Инструкции за безопасност при работа със запалителната система

            0

Законодателят класифицира системата за запалване като опасно оборудване. Ето защо, по време на всички работи по системата за запалване, трябва да спазвате специални мерки за безопасност. Например, сърдечните пейсмейкъри могат да се повредят, когато работят върху системата за запалване. За да сте сигурни, че не сте в опасност, по-добре е вашият сервиз на Ford да извърши работа по електронната система за запалване. Въпреки това трябва да бъдете особено внимателни по време на работи по поддръжката.

При включено запалване в никакъв случай не докосвайте проводимите части на първичната и вторичната намотка - това е животозастрашаващо.

Винаги изключвайте запалването за всички работи по поддръжката. Това се отнася еднакво както за смяна на запалителни свещи, така и за свързване и разкачване на електрически проводници или свързване на контролни устройства.

При включено запалване треперенето на колата е достатъчно, за да предизвика импулс с високо напрежение. В този случай вие сте в опасност под капака на автомобила, освен това елементите на системата за запалване могат да бъдат унищожени.

Когато извършвате електрическо заваряване на вашия Focus, винаги първо изключвайте двете клеми на батерията.Връзка към тази страница в различни формати
HTMLTextBB Code


Коментари на посетители


Без коментари все ощеФокус 2 
Фокус Турнир 1 
Фокус 1