Изпускателен колектор — демонтаж и монтаж

            0

Оттегляне


1. Извадете измервателната пръчка и тръбата на индикатора за нивото на маслото.2. Отстранете вентилатора на радиатора и свързания капак. Вижте раздел 303-03 за повече информация.

3. Развийте долните болтове за закрепване на топлоизолиращия екран на крайния колектор.4. Разкачете изпускателния колектор от каталитичния конвертор.5. Спуснете колата.

6. Отстранете топлинния щит на изпускателната система.7. Свалете изпускателния колектор.
  • Отстранете изпускателния колектор, като го насочите надолу.
  • Изхвърлете подложките, тъй като вече не са необходими.Инсталиране


един.
ЗАБЕЛЕЖКА: Поставете нови уплътнения на изпускателния колектор.


Поставете отново елементите в обратен ред.Връзка към тази страница в различни формати
HTMLTextBB Code


Коментари на посетители


Без коментари все ощеФокус 2 
Фокус Турнир 1 
Фокус 1