Описание на конструкцията на системата за смазване на двигателя

            0

Който смазва добре, той кара добре. Въпреки че не се счита, че двигателите на Focus консумират много масло, т.е. са "маслоядци", но ви препоръчваме да проверявате нивото на маслото поне след всяко второ зареждане. Докато нивото на маслото е между маркировките "MIN" и "MAX" на измервателната пръчка, няма причина да добавяте масло. Разликата между двете марки варира в зависимост от модела на двигателя от 0,5 до 1 литър. Никога не пълнете масло над маркировката "MAX": това може да повлияе неблагоприятно на радиалните уплътнителни пръстени на коляновия вал и въздушния филтър.

Без подходящо смазване двигателите ще блокират само за няколко минути. Следователно, най-тънкият маслен филм предпазва от разрушително триене навсякъде, където движещите се части на двигателя влизат в контакт една с друга: например върху бутала и бутални щифтове, върху плъзгащи се повърхности на цилиндрите, лагери на биелни пръти и основни лагери на коляновия вал или в целия газоразпределителен механизъм .

За да се предотврати "счупването" на смазочния филм, маслото циркулира през филигранен лабиринт от тръби, канали и отвори, когато двигателят работи. Контролираната циркулация се осигурява от маслената помпа, тя изсмуква моторното масло директно от картера и го ускорява в описания лабиринт в посока на желания адрес. И за да стигне маслото там възможно най-"свежо", то първо преминава през масления филтър, който във Focus се намира почти веднага след маслената помпа точно в основния поток на циркулиращото масло. Масленият филтър отделя частици сажди, продукти от износване на метали и други чужди частици от смазката. Той почиства, докато неговите микроскопично тънки листове хартия останат пропускливи и без замърсяване.Циркулация на смазване в Zetec-SE: 1 - канал за смазване към главата на цилиндъра и към клапанния механизъм; 2 - канал за смазване от маслената помпа към масления филтър; 3 - смукателна тръба за масло; 4 - канали за рециркулация на маслото към масления съд; 5 - основен канал за смазване; 6 - канал за смазване към лагерите на коляновия вал; 7 - свързващ възел на масления филтър.Връзка към тази страница в различни формати
HTMLTextBB Code


Коментари на посетители


Без коментари все ощеФокус 2 
Фокус Турнир 1 
Фокус 1