавания)

212

312

Ощущение: мягкое/проскальзывающее превключване на предаване (некоторые/все предавания)

213

313

Ощущение: жестко превключване на предаване (някои/всички предавания)

214

314

Отсъства първата предача в диапазона «D», включваща по-висока предача

215

315

Отсъства първа предача в ръчния диапазон «1»

216

316

Отсъства ръчна втора предача

217

317

Проблеми в работата на муфти хидротрансформатора:

Отсъства ввод в действие

240

340

Всичко в действие/автомобил глохнет

241

341

Циклиране/вибрация/дрожание

242

342

Прочие проблеми:

Високо усилие на ричаге преключения предаване

251

351

Наружни протечки

252

352

Плохие динамични характеристики на автомобила

253

353

Шум/вибрация - предаване на движение напред или предаване на задния ход

254

354

Двигателят не се провива

255

355

Отсутствует парковочный диапазон

256

356

Прегреване

257

357

Отсъства торможение на двигателя в диапазона на ръчното първо предаване

259

359

Насищане на течност с въздух или впръскване

261

361

Проскалзване/дрожание на ръчната 1-ой предаване

263

363

Проскалзване/дрожание на ръчната 2-ой предаване

264

364

Проскалзване/дрожание на 3-ей предаване

282

382

Отсъства торможение на двигателя на всички предавания

283

383
Проблеми при включване на предаване: Няма движение напред само в положение O/D


Възможен елемент

Отсылка/действие

201А - ЕЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОГРАМА

Система за управление на силовия агрегат

Модул за управление на силовия агрегат (PCM), жгут електропроводки на автомобила, електромагнитен клапан за превключване на предаване (SSC) (викл. = ниско напрежение).

Изпълнете проверките на бортовата диагностика. За информация по диагностиката и проверката на PCM се обърнете към Ръководството по диагностика на управлението на силовия агрегат/ понижаване на токсичността на системата за извличане (PCED).

Изпълнете Pinpoint-тест A, обърнете се към Pinpoint-тест A.

Изпълнителен необходим ремонт. Сътрите кодовете DTC, изпълнете пътното изпитване и процедурите за бортова диагностика.

301А - ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ/ МЕХАНИЧЕСКАЯ ПРОГРАМА

Работная жидкость

Неправилен ниво

Коригирайте нивото на работната течност спрямо нормите.

Състояние

Изпълнете проверката на състоянието на трансмисионната течност съгласно описанието, дадено в това раздел.

Муфта на движение напред в сбора

Повреждение уплътнения, поршня

Проверете балансировъчната преграда.

Огледайте наличието на повреди. Изпълни необходим ремонт.

Повреда или размер на фрикционните елементи

Повреда на възвратната пружина

Сервоблок

Повреждение на уплътнението (поршня и крышки)

Огледайте наличието на повреди. Изпълни необходим ремонт.

Ленточный тормоз

Повреждение на лентовата спирачка

Износ или увреждане на сервоблока

Огледайте наличието на повреди. Изпълни необходим ремонт.

Неправилная регулировка

Повреждение или размер на анкерния болт

Картер

Повреждение

Огледайте наличието на повреди. Изпълни необходим ремонт.
Проблеми при включване на предаване: Отсъства ТОЛКОВА движение напред (всички положения)


Възможен елемент

Отсылка/действие

201В - ЕЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОГРАМА

Система за управление на силовия агрегат

PCM, жгут електропроводки на автомобила, SSC, SSD и SSE.

Изпълнете процедурите за бортова диагностика. За информация относно диагностиката и проверката на PCM обърнете се към Ръководството PCED.

Изпълнете Pinpoint-тест A, обърнете се към Pinpoint-тест A.

Изпълнителен необходим ремонт. Сътрите кодовете DTC, изпълнете пътното изпитване и процедурите за бортова диагностика.

301В - ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ/ МЕХАНИЧЕСКАЯ ПРОГРАМА

Главен блок за управление

Затяжката на болтовете не отговаря на нормите

Затяните болты предписанным усилием.

Повреждение разделительной пластины

Огледайте наличието на повреди. При наличие на повредени изпълнете необходимия ремонт.

Загрязнение

Разберите и очистете.

Повреда, неправилна сборка, липса, задръстване на клапани/пружина или увреждане на канала

При наличие на увреждане или отсъствие на елементи, установете нов главен блок за управление. При наличие на неправилна сборка переберите, събрав правилно. НЕ обработвайте с помощта на абразивни материали, не припиливайте и не шлифирайте клапани. Това привежда към снятие анодирано покритие и в резултат може да унищожи повреждането на главното управление на блока или цялата предавателна кутия в блока с водещия мост.

Муфта на движение напред в сбора

Повреждение уплътнения, поршня

Проверете балансировъчната преграда.

Огледайте наличието на повреди. Изпълни необходим ремонт.

Повреда или размер на фрикционните елементи

Повреда на възвратната пружина

Планетарна прехвърляне на движение напред в сбора

Повреждение на елементите на планетарното предаване

Огледайте наличието на повреди. Изпълни необходим ремонт.

Муфта на едностранното действие при ниско предаване

Износ, увреждане или неправилна сборка

Огледайте наличието на повреди. Изпълни необходим ремонт.Проблеми при включване на предаване: Отсъства предаването на задния ход


Възможен елемент

Отсылка/действие

202 - ЕЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОГРАМА

Система за управление на силовия агрегат

PCM, жгут електропроводки на автомобила, SSC, SSD и SSE.

Изпълнете процедурите за бортова диагностика. За информация относно диагностиката и проверката на PCM обърнете се към Ръководството PCED.

Изпълнете Pinpoint тестове A и D, обърнете се към Pinpoint тестове A и D.

Изпълнителен необходим ремонт. Сътрите кодовете DTC, изпълнете пътното изпитване и процедурите за бортова диагностика.

302 - ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ/ МЕХАНИЧЕСКАЯ ПРОГРАМА

Главен блок за управление

Затяжката на болтовете не отговаря на нормите

Затяните болты предписанным усилием.

Повреждение разделительной пластины

Огледайте наличието на повреди. При наличие на повредени изпълнете необходимия ремонт.

Загрязнение

Разберите и очистете.

Повреда, неправилна сборка, липса, задръстване на клапани/пружина или увреждане на канала

При наличие на увреждане или отсъствие на елементи, установете нов главен блок за управление. При наличие на неправилна сборка переберите, събрав правилно. НЕ обработвайте с помощта на абразивни материали, не припиливайте и не шлифирайте клапани. Това привежда към снятие анодирано покритие и в резултат може да унищожи повреждането на главното управление на блока или цялата предавателна кутия в блока с водещия мост.

Муфта ниска предаване/предаване на задния ход в сборе

Повреждение уплътнения, поршня

Повреда или размер на фрикционните елементи

Огледайте наличието на повреди. Изпълни необходим ремонт.

Повреда на възвратната пружина

Муфта предава задния ход в сборе

Повреждение уплътнения, поршня

Проверете балансировъчната преграда.

Огледайте наличието на повреди. Изпълни необходим ремонт.

Повреда или размер на фрикционните елементи

Повреда на възвратната пружинаПроблеми при включване на предаване. Жестко включване само на предаване на задния ход


Възможен елемент

Отсылка/действие

203 - ЕЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОГРАМА

Система за управление на силовия агрегат

PCM, жгут електропроводки на автомобила, SSD.

Изпълнете процедурите за бортова диагностика. За информация относно диагностиката и проверката на PCM обърнете се към Ръководството PCED.

Изпълнете Pinpoint-тест A, обърнете се към Pinpoint-тест A.

Изпълнителен необходим ремонт. Сътрите кодовете DTC, изпълнете пътното изпитване и процедурите за бортова диагностика.

303 - ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ/ МЕХАНИЧЕСКАЯ ПРОГРАМА

Неправилно налягане

Високо налягане

Проверете налягането в проверения порт на магистралата.

Изпълнете проверката на налягането в магистрали; обърнете се към процедурите, представени в това раздел. Изпълнете диагностика на налягането и изпълнете необходимия ремонт.

Главен блок за управление

Затяжката на болтовете не отговаря на нормите

Затяните болты предписанным усилием.

Повреждение разделительной пластины

Огледайте наличието на повреди. При наличие на повредени изпълнете необходимия ремонт.

Загрязнение

Разберите и очистете.

Повреда, неправилна сборка, липса, задръстване на клапани/пружина или увреждане на канала

При наличие на увреждане или отсъствие на елементи, установете нов главен блок за управление. При наличие на неправилна сборка переберите, събрав правилно. НЕ обработвайте с помощта на абразивни материали, не припиливайте и не шлифирайте клапани. Това привежда към снятие анодирано покритие и в резултат може да унищожи повреждането на главното управление на блока или цялата предавателна кутия в блока с водещия мост.

Муфта ниска предаване/предаване на задния ход в сборе

Повреждение уплътнения, поршня

Повреда или размер на фрикционните елементи

Огледайте наличието на повреди. Изпълни необходим ремонт.

Повреда на възвратната пружина

Муфта предава задния ход в сборе

Повреждение уплътнения, поршня

Проверете балансировъчната преграда.

Огледайте наличието на повреди. Изпълни необходим ремонт.

Повреда или размер на фрикционните елементи

Повреда на възвратната пружинаПроблеми при включване на предаване: Жестко включване само на предаване движение напред


Възможен елемент

Отсылка/действие

204А - ЕЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОГРАМА

Система за управление на силовия агрегат

PCM, жгут електропроводки на автомобила и SSC.

Изпълнете процедурите за бортова диагностика. За информация относно диагностиката и проверката на PCM обърнете се към Ръководството PCED.

Изпълнете Pinpoint-тест A, обърнете се към Pinpoint-тест A.

Изпълнителен необходим ремонт. Сътрите кодовете DTC, изпълнете пътното изпитване и процедурите за бортова диагностика.

304А - ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ/ МЕХАНИЧЕСКАЯ ПРОГРАМА

Неправилно налягане

Високо налягане

Проверете налягането в проверения порт на магистралата. Обърнете внимание на процедурите, представени в това раздел. Изпълнете диагностика на налягането и изпълнете необходимия ремонт.

Главен блок за управление

Затяжката на болтовете не отговаря на нормите

Затяните болты предписанным усилием.

Повреждение разделительной пластины

Огледайте наличието на повреди. При наличие на повредени изпълнете необходимия ремонт.

Загрязнение

Разберите и очистете.

Повреда, неправилна сборка, липса, задръстване на клапани/пружина или увреждане на канала

При наличие на увреждане или отсъствие на елементи, установете нов главен блок за управление. При наличие на неправилна сборка переберите, събрав правилно. НЕ обработвайте с помощта на абразивни материали, не припиливайте и не шлифирайте клапани. Това привежда към снятие анодирано покритие и в резултат може да унищожи повреждането на главното управление на блока или цялата предавателна кутия в блока с водещия мост.

Муфта на движение напред в сбора

Повреждение уплътнения, поршня

Повреда или размер на фрикционните елементи

Огледайте наличието на повреди. Изпълни необходим ремонт.

Повреда на възвратната пружинаПроблеми при включване на предаване: Жестко включване само на предаване движение напред


Възможен елемент

Отсылка/действие

204В - ЕЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОГРАМА

Система за управление на силовия агрегат

PCM, жгут електропроводи на автомобила, датчик за честота на въртене на турбината (TSS).

Изпълнете процедурите за бортова диагностика. За информация относно диагностиката и проверката на PCM обърнете се към Ръководството PCED.

Изпълнете Pinpoint-теста E, обърнете се към Pinpoint-теста E.

Изпълнителен необходим ремонт. Сътрите кодовете DTC, изпълнете пътното изпитване и процедурите за бортова диагностика.

304В - ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ/ МЕХАНИЧЕСКАЯ ПРОГРАМА

Гидравлически/механични проблеми отсъстватПроблеми при включване на предаване: Задържащо/мягко включване само на предаване на задния ход


Възможен елемент

Отсылка/действие

205 - ЕЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОГРАМА

Система за управление на силовия агрегат

PCM, жгут електропроводки на автомобила, SSD, PCA.

Изпълнете процедурите за бортова диагностика. За информация относно диагностиката и проверката на PCM обърнете се към Ръководството PCED.

Изпълнете Pinpoint-тест A, обърнете се към Pinpoint-тест A.

Изпълнителен необходим ремонт. Сътрите кодовете DTC, изпълнете пътното изпитване и процедурите за бортова диагностика.

305 - ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ/ МЕХАНИЧЕСКАЯ ПРОГРАМА

Неправилно налягане

Низко налягане

Проверете налягането в проверения порт на магистралата.

Изпълнете проверката на налягането в магистрали; обърнете се към процедурите, представени в това раздел. Изпълнете диагностика на налягането и изпълнете необходимия ремонт.

Главен блок за управление

Затяжката на болтовете не отговаря на нормите

Затяните болты предписанным усилием.

Повреждение разделительной пластины

Огледайте наличието на повреди. При наличие на повредени изпълнете необходимия ремонт.

Загрязнение

Разберите и очистете.

Повреда, неправилна сборка, липса, задръстване на клапани/пружина или увреждане на канала

При наличие на увреждане или отсъствие на елементи, установете нов главен блок за управление. При наличие на неправилна сборка переберите, събрав правилно. НЕ обработвайте с помощта на абразивни материали, не припиливайте и не шлифирайте клапани. Това привежда към снятие анодирано покритие и в резултат може да унищожи повреждането на главното управление на блока или цялата предавателна кутия в блока с водещия мост.

Муфта ниска предаване/предаване на задния ход в сборе

Повреждение уплътнения, поршня

Повреда или размер на фрикционните елементи

Огледайте наличието на повреди. Изпълни необходим ремонт.

Повреда на възвратната пружинаПроблеми при включване на предаване: Задържащо/мягко включване на предавателно движение напред


Възможен елемент

Отсылка/действие

206 - ЕЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОГРАМА

Система за управление на силовия агрегат

PCM, жгут електропроводки на автомобила, SSC, PCA.

Изпълнете процедурите за бортова диагностика. За информация относно диагностиката и проверката на PCM обърнете се към Ръководството PCED.

Изпълнете Pinpoint-тест A, обърнете се към Pinpoint-тест A.

Изпълнителен необходим ремонт. Сътрите кодовете DTC, изпълнете пътното изпитване и процедурите за бортова диагностика.

306 - ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ/ МЕХАНИЧЕСКАЯ ПРОГРАМА

Неправилно налягане

Низко налягане

Проверете налягането в проверения порт на магистралата.

Изпълнете проверката на налягането в магистрали; обърнете се към процедурите, представени в това раздел. Изпълнете диагностика на налягането и изпълнете необходимия ремонт.

Главен блок за управление

Затяжката на болтовете не отговаря на нормите

Затяните болты предписанным усилием.

Повреждение разделительной пластины

Огледайте наличието на повреди. При наличие на повредени изпълнете необходимия ремонт.

Загрязнение

Разберите и очистете.

Повреда, неправилна сборка, липса, задръстване на клапани/пружина или увреждане на канала

При наличие на увреждане или отсъствие на елементи, установете нов главен блок за управление. При наличие на неправилна сборка переберите, събрав правилно. НЕ обработвайте с помощта на абразивни материали, не припиливайте и не шлифирайте клапани. Това привежда към снятие анодирано покритие и в резултат може да унищожи повреждането на главното управление на блока или цялата предавателна кутия в блока с водещия мост.

Муфта на движение напред в сбора

Повреждение уплътнения, поршня

Повреда или размер на фрикционните елементи

Огледайте наличието на повреди. Изпълни необходим ремонт.

Повреда на възвратната пружинаПроблеми при включване на предаването: Отсъства предаването на движение напред и предаване на задния ход


Възможен елемент

Отсылка/действие

207 - ЕЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОГРАМА

Система за управление на силовия агрегат

PCM и жгути електропроводки на автомобила (отсъствието на електрическа активност по подразбиране се сравнява с неизправност на третата предаване).

Изпълнете процедурите за бортова диагностика. За информация относно диагностиката и проверката на PCM обърнете се към Ръководството PCED.

Изпълнителен необходим ремонт. Сътрите кодовете DTC, изпълнете пътното изпитване и процедурите за бортова диагностика.

307 - ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ/ МЕХАНИЧЕСКАЯ ПРОГРАМА

Работная жидкость

Неправилен ниво

Коригирайте нивото на работната течност до норми; обърнете се към процедурите, дадени в това раздел.

Състояние

Изпълнението на «Проверка на състоянието на трансмисионната течност», съгласно описанието, дадено в това раздел.

Трос преключения передач/датчик диапазона на коробки передач (TR)

Повреда, нарушение на извеждане на тросовата система или датчика TR

Огледайте и изпълнете необходимия ремонт. За информация по троса превключване на предаване, обърнете се към Раздел 307-05. За информация по датчика TR обърнете се към този раздел.

Главен блок за управление

Затяжката на болтовете не отговаря на нормите

Затяните болты предписанным усилием.

Повреждение разделительной пластины

Огледайте наличието на повреди. При наличие на повредени изпълнете необходимия ремонт.

Загрязнение

Разберите и очистете.

Повреда, неправилна сборка, липса, задръстване на клапани/пружина или увреждане на канала

При наличие на увреждане или отсъствие на елементи, установете нов главен блок за управление. При наличие на неправилна сборка переберите, събрав правилно. НЕ обработвайте с помощта на абразивни материали, не припиливайте и не шлифирайте клапани. Това привежда към снятие анодирано покритие и в резултат може да унищожи повреждането на главното управление на блока или цялата предавателна кутия в блока с водещия мост.

Вал турбины

Повреждение

Огледайте наличието на повреди. При наличие на повредени изпълнете необходимия ремонт.

Насос за работна течност в сборе

Затяжката на болтовете не отговаря на нормите

Затяните болты предписанным усилием.

Повреждение прокладки

Огледайте наличието на повреди. При наличие на повредени изпълнете необходимия ремонт.

Пористост, прекрестни протечки, закупорка отверстий.

Задна планетарна предача в сбора

Повреждение на елементите на планетарното предаване

Огледайте наличието на повреди. При наличие на повредени изпълнете необходимия ремонт.

Муфта на движение напред в сбора

Повреждение уплътнения, поршня

Повреда или размер на фрикционните елементи

Огледайте наличието на повреди. Изпълни необходим ремонт.

Повреда на възвратната пружина

Планетарна прехвърляне на движение напред в сбора

Повреждение на елементите на планетарното предаване

Огледайте наличието на повреди. При наличие на повредени изпълнете необходимия ремонт.

Главна предача и диференциал

Повреждение

Огледайте наличието на повреди. При наличие на повредени изпълнете необходимия ремонт.

Гидротрансформатор

Повреждение на еластичната пластина или преходната пластина

Огледайте наличието на повреди. Извършване на проверки на хидротрансформатора; обърнете се към процедурата, представена в това раздел. Изпълни необходим ремонт.

Повреждение ступицы лопастного колела

Повреждение на ступица на турбината

Муфта на едностранното действие при ниско предаване

Износ, увреждане или неправилна сборка

Огледайте наличието на повреди. Изпълни необходим ремонт.Проблеми при включване на предаване: Жестко включване на предаване на движение напред и предаване на задния ход


Възможен елемент

Отсылка/действие

208 - ЕЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОГРАМА

Система за управление на силовия агрегат

PCM, жгути електропроводки на автомобила, датчик TR, датчик за температурата на трансмисионната течност (TFT), SSC и SSD.

Изпълнете процедурите за бортова диагностика. За информация относно диагностиката и проверката на PCM обърнете се към Ръководството PCED.

Изпълнете Pinpoint тестове A, B и C, обърнете се към Pinpoint тестове A, B и C.

Изпълнителен необходим ремонт. Сътрите кодовете DTC, изпълнете пътното изпитване и процедурите за бортова диагностика.

308 - ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ/ МЕХАНИЧЕСКАЯ ПРОГРАМА

Работная жидкость

Неправилен ниво

Коригирайте нивото на работната течност до норми; обърнете се към процедурите, дадени в това раздел.

Състояние

Изпълните «Проверка на състоянието на трансмисионната течност» съгласно описанието, настоящето в това раздел.

Неправилно налягане

Високо налягане

Проверете налягането в проверения порт на магистралата.

Изпълнете проверката на налягането в магистрали; обърнете се към процедурите, представени в това раздел. Изпълнете диагностика на налягането и изпълнете необходимия ремонт.

Главен блок за управление

Затяжката на болтовете не отговаря на нормите

Затяните болты предписанным усилием.

Повреждение разделительной пластины

Огледайте наличието на повреди. При наличие на повредени изпълнете необходимия ремонт.

Загрязнение

Разберите и очистете.

Повреда, неправилна сборка, липса, задръстване на клапани/пружина или увреждане на канала

При наличие на увреждане или отсъствие на елементи, установете нов главен блок за управление. При наличие на неправилна сборка переберите, събрав правилно. НЕ обработвайте с помощта на абразивни материали, не припиливайте и не шлифирайте клапани. Това привежда към снятие анодирано покритие и в резултат може да унищожи повреждането на главното управление на блока или цялата предавателна кутия в блока с водещия мост.

Муфта на движение напред в сбора

Повреждение уплътнения, поршня

Повреда или размер на фрикционните елементи

Огледайте наличието на повреди. Изпълни необходим ремонт.

Повреда на възвратната пружина

Муфти предаване на задния ход и ниско предаване/предаване на задния ход в сбора

Повреждение уплътнения, поршня

Проверете балансировъчната преграда.

Повреда или размер на фрикционните елементи

Огледайте наличието на повреди. Изпълни необходим ремонт.

Повреда на възвратната пружина

Муфта на едностранното действиеПроблеми при включване на предаване: Задържащо/мягко включване на предавателно движение напред и предаване на задния ход


Възможен елемент

Отсылка/действие

209 - ЕЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОГРАМА

Система за управление на силовия агрегат

PCM, жгути електропроводки на автомобила, датчик TR, датчик TFT, SSC и SSD.

Изпълнете процедурите за бортова диагностика. За информация относно диагностиката и проверката на PCM обърнете се към Ръководството PCED.

Изпълнете Pinpoint тестове A, B и C, обърнете се към Pinpoint тестове A, B и C.

Изпълнителен необходим ремонт. Сътрите кодовете DTC, изпълнете пътното изпитване и процедурите за бортова диагностика.

309 - ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ/ МЕХАНИЧЕСКАЯ ПРОГРАМА

Работная жидкость

Неправилен ниво

Откорректирайте ниво; обърнете се към процедурите, представени в това раздел.

Състояние

Изпълнете проверката на състоянието на работната течност; обърнете се към процедурите, представени в това раздел.

Неправилно налягане

Високо налягане

Проверете налягането в проверения порт на магистралата.

Изпълнете проверката на налягането в магистрали; обърнете се към процедурите, представени в това раздел. Изпълнете диагностика на налягането и изпълнете необходимия ремонт.

Главен блок за управление

Затяжката на болтовете не отговаря на нормите

Затяните болты предписанным усилием.

Повреждение разделительной пластины

Огледайте наличието на повреди. При наличие на повредени изпълнете необходимия ремонт.

Загрязнение

Разберите и очистете.

Повреда, неправилна сборка, липса, задръстване на клапани/пружина или увреждане на канала

При наличие на увреждане или отсъствие на елементи, установете нов главен блок за управление. При наличие на неправилна сборка переберите, събрав правилно. НЕ обработвайте с помощта на абразивни материали, не припиливайте и не шлифирайте клапани. Това привежда към снятие анодирано покритие и в резултат може да унищожи повреждането на главното управление на блока или цялата предавателна кутия в блока с водещия мост.

Насос за работна течност в сборе

Затяжката на болтовете не отговаря на нормите

Затяните болты предписанным усилием.

Повреждение прокладки

Огледайте наличието на повреди. При наличие на повредени изпълнете необходимия ремонт.

Пористост, прекрестни протечки, закупорка отверстий.Проблеми при превключване на предаване: Пропуск на някои/всички предавания (ТОЛКО В АВТОМАТИЧНОТО РЕЖИМЕ)


Възможен елемент

Отсылка/действие

210 - ЕЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОГРАМА

Система за управление на силовия агрегат

RSM, жгути електропроводки на автомобила, датчик TR, датчик за температура на въздуха във впускателния колектор (IAT), вход на датчика за скорост на автомобила (VSS), SSA, SSB, SSC, SSD, SSE и електромагнитен клапан за управление на налягането (PCA)

Изпълнете процедурите за бортова диагностика. За информация относно диагностиката и проверката на PCM обърнете се към Ръководството PCED.

Изпълнете Pinpoint тестове A, C, D и E, обърнете се към Pinpoint тестове A, C, D и E.

Изпълнителен необходим ремонт. Сътрите кодовете DTC, изпълнете пътното изпитване и процедурите за бортова диагностика.

310 - ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ/ МЕХАНИЧЕСКАЯ ПРОГРАМА

Пропуск при превключването на ТОЛКОВА някои предавания

Ако при превключването се пропускат само някои предавания, определете, какво конкретно превключване (превключвания) липсва.

За по-подробна информация обърнете се към гл. «Проблеми с отсъстващи преключения на предаването», програмите: 220/320 «Отсъства превключване 1-2», 221/321 «Отсъства превключване 2-3», 222/322 «Отсъства превключване 3-4», 223/323 «;Отсъства превключване 4-3», 224/334 «Отсъства превключване 3-2», 225/325 «Отсъства превключване 2-1».

Работная жидкость

Неправилен ниво

Откорректирайте ниво; обърнете се към процедурите, представени в това раздел.

Състояние

Изпълнете проверката на състоянието на работната течност; обърнете се към процедурите, представени в това раздел.

Трос преключения передач/датчик диапазона на коробки передач (TR)

Повреда, нарушение на извеждане на тросовата система или датчика TR

Огледайте и изпълнете необходимия ремонт. За информация по троса превключване на предаване, обърнете се към Раздел 307-05. За информация по датчика TR обърнете се към този раздел.

Неправилно налягане

Високо/низко налягане

Проверете налягането в проверения порт на магистралата.

Изпълнете проверката на налягането в магистрали; обърнете се към процедурите, представени в това раздел. Изпълнете диагностика на налягането и изпълнете необходимия ремонт.

Главен блок за управление

Затяжката на болтовете не отговаря на нормите

Затяните болты предписанным усилием.

Повреждение разделительной пластины

Огледайте наличието на повреди. При наличие на повредени изпълнете необходимия ремонт.

Загрязнение

Разберите и очистете.

Повреда, неправилна сборка, липса, задръстване на клапани/пружина или увреждане на канала

При наличие на увреждане или отсъствие на елементи, установете нов главен блок за управление. При наличие на неправилна сборка переберите, събрав правилно. НЕ обработвайте с помощта на абразивни материали, не припиливайте и не шлифирайте клапани. Това привежда към снятие анодирано покритие и в резултат може да унищожи повреждането на главното управление на блока или цялата предавателна кутия в блока с водещия мост.

Насос за работна течност в сборе

Затяжката на болтовете не отговаря на нормите

Затяните болты предписанным усилием.

Повреждение прокладки

Огледайте наличието на повреди. При наличие на повредени изпълнете необходимия ремонт.

Пористост, прекрестни протечки, закупорка отверстий.

Муфта директно предаване в сборе

Повреждение уплътнения, поршня

Проверете балансировъчната преграда.

Огледайте наличието на повреди. Изпълни необходим ремонт.

Повреда или размер на фрикционните елементи

Повреда на възвратната пружина

Муфта на движение напред в сбора

Повреждение уплътнения, поршня

Проверете балансировъчната преграда.

Огледайте наличието на повреди. Изпълни необходим ремонт.

Повреда или размер на фрикционните елементи

Повреда на възвратната пружина

Муфта на едностранното действие

Износ, увреждане или неправилна сборка

Огледайте наличието на повреди. Изпълни необходим ремонт.

Сервоблок

Повреждение на стопорното колело на сервоблока

Огледайте наличието на повреди. Изпълни необходим ремонт.Проблеми при превключване на предаване: Проблеми при синхронизация на превключване на предаване - ранно/последно превключване


Възможен елемент

Отсылка/действие

211 - ЕЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОГРАМА

Система за управление на силовия агрегат

PCM, жгути електропроводки на автомобила, VSS, датчик TSS, SSA, SSB, SSC, SSD, SSE и VFS.

Изпълнете процедурите за бортова диагностика. Обърнете се към ръководството на PCED и проверете PCM и датчика TSS.

Изпълнете Pinpoint-теста E, обърнете се към Pinpoint-теста E.

Изпълнителен необходим ремонт. Сътрите кодовете DTC, изпълнете пътното изпитване и процедурите за бортова диагностика.

311 - ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ/ МЕХАНИЧЕСКАЯ ПРОГРАМА

Раннее/последно превключване само на някои предавания

Ако само някои превключвания протичат рано/поздно, определете какво конкретно превключване (я) се случва рано/поздно.

За по-подробна информация относно проблемите, свързани с ранното/последното превключване на предаването, обърнете се към следните програми: 226/326 «Мягкое/проскалзващо превключване 1-2», 227/327 «Мягкое/проскалзващо превключване 2-3», 228/328 «Мягкое/проскалзывающее превключване 3-4», 229/329 «Мягкое/проскалзывающее превключване 4-3», 230/330 «Мягкое/проскалзывающее превключване 3-2», 231/331 «Мягкое/ проскалзывающее превключване 2-1».

Работная жидкость

Неправилен ниво

Откорректирайте ниво; обърнете се към процедурите, представени в това раздел.

Състояние

Изпълнете проверката на състоянието на работната течност; обърнете се към процедурите, представени в това раздел.

Главен блок за управление

Затяжката на болтовете не отговаря на нормите

Затяните болты предписанным усилием.

Повреждение разделительной пластины

Огледайте наличието на повреди. При наличие на повредени изпълнете необходимия ремонт.

Загрязнение

Разберите и очистете.

Повреда, неправилна сборка, липса, задръстване на клапани/пружина или увреждане на канала

При наличие на увреждане или отсъствие на елементи, установете нов главен блок за управление. При наличие на неправилна сборка переберите, събрав правилно. НЕ обработвайте с помощта на абразивни материали, не припиливайте и не шлифирайте клапани. Това привежда към снятие анодирано покритие и в резултат може да унищожи повреждането на главното управление на блока или цялата предавателна кутия в блока с водещия мост.

Сервоблок

Повреждение на стопорното колело на сервоблока

Огледайте наличието на повреди. Изпълни необходим ремонт.

Повреждение на уплътнението (поршня и крышки)

Ленточный тормоз

Повреждение на лентовата спирачка

Износ или увреждане на сервоблока

Огледайте наличието на повреди. Изпълни необходим ремонт.

Неправилная регулировка

Повреждение или размер на анкерния болтПроблеми при превключване на предаване: Проблеми при синхронизация на превключване на предаване: хаотично/ «рыскающее» превключване


Възможен елемент

Отсылка/действие

212 - ЕЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОГРАМА

Система за управление на силовия агрегат

РСМ, жгут електропроводки на автомобила, VSS и датчик IAT

Изпълнете процедурите за бортова диагностика. За информация относно диагностиката и проверката на PCM и датчика TSS обърнете се към Ръководството PCED.

Изпълнете Pinpoint-теста E, обърнете се към Pinpoint-теста E.

Изпълнителен необходим ремонт. Сътрите кодовете DTC, изпълнете пътното изпитване и процедурите за бортова диагностика.

312 - ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ/ МЕХАНИЧЕСКАЯ ПРОГРАМА

Работная жидкость

Неправилен ниво

Откорректирайте ниво; обърнете се към процедурите, представени в това раздел.

Състояние

Изпълнете проверката на състоянието на работната течност; обърнете се към процедурите, представени в това раздел.

Главен блок за управление

Затяжката на болтовете не отговаря на нормите

Затяните болты предписанным усилием.

Повреждение разделительной пластины

Огледайте наличието на повреди. При наличие на повредени изпълнете необходимия ремонт.

Загрязнение

Разберите и очистете.

Повреда, неправилна сборка, липса, задръстване на клапани/пружина или увреждане на канала

При наличие на увреждане или отсъствие на елементи, установете нов главен блок за управление. При наличие на неправилна сборка переберите, събрав правилно. НЕ обработвайте с помощта на абразивни материали, не припиливайте и не шлифирайте клапани. Това привежда към снятие анодирано покритие и в резултат може да унищожи повреждането на главното управление на блока или цялата предавателна кутия в блока с водещия мост.

Допълнителна диагностика

За допълнителна информация относно диагностиката на синхронизация на превключване на предаване обърнете се към колонката «Отсылка/Действие».

За информация по конкретни превключения обърнете се към следващата програма(ам): превключване 1-2 - см. Програма 220/330, превключване 2-3 - см. Програма 221/331, превключване 3-4 - см. Програма 222/332, превключване 4-3 - превключване 3-2 - превключване 2-1 - меко/ проскалзващо превключване 1-2 - см. Програма 226/326, мягкое/ проскалзывающее превключване 2-3 - см. Програма 227/327, мягкое/ проскалзывающее превключване 3-4 - см. Програма 228/328, мягкое/ проскалзывающее превключване 4-3 - см. Програма 229/329, мягко/ проскалзващо превключване 3-2 - мягкое/ проскалзващо превключване 2-1 - жестко превключване 1-2 - см. Програма 232/332, жестко превключване 2-3 - см. Програма 233/333, жестко превключване 3-4 - см. Програма 224/334, жестко превключване 4-3 - см. Програма 235/335, жестко превключване 3-2 - см. Програма 236/336, жестко превключване 2-1Проблеми при превключване на предаване: Ощущение: мягко/проскалзващо превключване на предаване


Възможен елемент

Отсылка/действие

213 - ЕЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОГРАМА

Система за управление на силовия агрегат

PCM, жгути електропроводи на автомобила, датчик TFT, датчик IAT, входен сигнал VSS, SSA, SSB, SSC, SSD, SSE, VFS и PCA.

Изпълнете процедурите за бортова диагностика. За информация относно диагностиката и проверката на PCM, датчика IAT и VSS се обърнете към Ръководството PCED.

Изпълнете Pinpoint тестове A, B, D и E, обърнете се към Pinpoint тестове A, B, D и E.

Изпълнителен необходим ремонт. Сътрите кодовете DTC, изпълнете пътното изпитване и процедурите за бортова диагностика.

313 - ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ/ МЕХАНИЧЕСКАЯ ПРОГРАМА

Мягкое/проскалзывающее превключване ТОЛЬКО някои предавания

Ако само някои превключващи предавания имат мек/проскален характер, определете какво конкретно превключване(я) има мек/проскален характер.

За по-подробна информация относно проблема, свързан с меко/проскално превключване на предаване, обърнете се към следната програма: 226/326 «Мягкое/проскално превключване 1-2», 227/327 «Мягкое/проскално превключване 2-3», 228/328 «Мягкое/проскалзывающее превключване 3-4», 229/329 «Мягкое/проскалзывающее превключване 4-3», 230/330 «Мягкое/проскалзывающее превключване 3-2», 231/331 «Мягкое/ проскалзывающее превключване 2-1».

Работная жидкость

Неправилен ниво

Откорректирайте ниво; обърнете се към процедурите, представени в това раздел.

Състояние

Изпълнете проверката на състоянието на работната течност; обърнете се към процедурите, представени в това раздел.

Неправилно налягане

Високо/низко налягане

Проверете налягането в проверения порт на магистралата.

Изпълнете проверката на налягането в магистрали; обърнете се към процедурите, представени в това раздел. Изпълнете диагностика на налягането и изпълнете необходимия ремонт.

Главен блок за управление

Затяжката на болтовете не отговаря на нормите

Затяните болты предписанным усилием.

Повреждение разделительной пластины

Огледайте наличието на повреди. При наличие на повредени изпълнете необходимия ремонт.

Загрязнение

Разберите и очистете.

Повреда, неправилна сборка, липса, задръстване на клапани/пружина или увреждане на канала

При наличие на увреждане или отсъствие на елементи, установете нов главен блок за управление. При наличие на неправилна сборка переберите, събрав правилно. НЕ обработвайте с помощта на абразивни материали, не припиливайте и не шлифирайте клапани. Това привежда към снятие анодирано покритие и в резултат може да унищожи повреждането на главното управление на блока или цялата предавателна кутия в блока с водещия мост.

Насос за работна течност в сборе

Затяжката на болтовете не отговаря на нормите

Затяните болты предписанным усилием.

Повреждение прокладки

Огледайте наличието на повреди. Изпълни необходим ремонт.

Пористост, прекрестни протечки, закупорка отверстий.

Промежуточный сервоблок

Повреждение на стопорното колело на сервоблока

Огледайте наличието на повреди. Изпълни необходим ремонт.

Повреждение на уплътнението (поршня и крышки)

Промежуточный ленточный тормоз

Повреждение на лентовата спирачка

Износ или увреждане на сервоблока

Огледайте наличието на повреди. Изпълни необходим ремонт.

Неправилная регулировка

Повреждение или размер на анкерния болт

Муфта директно предаване в сборе

Повреждение уплътнения, поршня

Проверете балансировъчната преграда.

Огледайте наличието на повреди. Изпълни необходим ремонт.

Повреда или размер на фрикционните елементи

Повреда на възвратната пружина

Муфта на движение напред в сбора

Повреждение уплътнения, поршня

Проверете балансировъчната преграда.

Огледайте наличието на повреди. Изпълни необходим ремонт.

Повреда или размер на фрикционните елементи

Повреда на възвратната пружина

Картер

Повреждение

Огледайте наличието на повреди. Изпълни необходим ремонт.Проблеми при превключване на предаване: Ощущение: жестко превключване на предаване (някои/всички)


Възможен елемент

Отсылка/действие

214 - ЕЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОГРАМА

Система за управление на силовия агрегат

РСМ, жгути електропроводки на автомобила, датчик TR, датчик TFT, датчик IAT, вход VSS, SSA, SSB, SSC, SSD,SSE и PCA

Изпълнете процедурите за бортова диагностика. За информация относно диагностиката и проверката на PCM, датчика IAT и VSS се обърнете към Ръководството PCED.

Изпълнете Pinpoint тестове A, B, C, D и E, обърнете се към Pinpoint тестове A, B, C, D и E.

Изпълнителен необходим ремонт. Сътрите кодовете DTC, изпълнете пътното изпитване и процедурите за бортова диагностика.

314 - ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ/ МЕХАНИЧЕСКАЯ ПРОГРАМА

Жестко превключване само на някои предавания

Ако само някои предавателни превключвания имат жесток характер, определете какво конкретно превключване(я) има жесток характер.

За по-подробна информация относно проблемите, свързани с жесткото превключване на предаването, обърнете се към следните програми: 232/332 «Жестко превключване 1-2», 233/333 «Жестко превключване 2-3», 234/334 «Жесткое превключване 3-4», 235/335 «Жесткое превключване 4-3», 236/336 «Жесткое превключване 3-2», 237/337 «Жесткое превключване 2-1».

Неправилно налягане

Високо/низко налягане

Проверете налягането в проверения порт на магистралата.

Изпълнете проверката на налягането в магистрали; обърнете се към процедурите, представени в това раздел. Изпълнете диагностика на налягането и изпълнете необходимия ремонт.

Главен блок за управление

Затяжката на болтовете не отговаря на нормите

Затяните болты предписанным усилием.

Повреждение разделительной пластины

Огледайте наличието на повреди. При наличие на повредени изпълнете необходимия ремонт.

Загрязнение

Разберите и очистете.

Повреда, неправилна сборка, липса, задръстване на клапани/пружина или увреждане на канала

При наличие на увреждане или отсъствие на елементи, установете нов главен блок за управление. При наличие на неправилна сборка переберите, събрав правилно. НЕ обработвайте с помощта на абразивни материали, не припиливайте и не шлифирайте клапани. Това привежда към снятие анодирано покритие и в резултат може да унищожи повреждането на главното управление на блока или цялата предавателна кутия в блока с водещия мост.

Първичен вал

Повреждение

Огледайте наличието на повреди. Изпълни необходим ремонт.

Сервоблок

Повреждение на стопорното колело на сервоблока

Огледайте наличието на повреди. Изпълни необходим ремонт.

Повреждение на уплътнението (поршня и крышки)

Ленточный тормоз

Повреждение на лентовата спирачка

Износ или увреждане на сервоблока

Огледайте наличието на повреди. Изпълни необходим ремонт.

Неправилная регулировка

Повреждение или размер на анкерния болт

Муфта на движение напред в сбора

Повреждение уплътнения, поршня

Проверете балансировъчната преграда.

Огледайте наличието на повреди. Изпълни необходим ремонт.

Повреда или размер на фрикционните елементи

Повреда на възвратната пружина

Главна предача и диференциал

Повреждение

Огледайте наличието на повреди. Изпълни необходим ремонт.

Картер

Повреждение

Огледайте наличието на повреди. Изпълни необходим ремонт.Проблеми при превключване на предаването: Отсъства първата предача в позиция «D», включваща се по-висока предача


Възможен елемент

Отсылка/действие

215 - ЕЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОГРАМА

Система за управление на силовия агрегат

PCM, жгути електропроводки на автомобила, датчик TR и SSC.

Изпълнете процедурите за бортова диагностика. За информация относно диагностиката и проверката на PCM обърнете се към Ръководството PCED.

Изпълнете Pinpoint тестове A и C, обърнете се към Pinpoint тестове A и C.

Изпълнителен необходим ремонт. Сътрите кодовете DTC, изпълнете пътното изпитване и процедурите за бортова диагностика.

315 - ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ/ МЕХАНИЧЕСКАЯ ПРОГРАМА

Неправилно налягане

Високо/низко налягане

Проверете налягането в проверения порт на магистралата.

За да определите кои предавания са задействани, обърнете се към Таблицата на лентовите спирачки/муфти, дадена в това раздел. За да устраните липсата на включване на предаване, обърнете се към програмата за диагностика.

Главен блок за управление

Затяжката на болтовете не отговаря на нормите

Затяните болты предписанным усилием.

Повреждение разделительной пластины

Огледайте наличието на повреди. При наличие на повредени изпълнете необходимия ремонт.

Загрязнение

Разберите и очистете.

Повреда, неправилна сборка, липса, задръстване на клапани/пружина или увреждане на канала

При наличие на увреждане или отсъствие на елементи, установете нов главен блок за управление. При наличие на неправилна сборка переберите, събрав правилно. НЕ обработвайте с помощта на абразивни материали, не припиливайте и не шлифирайте клапани. Това привежда към снятие анодирано покритие и в резултат може да унищожи повреждането на главното управление на блока или цялата предавателна кутия в блока с водещия мост.

Муфта на едностранното действие при ниско предаване

Износ, увреждане или неправилна сборка

Огледайте наличието на повреди. Изпълни необходим ремонт.Проблеми при превключване на предаването: Отсъства перва предаване в ръчния диапазон «1»


Възможен елемент

Отсылка/действие

216 - ЕЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОГРАМА

Система за управление на силовия агрегат

РСМ и жгути електропроводки на автомобила

Изпълнете процедурите за бортова диагностика. За информация относно диагностиката и проверката на PCM обърнете се към Ръководството PCED.

Изпълнителен необходим ремонт. Сътрите кодовете DTC, изпълнете пътното изпитване и процедурите за бортова диагностика.

316 - ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ/ МЕХАНИЧЕСКАЯ ПРОГРАМА

Неправилно налягане

Високо/низко налягане

Проверете налягането в проверения порт на магистралата.

За да определите кои предавания са задействани, обърнете се към Таблицата на лентовите спирачки/муфти, дадена в това раздел. За да устраните липсата на включване на предаване, обърнете се към програмата за диагностика.

Главен блок за управление

Затяжката на болтовете не отговаря на нормите

Затяните болты предписанным усилием.

Повреждение разделительной пластины

Огледайте наличието на повреди. При наличие на повредени изпълнете необходимия ремонт.

Загрязнение

Разберите и очистете.

Повреда, неправилна сборка, липса, задръстване на клапани/пружина или увреждане на канала

При наличие на увреждане или отсъствие на елементи, установете нов главен блок за управление. При наличие на неправилна сборка переберите, събрав правилно. НЕ обработвайте с помощта на абразивни материали, не припиливайте и не шлифирайте клапани. Това привежда към снятие анодирано покритие и в резултат може да унищожи повреждането на главното управление на блока или цялата предавателна кутия в блока с водещия мост.

Муфта ниска предаване/предаване на задния ход в сборе

Уплотнения

Повреда или размер на фрикционните елементи

Огледайте наличието на повреди. При наличие на повредени изпълнете необходимия ремонт.

Повреда на възвратната пружина

Планетарна предача O/D в сбора

Повреждение на елементите на планетарното предаване

Огледайте наличието на повреди. При наличие на повредени изпълнете необходимия ремонт.Проблеми при превключване на предаването: Отсъства ръчна 2-ая предача


Възможен елемент

Отсылка/действие

217 - ЕЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОГРАМА

Система за управление на силовия агрегат

RSM, жгути електропроводки на автомобила и SSD

Изпълнете процедурите за бортова диагностика. За информация относно диагностиката и проверката на PCM обърнете се към Ръководството PCED.

Изпълнете Pinpoint-тест A, обърнете се към Pinpoint-тест A.

Изпълнителен необходим ремонт. Сътрите кодовете DTC, изпълнете пътното изпитване и процедурите за бортова диагностика.

317 - ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ/ МЕХАНИЧЕСКАЯ ПРОГРАМА

Неправилно налягане

Високо/низко налягане

Проверете налягането в проверения порт на магистралата.

Изпълнете проверката на налягането в магистрали; обърнете се към процедурите, представени в това раздел. Изпълнете диагностика на налягането и изпълнете необходимия ремонт.

Главен блок за управление

Затяжката на болтовете не отговаря на нормите

Затяните бо лти предписанным усилием.

Повреждение разделительной пластины

Огледайте наличието на повреди. При наличие на повредени изпълнете необходимия ремонт.

Загрязнение

Разберите и очистете.

Повреда, неправилна сборка, липса, задръстване на клапани/пружина или увреждане на канала

При наличие на увреждане или отсъствие на елементи, установете нов главен блок за управление. При наличие на неправилна сборка переберите, събрав правилно. НЕ обработвайте с помощта на абразивни материали, не припиливайте и не шлифирайте клапани. Това привежда към снятие анодирано покритие и в резултат може да унищожи повреждането на главното управление на блока или цялата предавателна кутия в блока с водещия мост.

Сервоблок

Повреждение на стопорното колело на сервоблока

Огледайте наличието на повреди. Изпълни необходим ремонт.

Повреждение на уплътнението (поршня и крышки)

Ленточный тормоз

Повреждение на лентовата спирачка

Износ или увреждане на сервоблока

Огледайте наличието на повреди. Изпълни необходим ремонт.

Неправилная регулировка

Повреждение или размер на анкерния болт

Муфта на едностранното действие на ниска/ пряка предаване

Износ, увреждане или неправилна сборка

Огледайте наличието на повреди. Изпълни необходим ремонт.Проблеми при превключване на предаването: Отсъства превключване 1-2


Възможен елемент

Отсылка/действие

220 - ЕЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОГРАМА

Система за управление на силовия агрегат

PCM, жгути електропроводки на автомобила, VSS, датчик TR, датчик TSS и SSD.

Изпълнете процедурите за бортова диагностика. За информация относно диагностиката и проверката на PCM, датчика IAT и VSS се обърнете към Ръководството PCED.

Изпълнете Pinpoint тестове A, C и E, обърнете се към Pinpoint тестове A, C и E.

Изпълнителен необходим ремонт. Сътрите кодовете DTC, изпълнете пътното изпитване и процедурите за бортова диагностика.

320 - ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ/ МЕХАНИЧЕСКАЯ ПРОГРАМА

Работная жидкость

Неправилен ниво

Откорректирайте ниво; обърнете се към процедурите, представени в това раздел.

Неправилно налягане

Високо/низко налягане

Проверете налягането в проверения порт на магистралата.

Изпълнете проверката на налягането в магистрали; обърнете се към процедурите, представени в това раздел. Изпълнете диагностика на налягането и изпълнете необходимия ремонт.

Главен блок за управление

Затяжката на болтовете не отговаря на нормите

Затяните болты предписанным усилием.

Повреждение разделительной пластины

Огледайте наличието на повреди. При наличие на повредени изпълнете необходимия ремонт.

Загрязнение

Разберите и очистете.

Повреда, неправилна сборка, липса, задръстване на клапани/пружина или увреждане на канала

При наличие на увреждане или отсъствие на елементи, установете нов главен блок за управление. При наличие на неправилна сборка переберите, събрав правилно. НЕ обработвайте с помощта на абразивни материали, не припиливайте и не шлифирайте клапани. Това привежда към снятие анодирано покритие и в резултат може да унищожи повреждането на главното управление на блока или цялата предавателна кутия в блока с водещия мост.

Сервоблок

Повреждение на уплътнението (поршня и крышки)

Огледайте наличието на повреди. Изпълни необходим ремонт.

Ленточный тормоз

Повреждение на лентовата спирачка

Износ или увреждане на сервоблока

Огледайте наличието на повреди. Изпълни необходим ремонт.

Неправилная регулировка

Повреждение или размер на анкерния болт

Планетарна предача O/D в сбора

Повреждане на планетарното предаване

Огледайте наличието на повреди. При наличие на повредени изпълнете необходимия ремонт.

Муфта на движение напред в сбора

Повреждение уплътнения, поршня

Проверете балансировъчната преграда.

Огледайте наличието на повреди. Изпълни необходим ремонт.

Повреда или размер на фрикционните елементи

Повреда на възвратната пружинаПроблеми при превключване на предаване: Отсъства превключване 2-3


Възможен елемент

Отсылка/действие

221 - ЕЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОГРАМА

Система за управление на силовия агрегат

РСМ, жгути електропроводки на автомобила, датчик TR, VSS, SSD и SSE

Изпълнете процедурите за бортова диагностика. За информация относно диагностиката и проверката на PCM обърнете се към Ръководството PCED.

Изпълнете Pinpoint тестове A, C и E, обърнете се към Pinpoint тестове A, C и E.

Изпълнителен необходим ремонт. Сътрите кодовете DTC, изпълнете пътното изпитване и процедурите за бортова диагностика.

321 - ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ/ МЕХАНИЧЕСКАЯ ПРОГРАМА

Неправилно налягане

Високо/низко налягане

Проверете налягането в проверения порт на магистралата.

Изпълнете проверката на налягането в магистрали; обърнете се към процедурите, представени в това раздел. Изпълнете диагностика на налягането и изпълнете необходимия ремонт.

Главен блок за управление

Затяжката на болтовете не отговаря на нормите

Затяните болты предписанным усилием.

Повреждение разделительной пластины

Огледайте наличието на повреди. При наличие на повредени изпълнете необходимия ремонт.

Загрязнение

Разберите и очистете.

Повреда, неправилна сборка, липса, задръстване на клапани/пружина или увреждане на канала

При наличие на увреждане или отсъствие на елементи, установете нов главен блок за управление. При наличие на неправилна сборка переберите, събрав правилно. НЕ обработвайте с помощта на абразивни материали, не припиливайте и не шлифирайте клапани. Това привежда към снятие анодирано покритие и в резултат може да унищожи повреждането на главното управление на блока или цялата предавателна кутия в блока с водещия мост.

Сервоблок

Уплотнения.

Огледайте наличието на повреди. Изпълни необходим ремонт.

Муфта на движение напред в сбора

Повреждение уплътнения, поршня

Проверете балансировъчната преграда.

Огледайте наличието на повреди. Изпълни необходим ремонт.

Повреда или размер на фрикционните елементи

Повреда на възвратната пружина

Муфта промеждуточно предаване в сбора

Повреждение уплътнения, поршня

Проверете балансировъчната преграда.

Огледайте наличието на повреди. Изпълни необходим ремонт.

Повреда или размер на фрикционните елементи

Повреда на възвратната пружинаПроблеми при превключване на предаване: Отсъства превключване 3-4


Възможен елемент

Отсылка/действие

222 - ЕЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОГРАМА

Система за управление на силовия агрегат

PCM, жгути електропроводки на автомобила, датчик TR, VSS, SSC и SSA.

Изпълнете процедурите за бортова диагностика. За информация относно диагностиката и проверката на PCM обърнете се към Ръководството PCED.

Изпълнете Pinpoint тестове A, C и E, обърнете се към Pinpoint тестове A, C и E.

Изпълнителен необходим ремонт. Сътрите кодовете DTC, изпълнете пътното изпитване и процедурите за бортова диагностика.

322 - ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ/ МЕХАНИЧЕСКАЯ ПРОГРАМА

Неправилно налягане

Високо/низко налягане

Проверете налягането в проверения порт на магистралата.

Изпълнете проверката на налягането в магистрали; обърнете се към процедурите, представени в това раздел. Изпълнете диагностика на налягането и изпълнете необходимия ремонт.

Главен блок за управление

Затяжката на болтовете не отговаря на нормите

Затяните болты предписанным усилием.

Повреждение разделительной пластины

Огледайте наличието на повреди. При наличие на повредени изпълнете необходимия ремонт.

Загрязнение

Разберите и очистете.

Повреда, неправилна сборка, липса, задръстване на клапани/пружина или увреждане на канала

При наличие на увреждане или отсъствие на елементи, установете нов главен блок за управление. При наличие на неправилна сборка переберите, събрав правилно. НЕ обработвайте с помощта на абразивни материали, не припиливайте и не шлифирайте клапани. Това привежда към снятие анодирано покритие и в резултат може да унищожи повреждането на главното управление на блока или цялата предавателна кутия в блока с водещия мост.

Муфта на движение напред в сбора

Повреждение уплътнения, поршня

Проверете балансировъчната преграда.

Огледайте наличието на повреди. Изпълни необходим ремонт.

Повреда или размер на фрикционните елементи

Повреда на възвратната пружина

Сервоблок

Ленточный тормоз

Огледайте наличието на повреди. Изпълни необходим ремонт.Проблеми при превключване на предаване: Отсъства превключване 4-3


Възможен елемент

Отсылка/действие

223 - ЕЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОГРАМА

Система за управление на силовия агрегат

PCM, жгути електропроводки на автомобила, датчик TR, VSS, SSA и SSC.

Изпълнете процедурите за бортова диагностика. За информация относно диагностиката и проверката на PCM обърнете се към Ръководството PCED.

Изпълнете Pinpoint тестове A, C и E, обърнете се към Pinpoint тестове A, C и E.

Изпълнителен необходим ремонт. Сътрите кодовете DTC, изпълнете пътното изпитване и процедурите за бортова диагностика.

323 - ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ/ МЕХАНИЧЕСКАЯ ПРОГРАМА

Неправилно налягане

Високо/низко налягане

Проверете налягането в проверения порт на магистралата.

Изпълнете проверката на налягането в магистрали; обърнете се към процедурите, представени в това раздел. Изпълнете диагностика на налягането и изпълнете необходимия ремонт.

Главен блок за управление

Затяжката на болтовете не отговаря на нормите

Затяните болты предписанным усилием.

Повреждение разделительной пластины

Огледайте наличието на повреди. При наличие на повредени изпълнете необходимия ремонт.

Загрязнение

Разберите и очистете.

Повреда, неправилна сборка, липса, задръстване на клапани/пружина или увреждане на канала

При наличие на увреждане или отсъствие на елементи, установете нов главен блок за управление. При наличие на неправилна сборка переберите, събрав правилно. НЕ обработвайте с помощта на абразивни материали, не припиливайте и не шлифирайте клапани. Това привежда към снятие анодирано покритие и в резултат може да унищожи повреждането на главното управление на блока или цялата предавателна кутия в блока с водещия мост.

Муфта на движение напред в сбора

Повреждение уплътнения, поршня

Проверете балансировъчната преграда.

Огледайте наличието на повреди. Изпълни необходим ремонт.

Повреда или размер на фрикционните елементи

Повреда на възвратната пружина

Сервоблок

Уплотнение

Огледайте наличието на повреди. Изпълни необходим ремонт.Проблеми при превключване на предаване: Отсъства превключване 3-2


Възможен елемент

Отсылка/действие

224 - ЕЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОГРАМА

Система за управление на силовия агрегат

PCM, жгути електропроводки на автомобила, датчик TR, VSS и SSE.

Изпълнете процедурите за бортова диагностика. За информация относно диагностиката и проверката на PCM обърнете се към Ръководството PCED.

Изпълнете Pinpoint тестове A, C и E, обърнете се към Pinpoint тестове A, C и E.

Изпълнителен необходим ремонт. Сътрите кодовете DTC, изпълнете пътното изпитване и процедурите за бортова диагностика.

324 - ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ/ МЕХАНИЧЕСКАЯ ПРОГРАМА

Неправилно налягане

Високо/низко налягане

Проверете налягането в проверения порт на магистралата.

Изпълнете проверката на налягането в магистрали; обърнете се към процедурите, представени в това раздел. Изпълнете диагностика на налягането и изпълнете необходимия ремонт.

Главен блок за управление

Затяжката на болтовете не отговаря на нормите

Затяните болты предписанным усилием.

Повреждение разделительной пластины

Огледайте наличието на повреди. При наличие на повредени изпълнете необходимия ремонт.

Загрязнение

Разберите и очистете.

Повреда, неправилна сборка, липса, задръстване на клапани/пружина или увреждане на канала

При наличие на увреждане или отсъствие на елементи, установете нов главен блок за управление. При наличие на неправилна сборка переберите, събрав правилно. НЕ обработвайте с помощта на абразивни материали, не припиливайте и не шлифирайте клапани. Това привежда към снятие анодирано покритие и в резултат може да унищожи повреждането на главното управление на блока или цялата предавателна кутия в блока с водещия мост.

Сервоблок

Повреждение на уплътнението (поршня и крышки)

Огледайте наличието на повреди. Изпълни необходим ремонт.

Ленточный тормоз

Повреждение на лентовата спирачка

Износ или увреждане на сервоблока

Огледайте наличието на повреди. Изпълни необходим ремонт.

Неправилная регулировка

Повреждение или размер на анкерния болт

Муфта директно предаване в сборе

Повреждение уплътнения, поршня

Проверете балансировъчната преграда.

Огледайте наличието на повреди. Изпълни необходим ремонт.

Повреда или размер на фрикционните елементи

Повреда на възвратната пружинаПроблеми при превключване на предаване: Отсъства превключване 2-1


Възможен елемент

Отсылка/действие

225 - ЕЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОГРАМА

Система за управление на силовия агрегат

PCM, жгути електропроводки на автомобила, датчик TR, VSS и SSD.

Изпълнете процедурите за бортова диагностика. За информация относно диагностиката и проверката на PCM обърнете се към Ръководството PCED.

Изпълнете Pinpoint тестове A, C и E, обърнете се към Pinpoint тестове A, C и E.

Изпълнителен необходим ремонт. Сътрите кодовете DTC, изпълнете пътното изпитване и процедурите за бортова диагностика.

325 - ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ/ МЕХАНИЧЕСКАЯ ПРОГРАМА

Неправилно налягане

Високо/низко налягане

Проверете налягането в проверения порт на магистралата.

Изпълнете проверката на налягането в магистрали; обърнете се към процедурите, представени в това раздел. Изпълнете диагностика на налягането и изпълнете необходимия ремонт.

Главен блок за управление

Затяжката на болтовете не отговаря на нормите

Затяните болты предписанным усилием.

Повреждение разделительной пластины

Огледайте наличието на повреди. При наличие на повредени изпълнете необходимия ремонт.

Загрязнение

Разберите и очистете.

Повреда, неправилна сборка, липса, задръстване на клапани/пружина или увреждане на канала

При наличие на увреждане или отсъствие на елементи, установете нов главен блок за управление. При наличие на неправилна сборка переберите, събрав правилно. НЕ обработвайте с помощта на абразивни материали, не припиливайте и не шлифирайте клапани. Това привежда към снятие анодирано покритие и в резултат може да унищожи повреждането на главното управление на блока или цялата предавателна кутия в блока с водещия мост.

Муфта на едностранното действие

Повреждение

Огледайте наличието на повреди. Изпълни необходим ремонт.

Ленточный тормоз

Повреждение

Огледайте наличието на повреди. Изпълни необходим ремонт.Проблеми при превключване на предавките: Мягко/произвеждащо превключване 1-2


Възможен елемент

Отсылка/действие

226 - ЕЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОГРАМА

Неправилно налягане

PCM, жгути електропроводки на автомобила, датчик TSS, VSS, датчик TFT и SSD.

Изпълнете процедурите за бортова диагностика. За информация относно диагностиката и проверката на PCM, датчика IAT и VSS се обърнете към Ръководството PCED.

Изпълнете Pinpoint тестове A, B и E, обърнете се към Pinpoint тестове A, B и E.

Изпълнителен необходим ремонт. Сътрите кодовете DTC, изпълнете пътното изпитване и процедурите за бортова диагностика.

326 - ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ/ МЕХАНИЧЕСКАЯ ПРОГРАМА

Работная жидкость

Неправилен ниво

Откорректирайте ниво; обърнете се към процедурите, представени в това раздел.

Състояние

Изпълнете проверката на състоянието на работната течност; обърнете се към процедурите, представени в това раздел.

Неправилно налягане

Високо/низко налягане

Проверете налягането в проверения порт на магистралата.

Изпълнете проверката на налягането в магистрали; обърнете се към процедурите, представени в това раздел. Изпълнете диагностика на налягането и изпълнете необходимия ремонт.

Главен блок за управление

Затяжката на болтовете не отговаря на нормите

Затяните болты предписанным усилием.

Повреждение разделительной пластины

Огледайте наличието на повреди. При наличие на повредени изпълнете необходимия ремонт.

Загрязнение

Разберите и очистете.

Повреда, неправилна сборка, липса, задръстване на клапани/пружина или увреждане на канала

При наличие на увреждане или отсъствие на елементи, установете нов главен блок за управление. При наличие на неправилна сборка переберите, събрав правилно. НЕ обработвайте с помощта на абразивни материали, не припиливайте и не шлифирайте клапани. Това привежда към снятие анодирано покритие и в резултат може да унищожи повреждането на главното управление на блока или цялата предавателна кутия в блока с водещия мост.

Сервоблок

Повреждение на уплътнението (поршня и крышки)

Огледайте наличието на повреди. Изпълни необходим ремонт.

Ленточный тормоз

Повреждение на лентовата спирачка

Износ или увреждане на сервоблока

Огледайте наличието на повреди. Изпълни необходим ремонт.

Неправилная регулировка

Повреждение или размер на анкерния болтПроблеми при превключване на предавките: Мягко/проскалзващо превключване 2-3


Възможен елемент

Отсылка/действие

227 - ЕЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОГРАМА

Система за управление на силовия агрегат

PCM, жгути електропроводки на автомобила, датчик TSS, датчик TFT и SSE.

Изпълнете процедурите за бортова диагностика. За информация относно диагностиката и проверката на PCM обърнете се към Ръководството PCED.

Изпълнете Pinpoint тестове A, B и E, обърнете се към Pinpoint тестове A, B и E.

Изпълнителен необходим ремонт. Сътрите кодовете DTC, изпълнете пътното изпитване и процедурите за бортова диагностика.

327 - ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ/ МЕХАНИЧЕСКАЯ ПРОГРАМА

Неправилно налягане

Високо/низко налягане

Проверете налягането в проверения порт на магистралата.

Изпълнете проверката на налягането в магистрали; обърнете се към процедурите, представени в това раздел. Изпълнете диагностика на налягането и изпълнете необходимия ремонт.

Главен блок за управление

Затяжката на болтовете не отговаря на нормите

Затяните болты предписанным усилием.

Повреждение разделительной пластины

Огледайте наличието на повреди. При наличие на повредени изпълнете необходимия ремонт.

Загрязнение

Разберите и очистете.

Повреда, неправилна сборка, липса, задръстване на клапани/пружина или увреждане на канала

При наличие на увреждане или отсъствие на елементи, установете нов главен блок за управление. При наличие на неправилна сборка переберите, събрав правилно. НЕ обработвайте с помощта на абразивни материали, не припиливайте и не шлифирайте клапани. Това привежда към снятие анодирано покритие и в резултат може да унищожи повреждането на главното управление на блока или цялата предавателна кутия в блока с водещия мост.

Сервоблок

Повреждение на уплътнението (поршня и крышки)

Огледайте наличието на повреди. Изпълни необходим ремонт.

Ленточный тормоз

Повреждение на лентовата спирачка

Износ или увреждане на сервоблока

Огледайте наличието на повреди. Изпълни необходим ремонт.

Неправилная регулировка

Повреждение или размер на анкерния болт

Муфта директно предаване в сборе

Повреждение уплътнения, поршня

Проверете балансировъчната преграда.

Огледайте наличието на повреди. Изпълни необходим ремонт.

Повреда или размер на фрикционните елементи

Повреда на възвратната пружинаПроблеми при превключване на предавките: Мягко/проскалзващо превключване 3-4


Възможен елемент

Отсылка/действие

228 - ЕЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОГРАМА

Система за управление на силовия агрегат

PCM, SSA, SSC, жгути електропроводки на автомобила и датчик TFT.

Изпълнете процедурите за бортова диагностика. За информация относно диагностиката и проверката на PCM обърнете се към Ръководството PCED.

Изпълнете Pinpoint-тест B, обърнете се към Pinpoint-тест B.

Изпълнителен необходим ремонт. Сътрите кодовете DTC, изпълнете пътното изпитване и процедурите за бортова диагностика.

328 - ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ/ МЕХАНИЧЕСКАЯ ПРОГРАМА

Неправилно налягане

Високо/низко налягане

Проверете налягането в проверения порт на магистралата.

Изпълнете проверката на налягането в магистрали; обърнете се към процедурите, представени в това раздел. Изпълнете диагностика на налягането и изпълнете необходимия ремонт.

Главен блок за управление

Затяжката на болтовете не отговаря на нормите

Затяните болты предписанным усилием.

Повреждение разделительной пластины

Огледайте наличието на повреди. При наличие на повредени изпълнете необходимия ремонт.

Загрязнение

Разберите и очистете.

Повреда, неправилна сборка, липса, задръстване на клапани/пружина или увреждане на канала

При наличие на увреждане или отсъствие на елементи, установете нов главен блок за управление. При наличие на неправилна сборка переберите, събрав правилно. НЕ обработвайте с помощта на абразивни материали, не припиливайте и не шлифирайте клапани. Това привежда към снятие анодирано покритие и в резултат може да унищожи повреждането на главното управление на блока или цялата предавателна кутия в блока с водещия мост.

Муфта на движение напред в сбора

Повреждение уплътнения, поршня

Проверете балансировъчната преграда.

Огледайте наличието на повреди. Изпълни необходим ремонт.

Повреда или размер на фрикционните елементи

Сервоблок

Повреждение на уплътнението (поршня и крышки)

Огледайте наличието на повреди. Изпълни необходим ремонт.

Ленточный тормоз

Повреждение на лентовата спирачка

Износ или увреждане на сервоблока

Огледайте наличието на повреди. Изпълни необходим ремонт.

Неправилная регулировка

Повреждение или размер на анкерния болтПроблеми при превключване на предавките: Мягко/проскалзващо превключване 4-3


Възможен елемент

Отсылка/действие

229 - ЕЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОГРАМА

Система за управление на силовия агрегат

PCM, жгути електропроводки на автомобила, датчик TFT, SSA и SSC.

Изпълнете процедурите за бортова диагностика. За информация относно диагностиката и проверката на PCM обърнете се към Ръководството PCED.

Изпълнете Pinpoint тестове A и B, обърнете се към Pinpoint тестове A и B.

Изпълнителен необходим ремонт. Сътрите кодовете DTC, изпълнете пътното изпитване и процедурите за бортова диагностика.

329 - ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ/ МЕХАНИЧЕСКАЯ ПРОГРАМА

Неправилно налягане

Високо/низко налягане

Проверете налягането в проверения порт на магистралата.

Изпълнете проверката на налягането в магистрали; обърнете се към процедурите, представени в това раздел. Изпълнете диагностика на налягането и изпълнете необходимия ремонт.

Главен блок за управление

Затяжката на болтовете не отговаря на нормите

Затяните болты предписанным усилием.

Повреждение разделительной пластины

Огледайте наличието на повреди. При наличие на повредени изпълнете необходимия ремонт.

Загрязнение

Разберите и очистете.

Повреда, неправилна сборка, липса, задръстване на клапани/пружина или увреждане на канала

При наличие на увреждане или отсъствие на елементи, установете нов главен блок за управление. При наличие на неправилна сборка переберите, събрав правилно. НЕ обработвайте с помощта на абразивни материали, не припиливайте и не шлифирайте клапани. Това привежда към снятие анодирано покритие и в резултат може да унищожи повреждането на главното управление на блока или цялата предавателна кутия в блока с водещия мост.

Муфта на движение напред в сбора

Повреждение уплътнения, поршня

Проверете балансировъчната преграда.

Огледайте наличието на повреди. Изпълни необходим ремонт.

Повреда или размер на фрикционните елементи

Повреда на възвратната пружина

Сервоблок

Повреждение уплътнения, поршня

Огледайте наличието на повреди. Изпълни необходим ремонт.Проблеми при превключване на предавките: Мягко/проскалзващо превключване 3-2


Възможен елемент

Отсылка/действие

230 - ЕЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОГРАМА

Система за управление на силовия агрегат

PCM, жгути електропроводки на автомобила, датчик TFT и SSE.

Изпълнете процедурите за бортова диагностика. За информация относно диагностиката и проверката на PCM обърнете се към Ръководството PCED.

Изпълнете Pinpoint тестове A и B, обърнете се към Pinpoint тестове A и B.

Изпълнителен необходим ремонт. Сътрите кодовете DTC, изпълнете пътното изпитване и процедурите за бортова диагностика.

330 - ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ/ МЕХАНИЧЕСКАЯ ПРОГРАМА

Неправилно налягане

Високо/низко налягане

Проверете налягането в проверения порт на магистралата.

Изпълнете проверката на налягането в магистрали; обърнете се към процедурите, представени в това раздел. Изпълнете диагностика на налягането и изпълнете необходимия ремонт.

Главен блок за управление

Затяжката на болтовете не отговаря на нормите

Затяните болты предписанным усилием.

Повреждение разделительной пластины

Огледайте наличието на повреди. При наличие на повредени изпълнете необходимия ремонт.

Загрязнение

Разберите и очистете.

Повреда, неправилна сборка, липса, задръстване на клапани/пружина или увреждане на канала

При наличие на увреждане или отсъствие на елементи, установете нов главен блок за управление. При наличие на неправилна сборка переберите, събрав правилно. НЕ обработвайте с помощта на абразивни материали, не припиливайте и не шлифирайте клапани. Това привежда към снятие анодирано покритие и в резултат може да унищожи повреждането на главното управление на блока или цялата предавателна кутия в блока с водещия мост.

Сервоблок

Повреждение на уплътнението (поршня и крышки)

Огледайте наличието на повреди. Изпълни необходим ремонт.

Ленточный тормоз

Повреждение на лентовата спирачка

Износ или увреждане на сервоблока

Огледайте наличието на повреди. Изпълни необходим ремонт.

Неправилная регулировка

Повреждение или размер на анкерния болтПроблеми при превключване на предавките: Мягко/произвеждащо превключване 2-1


Възможен елемент

Отсылка/действие

231 - ЕЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОГРАМА

Система за управление на силовия агрегат

PCM, SSD, VSS, TSS, датчик TR, жгути електропроводки на автомобила и датчик TFT.

Изпълнете процедурите за бортова диагностика. За информация относно диагностиката и проверката на PCM обърнете се към Ръководството PCED.

Изпълнете Pinpoint тестове.

Изпълнителен необходим ремонт. Сътрите кодовете DTC, изпълнете пътното изпитване и процедурите за бортова диагностика.

331 - ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ/ МЕХАНИЧЕСКАЯ ПРОГРАМА

Неправилно налягане

Високо/низко налягане

Проверете налягането в проверения порт на магистралата.

Изпълнете проверката на налягането в магистрали; обърнете се към процедурите, представени в това раздел. Изпълнете диагностика на налягането и изпълнете необходимия ремонт.

Главен блок за управление

Затяжката на болтовете не отговаря на нормите

Затяните болты предписанным усилием.

Повреждение разделительной пластины

Огледайте наличието на повреди. При наличие на повредени изпълнете необходимия ремонт.

Загрязнение

Разберите и очистете.

Повреда, неправилна сборка, липса, задръстване на клапани/пружина или увреждане на канала

При наличие на увреждане или отсъствие на елементи, установете нов главен блок за управление. При наличие на неправилна сборка переберите, събрав правилно. НЕ обработвайте с помощта на абразивни материали, не припиливайте и не шлифирайте клапани. Това привежда към снятие анодирано покритие и в резултат може да унищожи повреждането на главното управление на блока или цялата предавателна кутия в блока с водещия мост.

Сервоблок

Повреждение на уплътнението (поршня и крышки)

Огледайте наличието на повреди. Изпълни необходим ремонт.

Ленточный тормоз

Повреждение на лентовата спирачка

Износ или увреждане на сервоблока

Огледайте наличието на повреди. Изпълни необходим ремонт.

Неправилная регулировка

Повреждение или размер на анкерния болтПроблеми при превключване на предаването: Жестко превключване 1-2


Възможен елемент

Отсылка/действие

232 - ЕЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОГРАМА

Система за управление на силовия агрегат

РСМ, жгути електропроводки на автомобила, датчик TSS, датчик TR, датчик TFT и SSD

Изпълнете процедурите за бортова диагностика. За информация относно диагностиката и проверката на PCM обърнете се към Ръководството PCED.

Изпълнете Pinpoint тестове A, B, C и E, обърнете се към Pinpoint тестове A, B, C и E.

Изпълнителен необходим ремонт. Сътрите кодовете DTC, изпълнете пътното изпитване и процедурите за бортова диагностика.

332 - ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ/ МЕХАНИЧЕСКАЯ ПРОГРАМА

Неправилно налягане

Високо/низко налягане

Проверете налягането в проверения порт на магистралата.

Изпълнете проверката на налягането в магистрали; обърнете се към процедурите, представени в това раздел. Изпълнете диагностика на налягането и изпълнете необходимия ремонт.

Главен блок за управление

Затяжката на болтовете не отговаря на нормите

Затяните болты предписанным усилием.

Повреждение разделительной пластины

Огледайте наличието на повреди. При наличие на повредени изпълнете необходимия ремонт.

Загрязнение

Разберите и очистете.

Повреда, неправилна сборка, липса, задръстване на клапани/пружина или увреждане на канала

При наличие на увреждане или отсъствие на елементи, установете нов главен блок за управление. При наличие на неправилна сборка переберите, събрав правилно. НЕ обработвайте с помощта на абразивни материали, не припиливайте и не шлифирайте клапани. Това привежда към снятие анодирано покритие и в резултат може да унищожи повреждането на главното управление на блока или цялата предавателна кутия в блока с водещия мост.

Сервоблок

Повреждение на уплътнението (поршня и крышки)

Огледайте наличието на повреди. Изпълни необходим ремонт.

Ленточный тормоз

Повреждение на лентовата спирачка

Износ или увреждане на сервоблока

Огледайте наличието на повреди. Изпълни необходим ремонт.

Неправилная регулировка

Повреждение или размер на анкерния болтПроблеми при превключване на предаване: Жестко превключване 2-3


Възможен елемент

Отсылка/действие

233 - ЕЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОГРАМА

Система за управление на силовия агрегат

PCM, жгути електропроводки на автомобила, датчик TSS, датчик TR, датчик TFT и SSE.

Изпълнете процедурите за бортова диагностика. За информация относно диагностиката и проверката на PCM обърнете се към Ръководството PCED.

Изпълнете Pinpoint тестове A, B, C и E, обърнете се към Pinpoint тестове A, B, C и E.

Изпълнителен необходим ремонт. Сътрите кодовете DTC, изпълнете пътното изпитване и процедурите за бортова диагностика.

333 - ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ/ МЕХАНИЧЕСКАЯ ПРОГРАМА

Неправилно налягане

Високо/низко налягане

Проверете налягането в проверения порт на магистралата.

Изпълнете проверката давлени я в магистрали; обърнете се към процедурите, представени в това раздел. Изпълнете диагностика на налягането и изпълнете необходимия ремонт.

Главен блок за управление

Затяжката на болтовете не отговаря на нормите

Затяните болты предписанным усилием.

Повреждение разделительной пластины

Огледайте наличието на повреди. При наличие на повредени изпълнете необходимия ремонт.

Загрязнение

Разберите и очистете.

Повреда, неправилна сборка, липса, задръстване на клапани/пружина или увреждане на канала

При наличие на увреждане или отсъствие на елементи, установете нов главен блок за управление. При наличие на неправилна сборка переберите, събрав правилно. НЕ обработвайте с помощта на абразивни материали, не припиливайте и не шлифирайте клапани. Това привежда към снятие анодирано покритие и в резултат може да унищожи повреждането на главното управление на блока или цялата предавателна кутия в блока с водещия мост.

Муфта директно предаване в сборе

Повреждение уплътнения, поршня

Проверете балансировъчната преграда.

Огледайте наличието на повреди. Изпълни необходим ремонт.

Повреда или размер на фрикционните елементи

Повреда на възвратната пружина

Сервоблок

Повреждение на уплътнението (поршня и крышки)

Огледайте наличието на повреди. Изпълни необходим ремонт.

Ленточный тормоз

Повреждение на лентовата спирачка

Износ или увреждане на сервоблока

Огледайте наличието на повреди. Изпълни необходим ремонт.

Неправилная регулировка

Повреждение или размер на анкерния болтПроблеми при превключване на предаване: Жестко превключване 3-4


Възможен елемент

Отсылка/действие

234 - ЕЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОГРАМА

Система за управление на силовия агрегат

PCM, жгути електропроводки на автомобила, датчик TR, датчик TFT, SSA и SSC.

Изпълнете процедурите за бортова диагностика. За информация относно диагностиката и проверката на PCM обърнете се към Ръководството PCED.

Изпълнете Pinpoint тестове A, B и C, обърнете се към Pinpoint тестове A, B и C.

Изпълнителен необходим ремонт. Сътрите кодовете DTC, изпълнете пътното изпитване и процедурите за бортова диагностика.

334 - ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ/ МЕХАНИЧЕСКАЯ ПРОГРАМА

Неправилно налягане

Високо/низко налягане

Проверете налягането в проверения порт на магистралата.

Изпълнете проверката на налягането в магистрали; обърнете се към процедурите, представени в това раздел. Изпълнете диагностика на налягането и изпълнете необходимия ремонт.

Главен блок за управление

Затяжката на болтовете не отговаря на нормите

Затяните болты предписанным усилием.

Повреждение разделительной пластины

Огледайте наличието на повреди. При наличие на повредени изпълнете необходимия ремонт.

Загрязнение

Разберите и очистете.

Повреда, неправилна сборка, липса, задръстване на клапани/пружина или увреждане на канала

При наличие на увреждане или отсъствие на елементи, установете нов главен блок за управление. При наличие на неправилна сборка переберите, събрав правилно. НЕ обработвайте с помощта на абразивни материали, не припиливайте и не шлифирайте клапани. Това привежда към снятие анодирано покритие и в резултат може да унищожи повреждането на главното управление на блока или цялата предавателна кутия в блока с водещия мост.

Муфта директно предаване в сборе

Повреждение уплътнения, поршня

Проверете балансировъчната преграда.

Огледайте наличието на повреди. Изпълни необходим ремонт.

Повреда или размер на фрикционните елементи

Повреда на възвратната пружина

Муфта на движение напред в сбора

Повреждение уплътнения, поршня

Проверете балансировъчната преграда.

Огледайте наличието на повреди. Изпълни необходим ремонт.

Повреда или размер на фрикционните елементи

Повреда на възвратната пружинаПроблеми при превключване на предаване: Жестко превключване 4-3


Възможен елемент

Отсылка/действие

235 - ЕЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОГРАМА

Система за управление на силовия агрегат

PCM, жгути електропроводки на автомобила, датчик TR, датчик TFT, SSA, SSC.

Изпълнете процедурите за бортова диагностика. За информация относно диагностиката и проверката на PCM обърнете се към Ръководството PCED.

Изпълнете Pinpoint тестове A, B и C, обърнете се към Pinpoint тестове A, B и C.

Изпълнителен необходим ремонт. Сътрите кодовете DTC, изпълнете пътното изпитване и процедурите за бортова диагностика.

335 - ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ/ МЕХАНИЧЕСКАЯ ПРОГРАМА

Неправилно налягане

Високо/низко налягане

Проверете налягането в проверения порт на магистралата.

Изпълнете проверката на налягането в магистрали; обърнете се към процедурите, представени в това раздел. Изпълнете диагностика на налягането и изпълнете необходимия ремонт.

Главен блок за управление

Затяжката на болтовете не отговаря на нормите

Затяните болты предписанным усилием.

Повреждение разделительной пластины

Огледайте наличието на повреди. Изпълни необходим ремонт.

Загрязнение

Разберите и очистете.

Повреда, неправилна сборка, липса, задръстване на клапани/пружина или увреждане на канала

При наличие на увреждане или отсъствие на елементи, установете нов главен блок за управление. При наличие на неправилна сборка переберите, събрав правилно. НЕ обработвайте с помощта на абразивни материали, не припиливайте и не шлифирайте клапани. Това привежда към снятие анодирано покритие и в резултат може да унищожи повреждането на главното управление на блока или цялата предавателна кутия в блока с водещия мост.

Муфта на движение напред в сбора

Повреждение уплътнения, поршня

Проверете балансировъчната преграда.

Огледайте наличието на повреди. Изпълни необходим ремонт.

Повреда или размер на фрикционните елементи

Повреда на възвратната пружина

Сервоблок

Повреждение на уплътнението (поршня и крышки)

Огледайте наличието на повреди. Изпълни необходим ремонт.

Ленточный тормоз

Повреждение на лентовата спирачка

Износ или увреждане на сервоблока

Огледайте наличието на повреди. Изпълни необходим ремонт.

Неправилная регулировка

Повреждение или размер на анкерния болтПроблеми при превключване на предаване: Жестко превключване 3-2


Възможен елемент

Отсылка/действие

236 - ЕЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОГРАМА

Система за управление на силовия агрегат

PCM, жгути електропроводки на автомобила, датчик TSS, датчик TR, датчик TFT и SSE.

Изпълнете процедурите за бортова диагностика. За информация относно диагностиката и проверката на PCM обърнете се към Ръководството PCED.

Изпълнете Pinpoint тестове A, B, C и E, обърнете се към Pinpoint тестове A, B, C и E.

Изпълнителен необходим ремонт. Сътрите кодовете DTC, изпълнете пътното изпитване и процедурите за бортова диагностика.

336 - ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ/ МЕХАНИЧЕСКАЯ ПРОГРАМА

Неправилно налягане

Високо/низко налягане

Проверете налягането в проверения порт на магистралата.

Изпълнете проверката на налягането в магистрали; обърнете се към процедурите, представени в това раздел. Изпълнете диагностика на налягането и изпълнете необходимия ремонт.

Затяжката на болтовете не отговаря на нормите

Затяните болты предписанным усилием.

Повреждение разделительной пластины

Огледайте наличието на повреди. При наличие на повредени изпълнете необходимия ремонт.

Загрязнение

Разберите и очистете.

Повреда, неправилна сборка, липса, задръстване на клапани/пружина или увреждане на канала

При наличие на увреждане или отсъствие на елементи, установете нов главен блок за управление. При наличие на неправилна сборка переберите, събрав правилно. НЕ обработвайте с помощта на абразивни материали, не припиливайте и не шлифирайте клапани. Това привежда към снятие анодирано покритие и в резултат може да унищожи повреждането на главното управление на блока или цялата предавателна кутия в блока с водещия мост.

Сервоблок

Повреждение на уплътнението (поршня и крышки)

Огледайте наличието на повреди. Изпълни необходим ремонт.

Ленточный тормоз

Повреждение на лентовата спирачка

Износ или увреждане на сервоблока

Огледайте наличието на повреди. Изпълни необходим ремонт.

Неправилная регулировка

Повреждение или размер на анкерния болт

Муфта директно предаване в сборе

Повреждение уплътнения, поршня

Проверете балансировъчната преграда.

Огледайте наличието на повреди. Изпълни необходим ремонт.

Повреда или размер на фрикционните елементи

Повреда на възвратната пружинаПроблеми при превключване на предаване: Жестко превключване 2-1


Възможен елемент

Отсылка/действие

237 - ЕЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОГРАМА

Система за управление на силовия агрегат

PCM, жгути електропроводки на автомобила, датчик TSS, датчик TR, датчик TFT, VFS и SSD.

Изпълнете процедурите за бортова диагностика. За информация относно диагностиката и проверката на PCM обърнете се към Ръководството PCED.

Изпълнете Pinpoint тестове A, B, C и E, обърнете се към Pinpoint тестове A, B, C и E.

Изпълнителен необходим ремонт. Сътрите кодовете DTC, изпълнете пътното изпитване и процедурите за бортова диагностика.

337 - ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ/ МЕХАНИЧЕСКАЯ ПРОГРАМА

Неправилно налягане

Високо/низко налягане

Проверете налягането в проверения порт на магистралата.

Изпълнете проверката на налягането в магистрали; обърнете се към процедурите, представени в това раздел. Изпълнете диагностика на налягането и изпълнете необходимия ремонт.

Главен блок за управление

Затяжката на болтовете не отговаря на нормите

Затяните болты предписанным усилием.

Повреждение разделительной пластины

Огледайте наличието на повреди. Изпълни необходим ремонт.

Загрязнение

Разберите и очистете.

Повреда, неправилна сборка, липса, задръстване на клапани/пружина или увреждане на канала

При наличие на увреждане или отсъствие на елементи, установете нов главен блок за управление. При наличие на неправилна сборка переберите, събрав правилно. НЕ обработвайте с помощта на абразивни материали, не припиливайте и не шлифирайте клапани. Това привежда към снятие анодирано покритие и в резултат може да унищожи повреждането на главното управление на блока или цялата предавателна кутия в блока с водещия мост.

Муфта на едностранното действие

Износ, увреждане или неправилна сборка

Огледайте наличието на повреди. Изпълни необходим ремонт.

Сервоблок

Повреждение на уплътнението (поршня и крышки)

Огледайте наличието на повреди. Изпълни необходим ремонт.

Ленточный тормоз

Повреждение на лентовата спирачка

Износ или увреждане на сервоблока

Огледайте наличието на повреди. Изпълни необходим ремонт.

Неправилная регулировка

Повреждение или размер на анкерния болтПроблеми в работата на муфти хидротрансформатора: Отсъства ввод в действие


Възможен елемент

Отсылка/действие

240 - ЕЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОГРАМА

Система за управление на силовия агрегат

RSM, жгути електропроводки на автомобила, датчик TFT, SSB и SSC

Изпълнете процедурите за бортова диагностика. За информация относно диагностиката и проверката на PCM обърнете се към Ръководството PCED.

Изпълнете Pinpoint тестове A и B, обърнете се към Pinpoint тестове A и B.

Изпълнителен необходим ремонт. Сътрите кодовете DTC, изпълнете пътното изпитване и процедурите за бортова диагностика.

340 - ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ/ МЕХАНИЧЕСКАЯ ПРОГРАМА

Неправилно налягане

Високо/низко налягане

Проверете налягането в проверения порт на магистралата.

Изпълнете проверката на налягането в магистрали; обърнете се към процедурите, представени в това раздел. Изпълнете диагностика на налягането и изпълнете необходимия ремонт.

Главен блок за управление

Затяжката на болтовете не отговаря на нормите

Затяните болты предписанным усилием.

Повреждение разделительной пластины

Огледайте наличието на повреди. При наличие на повредени изпълнете необходимия ремонт.

Загрязнение

Разберите и очистете.

Повреда, неправилна сборка, липса, задръстване на клапани/пружина или увреждане на канала

При наличие на увреждане или отсъствие на елементи, установете нов главен блок за управление. При наличие на неправилна сборка переберите, събрав правилно. НЕ обработвайте с помощта на абразивни материали, не припиливайте и не шлифирайте клапани. Това привежда към снятие анодирано покритие и в резултат може да унищожи повреждането на главното управление на блока или цялата предавателна кутия в блока с водещия мост.

Насос за работна течност в сборе

Затяжката на болтовете не отговаря на нормите

Затяните болты предписанным усилием.

Повреждение прокладки

Огледайте наличието на повреди. При наличие на повредени изпълнете необходимия ремонт.

Пористост, прекрестни протечки, закупорка отверстий.

Огледайте наличието на повреди. При наличие на повредени изпълнете необходимия ремонт.

Гидротрансформатор в сборе

Вътрешна неисправност на хидротрансформатора, препятствующая зацеплению муфты, работа поршня

Снимете кутията на предаване в блок с водещ мост. Огледайте наличието на повреди. Извършване на проверки на хидротрансформатора; обърнете се към процедурата, представена в това раздел. Ако хидротрансформаторът не премине тези проверки или е повреден, поставете нов или възстановен хидротрансформатор.Проблеми в работата на муфти хидротрансформатора: Всичко в действие/автомобил глохнет


Възможен елемент

Отсылка/действие

241 - ЕЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОГРАМА

Система за управление на силовия агрегат

PCM, жгути електропроводки на автомобила, SSC и SSB.

Изпълнете процедурите за бортова диагностика. За информация относно диагностиката и проверката на PCM обърнете се към Ръководството PCED.

Изпълнете Pinpoint-тест A, обърнете се към Pinpoint-тест A.

Изпълнителен необходим ремонт. Сътрите кодовете DTC, изпълнете пътното изпитване и процедурите за бортова диагностика.

341 - ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ/ МЕХАНИЧЕСКАЯ ПРОГРАМА

Главен блок за управление

Затяжката на болтовете не отговаря на нормите

Затяните болты предписанным усилием.

Повреждение разделительной пластины

Огледайте наличието на повреди. При наличие на повредени изпълнете необходимия ремонт.

Загрязнение

Разберите и очистете.

Повреда, неправилна сборка, липса, задръстване на клапани/пружина или увреждане на канала

При наличие на увреждане или отсъствие на елементи, установете нов главен блок за управление. При наличие на неправилна сборка переберите, събрав правилно. НЕ обработвайте с помощта на абразивни материали, не припиливайте и не шлифирайте клапани. Това привежда към снятие анодирано покритие и в резултат може да унищожи повреждането на главното управление на блока или цялата предавателна кутия в блока с водещия мост.

Муфта на едностранното действие при ниско предаване

Износ, увреждане или неправилна сборка

Огледайте наличието на повреди. Изпълни необходим ремонт.

Гидротрансформатор в сборе

Вътрешна неисправност на хидротрансформатора, препятствующая зацеплению муфты, работа поршня

Снимете кутията на предаване в блок с водещ мост. Огледайте наличието на повреди. Извършване на проверки на хидротрансформатора; обърнете се към процедурата, представена в това раздел. Ако хидротрансформаторът не премине тези проверки или е повреден, поставете нов или възстановен хидротрансформатор.Проблеми в работата на муфти хидротрансформатора: Циклиране/вибрация/дрожание


Възможен елемент

Отсылка/действие

242 - ЕЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОГРАМА

Система за управление на силовия агрегат

PCM, жгути електропроводки на автомобила, SSB и SSC.

Изпълнете процедурите за бортова диагностика. За информация относно диагностиката и проверката на PCM обърнете се към Ръководството PCED.

Изпълнете Pinpoint-тест A, обърнете се към Pinpoint-тест A.

Изпълнителен необходим ремонт. Сътрите кодовете DTC, изпълнете пътното изпитване и процедурите за бортова диагностика.

342 - ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ/ МЕХАНИЧЕСКАЯ ПРОГРАМА

Работная жидкость

Състояние замърсявания, ухудшения на качеството.

Изпълнете проверката на състоянието на работната течност; обърнете се към процедурите, представени в това раздел. При наличие на замърсявания имате причината за замърсяване. При пригоранията разгледайте механичните елементи на лентовите спирачки и муфтата. Изпълни необходим ремонт. Заменете трансмисионната течност. При слив и заливка следвайте процедурите, описани в това раздел. Изпълнете процедурите за очистване на охладителя на работната течност и хидротрансформатора, следното описание, дадено в този раздел и Раздел 307-02.

Главен блок за управление

Затяжката на болтовете не отговаря на нормите

Затяните болты предписанным усилием.

Повреждение разделительной пластины

Огледайте наличието на повреди. При наличие на повредени изпълнете необходимия ремонт.

Загрязнение

Разберите и очистете.

Повреда, неправилна сборка, липса, задръстване на клапани/пружина или увреждане на канала

При наличие на увреждане или отсъствие на елементи, установете нов главен блок за управление. При наличие на неправилна сборка переберите, събрав правилно. НЕ обработвайте с помощта на абразивни материали, не припиливайте и не шлифирайте клапани. Това привежда към снятие анодирано покритие и в резултат може да унищожи повреждането на главното управление на блока или цялата предавателна кутия в блока с водещия мост.

Гидротрансформатор в сборе

Вътрешна неисправност на хидротрансформатора, препятствующая зацеплению муфты, работа поршня

Снимете кутията на предаване в блок с водещ мост. Огледайте наличието на повреди. Извършване на проверки на хидротрансформатора; обърнете се към процедурата, представена в това раздел. Ако хидротрансформаторът не премине тези проверки или е повреден, поставете нов или възстановен хидротрансформатор.Прочие проблеми: Високо усилие на ричаге превключения предаване


Възможен елемент

Отсылка/действие

251 - ЕЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОГРАМА

Система за управление на силовия агрегат

Датчик TR.

Изпълнете процедурите за бортова диагностика. За информация относно диагностиката и проверката на PCM обърнете се към Ръководството PCED.

Изпълнете Pinpoint-тест C, обърнете се към Pinpoint-тест C.

Изпълнителен необходим ремонт. Сътрите кодовете DTC, изпълнете пътното изпитване и процедурите за бортова диагностика.

351 - ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ/ МЕХАНИЧЕСКАЯ ПРОГРАМА

Трос преключения передач/датчик диапазона на коробки передач (TR)

Повреда, нарушение на извеждане на тросовата система или датчика TR

Огледайте и изпълнете необходимия ремонт. За информация по троса превключване на предаване, обърнете се към Раздел 307-05. За информация по датчика TR обърнете се към този раздел.

Главен блок за управление

Затяжката на болтовете не отговаря на нормите

Затяните болты предписанным усилием.

Картер

Повреда на ръчния клапан на ръчния избор, деформация на щифта на ръчния клапан на вътрешния клапан, увреждане на ръчния клапан на вътрешния клапан, увреждане на пружината на ръчния клапан.

Огледайте наличието на повреди. При наличие на повредени изпълнете необходимия ремонт.

Повреждение на щифта на крепежа на ръчния клапанПроблеми с проблеми: Наружни протечки


Възможен елемент

Отсылка/действие

252 - ЕЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОГРАМА

Система за управление на силовия агрегат

VSS, датчик TSS и жгут електропроводки на датчика TR.

Огледайте наличието на протечек. Ако зоните около сензорите показват признаци на протекции, установете новото уплътнително пръстеновидно кръгло сечение на датчика. Ако зоната за датчик TR показва признаци на защита, установете новото уплътнение на ръчния ръчен вал.

352 - ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ/ МЕХАНИЧЕСКАЯ ПРОГРАМА

Работная жидкость

Неправилен ниво

Откорректирайте ниво; обърнете се към процедурите, представени в това раздел.

Картер

Повреждение

Огледайте наличието на повреди. При наличие на повредени изпълнете необходимия ремонт.

Уплотнения/прокладки

Протечки в прокладките, уплътненията и т.д.

За информация относно потенциалните места на протежение се обърнете към схемата «Оглед на наличието на протекции и протечки на работната течност в зоната на хидротрансформатора», представена в това раздел.

Удалите всички следващи смазки с открити повърхности на кутията на предаване в блока с водещия мост. Проверете наличието на закупорки вентилационни отвори. Доведете автомобила до нормална температура и изпълнете процедурите за проверка на наличието на протекция, описани в това раздел. Изпълни необходим ремонт.Прочие проблеми: Плохи динамични характеристики на автомобила


Възможен елемент

Отсылка/действие

233 - ЕЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОГРАМА

Система за управление на силовия агрегат

РСМ, жгути електропроводки на автомобила, VSS, датчик TSS, датчик TFT, датчик TR, SSA, SSB, SSC, SSD,SSE и PCA

Изпълнете процедурите за бортова диагностика. За информация относно диагностиката и проверката на PCM обърнете се към Ръководството PCED.

Изпълнете Pinpoint тестове A, B, C, D и E, обърнете се към Pinpoint тестове A, B, C, D и E.

Изпълнителен необходим ремонт. Сътрите кодовете DTC, изпълнете пътното изпитване и процедурите за бортова диагностика.

353 - ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ/ МЕХАНИЧЕСКАЯ ПРОГРАМА

Работная жидкость

Неправилен ниво

Откорректирайте ниво; обърнете се към процедурите, представени в това раздел.

Първичен вал

Повреждение

Огледайте наличието на повреди. Изпълни необходим ремонт.

Муфта на движение напред в сбора

Повреждение уплътнения, поршня

Проверете балансировъчната преграда.

Огледайте наличието на повреди. Изпълни необходим ремонт.

Повреда или размер на фрикционните елементи

Повреда на възвратната пружина

Гидротрансформатор в сборе

Проскалзване на муфти едностранното действие на гидротрансформатора

Изпълнете проверката на муфтите на едностранното действие на хидротрансформатора в съответствие с описанието, данните в това раздел. Ако муфтата на едностранното действие е неправилна, установете нов или възстановен хидротрансформатор.

При сборката е използван хидротрансформатор от неправилен тип

Разгледайте хидротрансформатора на правилния тип. Ако типът е неправилен, поставете хидротрансформатор със съответния тип.Проблеми с проверка: Шум/вибрация: предаване на движение напред или предаване на заден ход


Възможен елемент

Отсылка/действие

254 - ЕЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОГРАМА

Система за управление на силовия агрегат

РСМ, жгути електропроводки на автомобила, SSA, SSB, SSC, SSD,SSE и PCA

Изпълнете процедурите за бортова диагностика. За информация относно диагностиката и проверката на PCM обърнете се към Ръководството PCED.

Изпълнете Pinpoint-тест A, обърнете се към Pinpoint-тест A.

Изпълнителен необходим ремонт. Сътрите кодовете DTC, изпълнете пътното изпитване и процедурите за бортова диагностика.

354 - ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ/ МЕХАНИЧЕСКАЯ ПРОГРАМА

Насос за работна течност в сборе

Затяжката на болтовете не отговаря на нормите

Затяните болты предписанным усилием.

Повреждение прокладки

Огледайте наличието на повреди. При наличие на повредени изпълнете необходимия ремонт.

Пористост, прекрестни протечки, закупорка отверстий.

Гибка пластина или преходна пластина

Повреждение

Огледайте наличието на повреди. При необходимост изпълнете ремонт.

Неправилная выверка переходной пластины.

Снимете кутията на предаване в блок с водещ мост. Извършете положението на преходната пластина.Проблеми с прочие: Двигателят не се завърта


Възможен елемент

Отсылка/действие

255 - ЕЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОГРАМА

Система за управление на силовия агрегат

РСМ, жгути електропроводки на автомобила и датчик TR

Изпълнете процедурите за бортова диагностика. За информация относно диагностиката и проверката на PCM обърнете се към Ръководството PCED.

Изпълнете Pinpoint-тест C, обърнете се към Pinpoint-тест C.

Изпълнителен необходим ремонт. Сътрите кодовете DTC, изпълнете пътното изпитване и процедурите за бортова диагностика.

355 - ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ/ МЕХАНИЧЕСКАЯ ПРОГРАМА

Трос преключения передач/датчик диапазона на коробки передач (TR)

Повреда, нарушение на извеждане на тросовата система или датчика TR

Огледайте и изпълнете необходимия ремонт. За информация по троса превключване на предаване, обърнете се към Раздел 307-05. За информация по датчика TR обърнете се към този раздел.

Гибка пластина или преходна пластина

Повреждение

Огледайте наличието на повреди. Изпълни необходим ремонт.Проблеми с проверката: Отсъства парковъчен диапазон


Възможен елемент

Отсылка/действие

256 - ЕЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОГРАМА

Система за управление на силовия агрегат

Електрически проблеми отсъстват

356 - ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ/ МЕХАНИЧЕСКАЯ ПРОГРАМА

Трос преключения передач/датчик диапазона на коробки передач (TR)

Повреда, нарушение на извеждане на тросовата система или датчика TR

Огледайте и изпълнете необходимия ремонт. За информация по троса превключване на предаване, обърнете се към Раздел 307-05. За информация по датчика TR обърнете се към този раздел.

Картер

Повреда на ръчния клапан на ръчния избор, деформация на щифта на ръчния клапан на вътрешния клапан, увреждане на ръчния клапан на вътрешния клапан, увреждане на пружината на ръчния клапан.

Огледайте наличието на повреди. При наличие на повредени изпълнете необходимия ремонт.

Повреждение на щифта на крепежа на ръчния клапан

Огледайте наличието на повреди. При наличие на повредени изпълнете необходимия ремонт.

Парковъчна система

Повреда или неправилна сборка на парковъчната предавка, опори, опорната пластина, възвратната пружина на парковъчната задвижка, парковъчната или насочващата пластина, работната щока, оси на парковъчната защита, запорната пружина на ръчния ръчен ръчен ръчен ръчен ръчен ръкохватка

Огледайте наличието на повреди. При наличие на повредени изпълнете необходимия ремонт.

Повреждение на външния ръчен механизъм/кронштейновПрочие проблеми: Прегряване


Възможен елемент

Отсылка/действие

257 - ЕЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОГРАМА

Система за управление на силовия агрегат

PCM, жгути електропроводки на автомобила, датчик TFT и SSB.

Изпълнете процедурите за бортова диагностика. За информация относно диагностиката и проверката на PCM обърнете се към Ръководството PCED.

Изпълнете Pinpoint тестове A и B, обърнете се към Pinpoint тестове A и B.

Изпълнителен необходим ремонт. Сътрите кодовете DTC, изпълнете пътното изпитване и процедурите за бортова диагностика.

357 - ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ/ МЕХАНИЧЕСКАЯ ПРОГРАМА

Работная жидкость

Неправилен ниво

Откорректирайте ниво; обърнете се към процедурите, представени в това раздел.

Неправилно налягане

Високо/низко налягане

Проверете налягането в проверения порт на магистралата.

Изпълнете проверката на налягането в магистрали; обърнете се към процедурите, представени в това раздел. Изпълнете диагностика на налягането и изпълнете необходимия ремонт.

Главен блок за управление

Затяжката на болтовете не отговаря на нормите

Затяните болты предписанным усилием.

Повреждение разделительной пластины

Огледайте наличието на повреди. При наличие на повредени изпълнете необходимия ремонт.

Загрязнение

Разберите и очистете.

Повреда, неправилна сборка, липса, задръстване на клапани/пружина или увреждане на канала

При наличие на увреждане или отсъствие на елементи, установете нов главен блок за управление. При наличие на неправилна сборка переберите, събрав правилно. НЕ обработвайте с помощта на абразивни материали, не припиливайте и не шлифирайте клапани. Това привежда към снятие анодирано покритие и в резултат може да унищожи повреждането на главното управление на блока или цялата предавателна кутия в блока с водещия мост.

Насос за работна течност в сборе

Затяжката на болтовете не отговаря на нормите

Затяните болты предписанным усилием.

Повреждение прокладки

Огледайте наличието на повреди. При наличие на повредени изпълнете необходимия ремонт.

Пористост, прекрестни протечки, закупорка отверстий.

Картер

Повреждение вентилации на картера

Огледайте наличието на повреди. При наличие на повредени изпълнете необходимия ремонт.

Гидротрансформатор в сборе

Вътрешна неисправност на хидротрансформатора, препятствующая зацеплению муфты, работа поршня

Снимете кутията на предаване в блок с водещ мост. Огледайте наличието на повреди. Извършване на проверки на хидротрансформатора; обърнете се към процедурата, представена в това раздел. Ако хидротрансформаторът не премине тези проверки или е повреден, поставете нов или възстановен хидротрансформатор.

Прочее

Защита на системата за охлаждане на предавателната кутия в блока с водещ мост

За информация относно диагностиката на системите за охлаждане обърнете се към раздела 307-02.

Повишена загрузка при буксиране на прицепа

За информация по буксиране на прицепа се обърнете към Ръководството по експлоатация.

Плохи динамични характеристики на двигателя

Проверете динамичните характеристики на двигателя; обърнете се към раздела 303-00.Проблеми с прочие: Отсъства нарушение на двигателя в диапазона на ръчното първо предаване


Възможен елемент

Отсылка/действие

259 - ЕЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОГРАМА

Система за управление на силовия агрегат

RSM, жгути електропроводки на автомобила и SSD

Изпълнете процедурите за бортова диагностика. За информация относно диагностиката и проверката на PCM обърнете се към Ръководството PCED.

Изпълнете Pinpoint-тест A, обърнете се към Pinpoint-тест A.

Изпълнителен необходим ремонт. Сътрите кодовете DTC, изпълнете пътното изпитване и процедурите за бортова диагностика.

359 - ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ/ МЕХАНИЧЕСКАЯ ПРОГРАМА

Работная жидкость

Неправилен ниво

Откорректирайте ниво; обърнете се към процедурите, представени в това раздел.

Неправилно налягане

Високо/низко налягане

Проверете налягането в проверения порт на магистралата.

Изпълнете проверката на налягането в магистрали; обърнете се към процедурите, представени в това раздел. Изпълнете диагностика на налягането и изпълнете необходимия ремонт.

Насос за работна течност в сборе

Затяжката на болтовете не отговаря на нормите

Затяните болты предписанным усилием.

Повреждение прокладки

Огледайте наличието на повреди. При наличие на повредени изпълнете необходимия ремонт.

Пористост, прекрестни протечки, закупорка отверстий.

Муфта ниска предаване/предаване на задния ход в сборе

Повреждение уплътнения, поршня

Проверете балансировъчната преграда.

Огледайте наличието на повреди. Изпълни необходим ремонт.

Повреда или размер на фрикционните елементи

Повреда на възвратната пружинаПроблеми с проверката: Насичане на трансмисионната течност с въздух или впръскване


Възможен елемент

Отсылка/действие

261 - ЕЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОГРАМА

Система за управление на силовия агрегат

Електрически проблеми отсъстват

361 - ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ/ МЕХАНИЧЕСКАЯ ПРОГРАМА

Работная жидкость

Неправилен ниво

Откорректирайте ниво; обърнете се към процедурите, представени в това раздел.

Състояние

Изпълнете проверката на състоянието на работната течност; обърнете се към процедурите, представени в това раздел.

Насос за работна течност в сборе

Затяжката на болтовете не отговаря на нормите

Затяните болты предписанным усилием.

Повреждение прокладки

Огледайте наличието на повреди. При наличие на повредени изпълнете необходимия ремонт.

Пористост, прекрестни протечки, закупорка отверстий.

Картер

Повреждение вентилации на картера

Огледайте наличието на повреди. При наличие на повредени изпълнете необходимия ремонт.

Прочее

Прегряване на предавателни кутии в блок с водещ мост

Обърнете внимание на програмата 257/357, представена в това раздел.Проблеми с прочие: Проскалзване/дрожание на 1-ой предаване


Възможен елемент

Отсылка/действие

263 - ЕЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОГРАМА

Система за управление на силовия агрегат

RSM, жгути електропроводки на автомобила и SSC

Изпълнете процедурите за бортова диагностика. За информация относно диагностиката и проверката на PCM обърнете се към Ръководството PCED.

Изпълнете Pinpoint-тест A, обърнете се към Pinpoint-тест A.

Изпълнителен необходим ремонт. Сътрите кодовете DTC, изпълнете пътното изпитване и процедурите за бортова диагностика.

363 - ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ/ МЕХАНИЧЕСКАЯ ПРОГРАМА

Работная жидкость

Неправилен ниво

Откорректирайте ниво; обърнете се към процедурите, представени в това раздел.

Състояние

Изпълнете проверката на състоянието на работната течност; обърнете се към процедурите, представени в това раздел.

Неправилно налягане

Високо/низко налягане

Проверете налягането в проверения порт на магистралата.

Изпълнете проверката на налягането в магистрали; обърнете се към процедурите, представени в това раздел. Изпълнете диагностика на налягането и изпълнете необходимия ремонт.

Главен блок за управление

Затяжката на болтовете не отговаря на нормите

Затяните болты предписанным усилием.

Повреждение разделительной пластины

Огледайте наличието на повреди. При наличие на повредени изпълнете необходимия ремонт.

Загрязнение

Разберите и очистете.

Повреда, неправилна сборка, липса, задръстване на клапани/пружина или увреждане на канала

При наличие на увреждане или отсъствие на елементи, установете нов главен блок за управление. При наличие на неправилна сборка переберите, събрав правилно. НЕ обработвайте с помощта на абразивни материали, не припиливайте и не шлифирайте клапани. Това привежда към снятие анодирано покритие и в резултат може да унищожи повреждането на главното управление на блока или цялата предавателна кутия в блока с водещия мост.

Насос за работна течност в сборе

Затяжката на болтовете не отговаря на нормите

Затяните болты предписанным усилием.

Повреждение прокладки

Огледайте наличието на повреди. При наличие на повредени изпълнете необходимия ремонт.

Пористост, прекрестни протечки, закупорка отверстий.

Муфта на движение напред в сбора

Повреждение уплътнения, поршня

Проверете балансировъчната преграда.

Огледайте наличието на повреди. Изпълни необходим ремонт.

Повреда или размер на фрикционните елементи

Повреда на възвратната пружина

Муфта на едностранното действие при ниско предаване

Износ, увреждане или неправилна сборка

Огледайте наличието на повреди. Изпълни необходим ремонт.Проблеми с прочие: Проскалзване/дрожание на 2-ой предаване


Възможен елемент

Отсылка/действие

264 - ЕЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОГРАМА

Система за управление на силовия агрегат

RSM, жгути електропроводки на автомобила и SSD

Изпълнете процедурите за бортова диагностика. За информация относно диагностиката и проверката на PCM обърнете се към Ръководството PCED.

Изпълнете Pinpoint-тест A, обърнете се към Pinpoint-тест A.

Изпълнителен необходим ремонт. Сътрите кодовете DTC, изпълнете пътното изпитване и процедурите за бортова диагностика.

364 - ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ/ МЕХАНИЧЕСКАЯ ПРОГРАМА

Работная жидкость

Неправилен ниво

Откорректирайте ниво; обърнете се към процедурите, представени в това раздел.

Състояние

Изпълнете проверката на състоянието на работната течност; обърнете се към процедурите, представени в това раздел.

Неправилно налягане

Високо/низко налягане

Проверете налягането в проверения порт на магистралата.

Изпълнете проверката на налягането в магистрали; обърнете се към процедурите, представени в това раздел. Изпълнете диагностика на налягането и изпълнете необходимия ремонт.

Насос за работна течност в сборе

Затяжката на болтовете не отговаря на нормите

Затяните болты предписанным усилием.

Повреждение прокладки

Пористост, прекрестни протечки, закупорка отверстий.

Огледайте наличието на повреди. При наличие на повредени изпълнете необходимия ремонт.

Сервоблок

Повреждение на уплътнението (поршня и крышки)

Огледайте наличието на повреди. Изпълни необходим ремонт.

Ленточный тормоз

Повреждение на лентовата спирачка

Износ или увреждане на сервоблока

Огледайте наличието на повреди. Изпълни необходим ремонт.

Неправилная регулировка

Повреждение или размер на анкерния болт

Планетарна предача O/D в сбора

Повреждение на елементите на планетарното предаване

Огледайте наличието на повреди. При наличие на повредени изпълнете необходимия ремонт.

Муфта на движение напред в сбора

Повреждение уплътнения, поршня

Проверете балансировъчната преграда.

Огледайте наличието на повреди. Изпълни необходим ремонт.

Повреда или размер на фрикционните елементи

Повреда на възвратната пружинаПроблеми с прочие: Проскалзване/дрожание на 3-е предаване


Възможен елемент

Отсылка/действие

282 - ЕЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОГРАМА

Система за управление на силовия агрегат

Електрически проблеми отсъстват

382 - ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ/ МЕХАНИЧЕСКАЯ ПРОГРАМА

Работная жидкость

Неправилен ниво

Откорректирайте ниво; обърнете се към процедурите, представени в това раздел.

Състояние

Изпълнете проверката на състоянието на работната течност; обърнете се към процедурите, представени в това раздел.

Неправилно налягане

Високо/низко налягане

Проверете налягането в проверения порт на магистралата.

Изпълнете проверката на налягането в магистрали; обърнете се към процедурите, представени в това раздел. Изпълнете диагностика на налягането и изпълнете необходимия ремонт.

Насос за работна течност в сборе

Затяжката на болтовете не отговаря на нормите

Затяните болты предписанным усилием.

Повреждение прокладки

Огледайте наличието на повреди. При наличие на повредени изпълнете необходимия ремонт.

Пористост, прекрестни протечки, закупорка отверстий.

Огледайте наличието на повреди. Изпълни необходим ремонт.

Муфта на движение напред в сбора

Повреждение уплътнения, поршня

Проверете балансировъчната преграда.

Огледайте наличието на повреди. Изпълни необходим ремонт.

Повреда или размер на фрикционните елементи

Повреда на възвратната пружинаПрочие проблеми: Отсъства нарушение на двигателя на ВСЕХ предаванията


Отсылка/действие

283 - ЕЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОГРАМА

Система за управление на силовия агрегат

RSM, жгути електропроводки на автомобила и SSD

Изпълнете процедурите за бортова диагностика. За информация относно диагностиката и проверката на PCM обърнете се към Ръководството PCED.

Изпълнете Pinpoint-тест A, обърнете се към Pinpoint-тест A.

Изпълнителен необходим ремонт. Сътрите кодовете DTC, изпълнете пътното изпитване и процедурите за бортова диагностика.

383 - ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ/ МЕХАНИЧЕСКАЯ ПРОГРАМА

Гидравлически/механични проблеми отсъстват
Връзка към тази страница в различни формати
HTMLTextBB Code


Коментари на посетители


Без коментари все ощеФокус 2 
Фокус Турнир 1 
Фокус 1