Скритите консуматори на електроенергия изтощават батерията

            0

Ако напълно изправна батерия изведнъж спре да работи, най-често тя се е изпразнила от скрит потребител на електроенергия в бордовата мрежа. Извършете тест за напрежение. Ако е необходимо, тогава изчислете скрития потребител на ток.

Стъпки на работаИзключете отрицателния кабел на акумулатора, свържете проводника на мултиметъра между отрицателния полюс и кабела на акумулатора. Ако устройството показва ток, изхождайте от неизправност на някой потребител.

Свържете заземяващия проводник, отворете кутията с предпазители и извадете предпазителя. Свържете мултиметър към контактите. Ако няма ток, електрическата верига е в ред. Слабият ток също не е аларма. Устройства като бордови компютри, часовници, радиостанции и сигнално оборудване винаги са под напрежение на батерията. Консумират много по-малко електроенергия от един неизправен консуматор на ток.

Повторете измерванията в кутията с предпазители, докато мултиметърът покаже по-висок ток. Таблица с предпазители ще ви покаже кои консуматори принадлежат към дадена електрическа верига.

Изключете всички предпазители един по един и измервайте тока всеки път. Когато мултиметърът не показва ток, това означава, че сте изчислили скрития консуматор на електроенергия.Връзка към тази страница в различни формати
HTMLTextBB Code


Коментари на посетители


Без коментари все ощеФокус 2 
Фокус Турнир 1 
Фокус 1