Уплътнения на клапани — отстраняване и монтаж

            0

Специален инструмент


Компресор на пружината на клапана 303-361 (21155)
Адаптер за 303-361 303-361-04 (2115504)
Адаптер за 303-361 303-361-05 (2115505)
Монтаж на шплинт на клапан 303-362 (21156)
Въздушен адаптер за цилиндър 303-363 (21157)
Клещи за уплътнение на стеблото на клапана 303-508 (21211)

ИмеСпецификация
Двигателно маслоWSS-M2C912-A1

Оттегляне


1. Отстранете разпределителните валове. За повече информация вижте наличната в този раздел глава Разпределителни валове.

2. Свалете бобината на запалването и кондензатора.3. Свържете специални инструменти. Подайте сгъстен въздух при (7-10) бара към цилиндъра.4. С помощта на специалния инструмент отстранете пружината на клапана.


  • Стиснете пружината на клапана.
  • Отстранете крекерите, пружинните пластини и пружината.5. С помощта на специалния инструмент отстранете уплътнението на стеблото на клапана.6. Повторете горните стъпки за всички клапани.

Инсталиране


1. Плъзнете уплътнителната втулка върху стеблото на клапана.2.
ВНИМАНИЕ: Уплътненията на стеблото на клапаните за всмукателните клапани са зелени, а за изпускателните клапани са кафяви.Монтирайте масленото уплътнение на стеблото на клапана.
  • Намажете стеблото на клапана и уплътнителния ръб с двигателно масло.
  • Плъзнете уплътнението на стеблото на клапана върху стеблото на клапана.
  • Поставете капачката на пружината на клапана и пружината на клапана.
  • Стиснете пружините на клапана с помощта на специалния инструмент и отстранете уплътнителната втулка от стеблото на клапана.
  • С помощта на специалния инструмент монтирайте шплинтите на стеблото на клапана.4. Повторете горните стъпки за всички клапани.

5. Изключете специалните инструменти.6. Монтирайте запалителната бобина и кондензатора.7. Свалете разпределителните валове. За повече информация вижте наличната в този раздел глава Разпределителни валове.Връзка към тази страница в различни формати
HTMLTextBB Code


Коментари на посетители


Без коментари все ощеФокус 2 
Фокус Турнир 1 
Фокус 1