Проверка на инжекционни клапани

            0

Можете да намерите дефектен инжекционен клапан, като просто пробвате с ръка. Клапата не вибрира при работещ двигател за разлика от други. Но трябва да извършите този тест със студен двигател.

За да контролирате напрежението, изключете конектора на инжекционния клапан, свържете LED индикатор към конектора (в никакъв случай контролна лампа).

Стартирайте двигателя. Индикаторните светодиоди трябва да мигат, в противен случай не се прилага напрежение. Възможно е също блокът за управление да е повреден. Но можете да инсталирате това само в сервиза.

За да измерите съпротивлението, изключете конектора на инжекционния клапан, свържете мултиметър към двата контакта на клапана. При 20°C съпротивлението трябва да бъде в рамките на 14,5±1 ома.

Ако стойността е много различна, сменете клапана.

Отстранете тръбата на разпределителя на горивото с два винта (стрелки) заедно с инжекционните клапани.Отстранете тръбата за разпределение на горивото


Отстранете съединителя от инжекционните клапани. Горивните тръбопроводи остават свързани.

Включете и изключете запалването няколко пъти, за да задействате горивната помпа и горивната система може да създаде налягане.


Тест за капене - проверка на всеки инжекционен клапанПроверете точно всички инжекционни клапани на свой ред: само една капка трябва да излезе от всеки клапан - ако капе повече, сменете клапана.

Ако искате да проверите инжекционната струя, трябва да демонтирате цялата разпределителна тръба за гориво. Горивните тръбопроводи остават свързани към всички клапани. Разкачете съединителите на всички вентили, с изключение на този, който се тества, и поставете контейнер под него.

Включете запалването - вентилът трябва да впръсква гориво в сферична форма.

Повторете теста за всеки клапан.Връзка към тази страница в различни формати
HTMLTextBB Code


Коментари на посетители


Без коментари все ощеФокус 2 
Фокус Турнир 1 
Фокус 1