Проверка на лагерите

            0

един.
ЗАБЕЛЕЖКА: Определете причината за повредата и я коригирайте.


Проверете за повреда на лагерната клетка отгоре или отстрани или в областта на отвора поради неправилно използване на специалния инструмент или използването на неподходящ инструмент.
  • Поставете нов лагер, ако е необходимо.



2. Проверете за обезцветяване на краищата на заострените ролки поради недостатъчно смазване или прегряване, вероятно поради прекомерно предварително натоварване.
  • Поставете нов лагер и нови уплътнения, ако е необходимо.
  • Проверете дали лагерът е правилно смазан.



3. Проверете за износване в краищата на конусните ролки поради неправилен монтаж, прекомерно предварително натоварване или неправилно монтиране на лагера.


  • Поставете нов лагер и нови уплътнения, ако е необходимо.
  • Проверете дали лагерът е правилно смазан.



4. Проверете за сиви или сиво/черни лагерни повърхности с отлагания между ролките.
  • Поставете нов лагер и нови уплътнения, ако е необходимо.
  • Проверете дали лагерът е правилно смазан.



5. Проверете за канали за статично натоварване върху повърхностите на лагерните пръстени.
  • Инсталирайте нов лагер, ако повърхността е неравна или лагерът му е шумен.



6.
ЗАБЕЛЕЖКА: Прегряването може да причини загуба на повърхностна твърдост.



Проверете за тъмно синьо обезцветяване поради прегряване (жълто или кафяво обезцветяване е нормално) поради прекомерно предварително натоварване или недостатъчно смазване.
  • Инсталирайте нов лагер, нови уплътнения и други елементи, ако е необходимо.



7. Проверете повърхностите за абразия, причинена от умора на метала.
  • Инсталирайте нов лагер и почистете всички други засегнати елементи, ако е необходимо.








Връзка към тази страница в различни формати
HTMLTextBB Code


Коментари на посетители


Без коментари все още



Фокус 2 
Фокус Турнир 1 
Фокус 1