Характеристики на устройството на системата за възстановяване на горивните пари

            0

Системата за регенерация на горивните пари предотвратява изпускането на горивни пари от системата за захранване в атмосферата, които влияят неблагоприятно на околната среда.

Системата използва метода на абсорбиране на пари от въглероден адсорбер. Той е монтиран на напречната греда на задното окачване и е свързан чрез тръбопроводи към резервоара за гориво и електромагнитния клапан за продухване.Електромагнитният клапан за продухване на адсорбера, който превключва режимите на работа на системата по сигнали на блока за управление на двигателя, се намира в двигателното отделение.

Парите на горивото от резервоара за гориво непрекъснато се изхвърлят през тръбопровода и се натрупват в адсорбера, напълнен с активен въглен (адсорбент). Когато двигателят работи, адсорбентът се регенерира (възстановява) чрез продухване на адсорбера със свеж въздух, влизащ в системата под действието на вакуум, предаван през тръбопровода от входящата тръба към кухината на адсорбера, когато клапанът е отворен. Тъй като горивните пари навлизат във всмукателната тръба на двигателя, съотношението въздух-гориво в работната смес се променя, което може да попречи на нормалната работа на двигателя. За да се премахнат негативните последици от промяната на състава на работната смес, електронният блок за управление на двигателя регулира интензивността на продухването на адсорбера в зависимост от режима на работа на двигателя, като подава сигнал с променлива честота на импулса към клапана.

При определени условия клапанът за продухване на кутията се затваря (например при празен ход) или не може да работи (когато дроселната клапа е напълно отворена, във всмукателната тръба се създава недостатъчен вакуум). Освен това блокът за управление на двигателя променя честотата на импулсите, които управляват клапана за продухване на кутията, когато сигналите от сензорите за концентрация на кислород в катализатора на изпускателната система показват, че съдържанието на кислород в отработените газове не е оптимално.

Неизправностите в системата за възстановяване на горивните пари водят до нестабилност на празен ход до изключване на двигателя, повишена токсичност на отработените газове и влошаване на характеристиките на движение на автомобила.Връзка към тази страница в различни формати
HTMLTextBB Code


Коментари на посетители


Без коментари все ощеФокус 2 
Фокус Турнир 1 
Фокус 1