Стартиране на двигателя от акумулатора на друг автомобил

            0

Използвайте само специални спомагателни кабели за електроника като спомагателен проводник, те ще предпазят електронните компоненти на вашия Focus от опасни токови удари.

Стъпки на работаКарайте помощното превозно средство възможно най-близо до изтощения акумулатор. Помощният кабел трябва да бъде удобно поставен между двете батерии.

В автомобила, нуждаещ се от помощ, изключете всички консуматори на ток.

В първата стъпка свържете положителните полюси с червения допълнителен кабел. Винаги свързвайте първо разредена батерия, а след това заредена.

След това свържете черния допълнителен проводник към отрицателните полюси на двете батерии. Ако проводникът не е достатъчно дълъг, използвайте надеждна заземителна връзка в двигателното отделение.

Стартирайте двигателя на помощното превозно средство, оставете го да работи на средна скорост. В този случай алтернаторът вече доставя достатъчно напрежение.

Стартирайте автомобила с изтощен акумулатор. Ако двигателят не стартира веднага, след няколко опита, направете пауза през цялото време. В противен случай стартерът може да прегрее. В паузите напрежението между батериите вече е изравнено. Докато двигателят на партньора работи, това не вреди на стартерната батерия.

Веднага щом двигателят стартира, изключете черния спомагателен проводник първо от отрицателния полюс на празния акумулатор и след това от полюса на пълния акумулатор при работещ двигател. Направете същото с червения проводник.

Зареждайте празна батерия при леко повишени обороти за първите 30 км.Връзка към тази страница в различни формати
HTMLTextBB Code


Коментари на посетители


Без коментари все ощеФокус 2 
Фокус Турнир 1 
Фокус 1