Смяна на компенсатора на пулсациите на налягането на горивото

            0

Компенсаторът на пулсациите на налягането на горивото е монтиран в края на горивната релса и служи за поддържане на постоянно налягане на горивото в релсата, когато то рязко спадне в горивопровода, причинено например от значително увеличение на разхода на гориво по време на интензивно ускорение на колата.

Ще ви е необходим контакт с 8 гнезда.1. Извийте два болта за закрепване на компенсатора на пулсациите на налягането на горивото ...2. ... и извадете компенсатора от гнездото му в горивната шина.

ЗАБЕЛЕЖКА: Компенсаторът е уплътнен в гнездото на горивната релса с гумен пръстен.ЗАБЕЛЕЖКА: Издърпайте пръстена с отвертка…ЗАБЕЛЕЖКА: … и го извадете от тялото на компенсатора. Сменете силно компресиран, втвърден или скъсан пръстен.ЗАБЕЛЕЖКА: Обърнете внимание на етикета на компенсатора. Купете компенсатор със същата маркировка.

3. Инсталирайте компенсатора на пулсациите на налягането на горивото в обратния ред на отстраняване.Връзка към тази страница в различни формати
HTMLTextBB Code


Коментари на посетители


Без коментари все ощеФокус 2 
Фокус Турнир 1 
Фокус 1