Демонтиране на модула за запалване

            0

Изключете заземяващия проводник на батерията.

Разкачете кабелните конектори на модула за запалване.

Развийте фиксиращите болтове и извадете модула за запалване от държача.

Поставете новия модул за запалване и затегнете съединителите до приблизително 6 Nm.

Поставете съединителите на кабела в жлебовете отстрани.

Свържете проводниците за запалване към модула в последователността на запалване.

Проверете връзките.Лесен за поддръжка: монтиране на модула за запалване директно върху двигателяВръзка към тази страница в различни формати
HTMLTextBB Code


Коментари на посетители


Без коментари все ощеФокус 2 
Фокус Турнир 1 
Фокус 1