EEC-V диагностично и комуникационно оборудване

            0

Свързване на диагностичния инструмент (DLC): се намира на моделите с ляв волан и с десен волан в долната част на лявата A-колона зад страничната облицовка на краката 1. Достъпен при отворен капак."Данни за бензиностанцията": DLC модул


Комуникационен процесор (CPU): превежда езика на EEC-V-PCM на език, разбираем от FDS 2000."Преводач": CPU модул


Самопомощ в системата за запалванеКакто беше обсъдено във въведението към тази глава, трябва да оставите по-голямата част от работата по инжектирането на професионалист. Той разполага със специални, специфични за типа устройства за наблюдение и съответните познания. В случай на неизправност в електронната система за управление, за да могат да се локализират грешките, е необходимо да се извършат различни тестове в напълно определена последователност: това е единственият начин да се предотвратят повреди на електронните компоненти и произтичащите от тях последващи повреди със скъпи ремонти. От опит обикновените любителски познания и "инструменти за хоби" вече не са достатъчни за надежден подход към системата за запалване на Focus. На практика обаче дефектите са изключително редки.Връзка към тази страница в различни формати
HTMLTextBB Code


Коментари на посетители


Без коментари все ощеФокус 2 
Фокус Турнир 1 
Фокус 1