Запалителна бобина

            0

За да запалителните свещи искрят, през техните електроди трябва да се разреди високо напрежение. В зависимост от системата за запалване, разрядното напрежение надвишава 30 000 V.

Традиционните бобини за запалване се състоят от две намотки: първична намотка с малък брой намотки (около 100) от дебел меден проводник (около 0,6 mm2) и вторична намотка с няколко хиляди намотки от по-тънък меден проводник (около 0,1 mm2). И двете намотки обграждат ламеларно феромагнитно ядро. При сигнал от управляващия блок първичната намотка получава ток от акумулатора (ниско напрежение) чрез вградения захранващ модул за запалване. В резултат на това се образува електромагнитно поле, което се предава на вторичната намотка.

Ако контролният блок прекъсне тази електрическа верига, електромагнитното поле внезапно изчезва за част от секундата. Това генерира напрежение до 400 V във вторичната намотка, което произвежда токов импулс с високо напрежение (индукция) над 30 000 V. Двигателите Focus имат електронна система за запалване с две запалителни бобини (E1), които изпращат запалителна искра в работната последователност 1- 3-4-2.Връзка към тази страница в различни формати
HTMLTextBB Code


Коментари на посетители


Без коментари все ощеФокус 2 
Фокус Турнир 1 
Фокус 1