Изпускателен колектор — демонтаж и монтаж

            0

Оттегляне


1. Повдигнете автомобила Вижте раздел 100-02 за повече информация.

2. Разкачете скобата на изпускателния колектор и разкачете съединителите на нагреваемия кислороден сензор (HO2S).3. Спуснете колата.

4. Отстранете топлинния щит.5. Разкачете изпускателния колектор от каталитичния конвертор.6. Разкачете изпускателния колектор от главата на цилиндъра.Инсталиране


1. Свържете изпускателния колектор към главата на цилиндъра.2.
ЗАБЕЛЕЖКА: Сменете уплътнението.


Свържете изпускателния колектор към каталитичния конвертор.3. Инсталирайте топлинния щит.4. Повдигнете автомобила Вижте раздел 100-02 за повече информация.

5. Затегнете скобата на изпускателния колектор и свържете конекторите на сензора HO2S.6. Спуснете колата.Връзка към тази страница в различни формати
HTMLTextBB Code


Коментари на посетители


Без коментари все ощеФокус 2 
Фокус Турнир 1 
Фокус 1