Изключете запалването

            0

Централният блок за управление на вашия Focus може да се повреди, ако завъртите двигателя със стартера, докато проводниците на запалването са изключени. Ето защо, преди да извършите определена работа, първо изключете запалването.

Прекъснете захранването на модула за запалване.

Кабелните конектори и многощифтовите конектори надеждно ли са свързани със запалителната бобина и контролния блок? Разхлабените проводници на запалването могат леко да се повдигнат в ръкавите на клемите поради нагряването на въздуха, уловен в тях, и в резултат на това това ще доведе до прекъсване на запалването. Прекъснатите проводници на запалителната свещ могат да причинят токове на повърхностно утечка и неконтролирано искрене.

Проверете корпуса на запалителната бобина за пукнатини или изгаряния, причинени от искри.Бързо и удобно: за да премахнете многощифтовия конектор, просто натиснете скобата за опъване (стрелка)


Клемите на запалителната свещ правят ли добър контакт? Не трябва да се окисляват.

Проверете проводниците на запалването, изолацията не трябва да е износена или протрита. Проводниците със следи от надраскване или топене трябва да се сменят незабавно. При дефектен проводник на запалването може да изскочи искра преди запалителните свещи (път на най-малко съпротивление!) - чувате това от щракащи звуци в двигателното отделение.

Отстранете отлаганията от сол и вар от проводниците на запалването.Връзка към тази страница в различни формати
HTMLTextBB Code


Коментари на посетители


Без коментари все ощеФокус 2 
Фокус Турнир 1 
Фокус 1