Проверка на подгревни свещи

            0

Изключете батерията.

Изключете кабелните конектори. Отстранете подгревните свещи от главата на цилиндъра с помощта на подходящ гаечен ключ.

Поставете подгревните свещи върху огнеупорна повърхност.

Свържете всички подгревни свещи една по една директно към напълно заредената батерия с помощния проводник. Използвайте дебели кожени ръкавици - опасност от изгаряне!

Всички подгревни свещи трябва да светят ярко за 10 секунди. В противен случай сменете негорящите свещи, по-добре е да смените целия комплект.

Затегнете новите подгревни свещи в главата на цилиндъра до 15 Nm.Връзка към тази страница в различни формати
HTMLTextBB Code


Коментари на посетители


Без коментари все ощеФокус 2 
Фокус Турнир 1 
Фокус 1