Точни тестове за климатичен контрол (автомобили от 08.2001)

            0

ТОЧЕН ТЕСТ E: ЕЛЕКТРИЧЕСКИЯТ ВЕНТИЛАТОР НА НАГРЕВАТЕЛЯ НЕ РАБОТИ / ЧАСТИЧНО НЕ РАБОТИ (САМО ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА БЕЗ EATC)

ЩАТИ

ПОДРОБНОСТИ/РЕЗУЛТАТИ/ДЕЙСТВИЯ

E1: ОПРЕДЕЛЯНЕ КОГАТО ВЪЗНИКВА ПОВРЕДА

1 Задвижете в положение ВКЛ.

2 Превключете превключвателя на вентилатора на нагревателя през всички позиции.

• Двигателят на вентилатора на нагревателя не работи при всички настройки на скоростта?

Да

Отидете на E2

Не

Отидете на E8

E2: ПРОВЕРКА НА ПРЕДПАЗИТЕЛ F64

1 Влезте в позиция ИЗКЛ.

2 ПРОВЕРЕТЕ предпазителя F64 (BJB).

• Правилен ли е предпазителят?

Да

Отидете на E3

Не

СМЕНЕТЕ предпазител F64 (40 A). ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно. Ако предпазителят изгори отново, НАМЕРЕТЕ и ПОПРАВЕТЕ късото към земята, като използвате електрическите схеми.

E3: ПРОВЕРКА НА НАПРЕЖЕНИЕТО НА ПРЕДПАЗИТЕЛЯ F64

1 Свържете предпазител F64 (BJB).

2 Задвижете в положение ВКЛ.

3 Проверете напрежението във веригата между предпазител F64 (40 A) и маса.

• Записва ли се напрежението на батерията?

Да

Отидете на E4

Не

ВЪЗСТАНОВЕТЕ захранването към предпазител F64, като използвате електрическите схеми. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно

E4: ПРОВЕРКА НА НАПРЕЖЕНИЕТО В МОТОРА НА ВЕНТИЛАТОРА НА НАГРЕВАТЕЛЯ

1 Влезте в позиция ИЗКЛ.

2 Изключете двигателя на вентилатора на нагревателя C789.

3 Задвижете в положение ВКЛ.

4 Измерете напрежението между конектор C789, щифт 1, верига на вентилатора на нагревателя 15-FA18 (зелено/оранжево), страната на кабелния сноп и земята.

• Записва ли се напрежението на батерията?

Да

Отидете на E5

Не

НАМЕРЕТЕ и ПОПРАВЕТЕ отворената верига между двигателя на вентилатора на нагревателя и стопяемия електрод F64, като използвате схемите на свързване. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно

E5: ПРОВЕРЕТЕ ЗАЗЕМЯВАЩАТА ВЕРИГА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИЯ ВЕНТИЛАТОР НА НАГРЕВАТЕЛЯ

1 Влезте в позиция ИЗКЛ.

2 Поставете превключвателя на вентилатора на нагревателя на "максимум".

3 Измерете съпротивлението между конектор C789 на вентилатора на нагревателя, щифт 2, верига 31S-FA18 (черен/червен), страната на кабелния сноп и земята.

• Измереното съпротивление по-малко от 2 ома ли е?

Да

СМЕНЕТЕ вентилатора на нагревателя. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно

Не

Отидете на E6

E6: ПРОВЕРКА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ВЕРИГА МЕЖДУ ЕЛЕКТРИЧЕСКИЯ ВЕНТИЛАТОР НА НАГРЕВАТЕЛЯ И ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛЯ НА ВЕНТИЛАТОРА НА НАГРЕВАТЕЛЯ

1 Изключете превключвателя на вентилатора на нагревателя C469.

2 Измерете съпротивлението между щифт 2 на превключвателя на вентилатора на нагревателя C789, верига 31S-FA18 (черен/червен), страната на кабелния сноп, и щифт 6 на превключвателя на вентилатора на нагревателя C469, верига 31S-FA33 (черен/ оранжев), от страната на кабелния сноп.

• Измереното съпротивление по-малко от 2 ома ли е?

Да

Отидете на E7

Не

НАМЕРЕТЕ и ПОПРАВЕТЕ прекъсването във верига 31S-FA18 (черно/червено) между двигателя на вентилатора на нагревателя и спойката S24, като използвате схемите на свързване. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно

E7: ЕЛЕКТРИЧЕСКА ПРОВЕРКА НА ЗАЗЕНИЯ ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ НА НАГРЕВАТЕЛЯ

1 Измерете съпротивлението между щифт 2 на конектор C469 на превключвателя на вентилатора на нагревателя, верига 31-FA25 (черен), страната на кабелния сноп и земята.

• Измереното съпротивление по-малко от 2 ома ли е?

Да

СМЕНЕТЕ превключвателя на вентилатора на нагревателя. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно

Не

НАМЕРЕТЕ и ПОПРАВЕТЕ отворената верига между превключвателя на вентилатора на нагревателя и заземителната точка G14, като използвате схемите на свързване. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно

E8: ОПРЕДЕЛЯНЕ КОГАТО ВЪЗНИКВА ПОВРЕДА

1 Поставете превключвателя на вентилатора на нагревателя на "максимум".

• Двигателят на вентилатора на нагревателя не работи?

Да

Отидете на E9

Не

Отидете на E10

E9: ПРОВЕРКА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ВЕРИГА МЕЖДУ ЕЛЕКТРИЧЕСКИЯ ВЕНТИЛАТОР НА НАГРЕВАТЕЛЯ И ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛЯ НА ВЕНТИЛАТОРА НА НАГРЕВАТЕЛЯ

1 Влезте в позиция ИЗКЛ.

2 Изключете превключвателя на вентилатора на нагревателя C469.

3 Изключете двигателя на вентилатора на нагревателя C789.

4 Измерете съпротивлението между щифт 2 на превключвателя на вентилатора на нагревателя C789, верига 31S-FA18 (черен/червен), страната на кабелния сноп, и щифт 6 на превключвателя на вентилатора на нагревателя C469, верига 31S-FA33 (черен /оранжев), от страната на кабелния сноп.

• Измереното съпротивление по-малко от 2 ома ли е?

Да

СМЕНЕТЕ превключвателя на вентилатора на нагревателя. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно

Не

НАМЕРЕТЕ и ПОПРАВЕТЕ прекъсването на веригата 31S-FA33 (черно/оранжево) между спойка S24 и превключвателя на вентилатора на нагревателя, като използвате електрическите схеми. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно

E10: ПРОВЕРЕТЕ ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛЯ НА ВЕНТИЛАТОРА НА ОТОПЛЕНИЕТО

1 Влезте в позиция ИЗКЛ.

2 Изключете превключвателя на вентилатора на нагревателя C469.

3 Задвижете в положение ВКЛ.

4 Измерете напрежението между щифт 5 на конектор C469, превключвател на вентилатора на нагревателя, верига 31S-FA32 (синьо/черно), страната на кабелния сноп и земята.

5 Измерете напрежението между щифт 3 на конектор C469, превключвател на вентилатора на нагревателя, верига 31S-FA31 (черен/жълт), страната на кабелния сноп и земята.

6 Измерете напрежението между щифт 1 на конектора на конектор C469, превключвател на вентилатора на нагревателя, верига 31S-FA30 (Ч/Б), страната на кабелния сноп и земята.

• Във всички случаи ли се записва напрежението на батерията?

Да

СМЕНЕТЕ превключвателя на вентилатора на нагревателя. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно

Не

Отидете на E11

E11: ПРОВЕРКА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ВЕРИГА МЕЖДУ МОТОРА НА ВЕНТИЛАТОРА НА НАГРЕВАТЕЛЯ И ПРОМЕНЛИВОТО СЪПРОТИВЕНИЕ НА ВЕНТИЛАТОРА НА НАГРЕВАТЕЛЯ

1 Влезте в позиция ИЗКЛ.

2 Изключете променливия резистор C470 на вентилатора на нагревателя.

3 Задвижете в положение ВКЛ.

4 Измерете напрежението между променливия резистор на вентилатора на нагревателя, верига 31S-FA33 (оранжево/черно), страната на кабелния сноп, щифт 1 на щепселния конектор C470 и земята.

• Записва ли се напрежението на батерията?

Да

Отидете на E12

Не

НАМЕРЕТЕ и ПОПРАВЕТЕ отворената верига между спойка S24 и променливото съпротивление на вентилатора на нагревателя, като използвате електрическите схеми. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно

E12: ПРОВЕРЕТЕ ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ВЕРИГА МЕЖДУ ПРОМЕНЛИВОТО СЪПРОТИВЛЕНИЕ НА ВЕНТИЛАТОРА НА НАГРЕВАТЕЛЯ И ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛЯ НА ВЕНТИЛАТОРА НА ОТОПЛЕНИЕТО

1 Влезте в позиция ИЗКЛ.

2 Измерете съпротивлението между щифт 4 на конектор C470 на променлив резистор на вентилатора на нагревателя, верига 31S-FA32 (синьо/черно), страната на кабелния сноп, и щифт 5 на конектор C469 на нагревателя на превключвателя на вентилатора, електрическа верига 31S-FA32 (черно/синьо), страна на кабелния сноп.

• Измереното съпротивление по-малко от 2 ома ли е?

Да

Отидете на E13

Не

НАМЕРЕТЕ и ПОПРАВЕТЕ прекъсването във веригата 31S-FA32 (BLK) между променливия резистор на вентилатора на нагревателя и превключвателя на вентилатора на нагревателя, като използвате електрическите схеми. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно

E13: ПРОВЕРЕТЕ ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ВЕРИГА МЕЖДУ ПРОМЕНЛИВОТО СЪПРОТИВЛЕНИЕ НА ВЕНТИЛАТОРА НА ОТОПЛЕНИЕТО И ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛЯ НА ВЕНТИЛАТОРА НА ОТОПЛЕНИЕТО

1 Измерете съпротивлението между щифт 2 на конектор C470 на променлив резистор на вентилатора на нагревателя, верига 31S-FA31 (черно/жълто), страната на кабелния сноп, и щифт 3 на конектор C469 на нагревателя на превключвателя на вентилатора, електрическа верига 31S-FA31 (черно/жълто), страна на кабелния сноп.

• Измереното съпротивление по-малко от 2 ома ли е?

Да

Отидете на E14

Не

НАМЕРЕТЕ и ПОПРАВЕТЕ прекъсването във верига 31S-FA31 (черно/жълто) между променливото съпротивление на вентилатора на нагревателя и превключвателя на вентилатора на нагревателя, като използвате електрическите схеми. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно

E14: ПРОВЕРКА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ВЕРИГА МЕЖДУ ПРОМЕНЛИВОТО СЪПРОТИВЛЕНИЕ НА ВЕНТИЛАТОРА НА ОТОПЛЕНИЕТО И ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛЯ НА ВЕНТИЛАТОРА НА ОТОПЛЕНИЕТО

1 Измерете съпротивлението между щифт 3 на конектор C470 на променлив резистор на вентилатора на нагревателя, верига 31S-FA30 (Ч/Б), страната на кабелния сноп, и щифт 1 на конектор C469 на нагревателя на превключвателя на вентилатора, електрическа верига 31S-FA30 (черен/бял), страна на кабелния сноп.

• Измереното съпротивление по-малко от 2 ома ли е?

Да

СМЕНЕТЕ променливия резистор на вентилатора на нагревателя. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно

Не

НАМЕРЕТЕ и ПОПРАВЕТЕ прекъсването на веригата 31S-FA30 (Ч/Б) между променливото съпротивление на вентилатора на нагревателя и превключвателя на вентилатора на нагревателя, като използвате схемите на свързване. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилноТОЧЕН ТЕСТ F: ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ВЕНТИЛАТОР НА НАГРЕВАТЕЛЯ РАБОТИ НЕПРЕКЪСНАТО (САМО ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА БЕЗ EATC)


ЩАТИ

ПОДРОБНОСТИ/РЕЗУЛТАТИ/ДЕЙСТВИЯ

F1: ТЕСТ НА ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛЯ НА ВЕНТИЛАТОРА НА НАГРЕВАТЕЛЯ

1 Влезте в позиция ИЗКЛ.

2 Изключете превключвателя на вентилатора на нагревателя C469.

3 Задвижете в положение ВКЛ.

• Двигателят на вентилатора на нагревателя работи ли непрекъснато?

Да

Отидете на F2

Не

СМЕНЕТЕ превключвателя на вентилатора на нагревателя. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно

F2: ПРОВЕРКА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИТЕ ВЕРИГИ В ПРОМЕНЛИВОТО СЪПРОТИВЛЕНИЕ НА ВЕНТИЛАТОРА НА НАГРЕВАТЕЛЯ

1 Влезте в позиция ИЗКЛ.

2 Изключете променливия резистор C470 на вентилатора на нагревателя.

3 Задвижете в положение ВКЛ.

• Двигателят на вентилатора на нагревателя работи ли непрекъснато?

Да

ПРОВЕРЕТЕ всички вериги, свързани към спойка S24, за късо съединение със земята, като използвате схемите на свързване, и ПОПРАВЕТЕ всяко открито късо съединение(я). ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно

Не

ПРОВЕРЕТЕ всички вериги между променливото съпротивление на вентилатора на нагревателя и превключвателя на вентилатора на нагревателя за късо към маса, като използвате схемите на свързване и ПОПРАВЕТЕ всяко открито късо съединение(я). ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилноТОЧЕН ТЕСТ G: НЕПРАВИЛНОСТ НА РЕЦИРКУЛАЦИЯТА НА ВЪЗДУХА (САМО ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА БЕЗ EATC)


ЩАТИ

ПОДРОБНОСТИ/РЕЗУЛТАТИ/ДЕЙСТВИЯ

ЗАБЕЛЕЖКА: Амортисьорът за рециркулация на въздуха се задвижва от DC двигател. След натискане на бутона за рециркулация, този DC мотор се включва от контролния модул на нагревателя за максимум 7 секунди. Амортисьорът за рециркулация на въздуха се отваря и затваря чрез промяна на поляритета на приложеното напрежение.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако превключвателят за управление на разпределението на въздуха е настроен на позиция обезмъгляване/против замръзване, режимът на рециркулация на въздуха не може да се активира.

G1: ПРОВЕРКА НА НАПРЕЖЕНИЕТО НА ВЕРИГАТА НА ПОЗИЦИОННИЯ МОТОР ЗА РЕЦИРКУЛАЦИЯ НА ВЪЗДУХА

1 Влезте в позиция ИЗКЛ.

2 Изключете C538 двигателя за положение на амортисьора за рециркулация на въздуха.

3 Задвижете в положение ВКЛ.

4 Измерете напрежението между щифтове 2 и 4 на конектор C538 на двигателя за позициониране на амортисьора за рециркулация на въздуха, страната на кабелния сноп.

5 По време на измерването натиснете няколко пъти бутона за рециркулация на въздуха.

• Записано ли е напрежение от около 11 V с обратна полярност?

Да

ПРОВЕРЕТЕ амортисьора за рециркулация на въздуха за свобода на движение и правилна работа. Ако амортисьорът за рециркулация на въздуха е механично ОК, СМЕНЕТЕ двигателя за позициониране на амортисьора за рециркулация на въздуха. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно

Не

Отидете на G2

G2: ПРОВЕРКА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ВЕРИГА МЕЖДУ МОДУЛА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА НАГРЕВАТЕЛЯ И МОТОРА ЗА ПОЗИЦИОНИРАНЕ НА КЛАПАТА ЗА РЕЦИРКУЛАЦИЯ НА ВЪЗДУХА

1 Влезте в позиция ИЗКЛ.

2 Изключете контролния модул на нагревателя C380.

3 Измерете съпротивлението между щифт 16 на конектор C380 на контролния модул на нагревателя, верига 33-FA76 (жълто/синьо), страната на кабелния сноп, и щифт 2 на конектор C538 на амортисьора за рециркулация на въздуха двигател за позициониране, верига 33-FA76 (жълто/синьо) (автомобили с десен волан: верига 32-FA76 (бяло/синьо)), страна на кабелния сноп.

• Измереното съпротивление по-малко от 2 ома ли е?

Да

Отидете на G3

Не

НАМЕРЕТЕ и ПОПРАВЕТЕ прекъсването във верига 33-FA76 (жълто/синьо) (автомобили с дясно управление: верига 32-FA76 (бяло/синьо)) между модула за управление на нагревателя и двигателя на амортисьора за рециркулация на въздуха, като използвате електрическите схеми. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно

G3: ПРОВЕРКА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ВЕРИГА МЕЖДУ МОДУЛА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА НАГРЕВАТЕЛЯ И МОТОРА ЗА ПОЗИЦИОНИРАНЕ НА КЛАПАТА ЗА РЕЦИРКУЛАЦИЯ НА ВЪЗДУХА

1 Измерете съпротивлението между щифт 14 на конектор C380 на модула за управление на нагревателя, верига 32-FA76 (бяло/синьо), от страната на кабелния сноп, и щифт 4 на конектор C538 на въздуха мотор за позициониране на амортисьора на рециркулацията, верига 32-FA76 (синьо/бяло) (автомобили с десен волан: верига 33-FA76 (синьо/жълто)), страна на кабелния сноп.

• Измереното съпротивление по-малко от 2 ома ли е?

Да

Отидете на G4

Не

НАМЕРЕТЕ и РЕМОНТирайте отворената верига 32-FA76 (бяло/синьо) (автомобили с десен волан: верига 33-FA76 (жълто/синьо)) между модула за управление на нагревателя и двигателя на амортисьора за рециркулация на въздуха, като използвате кабелите диаграми . ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно

G4: ПРОВЕРЕТЕ ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ВЕРИГА МЕЖДУ МОДУЛА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА НАГРЕВАТЕЛЯ И МОТОРА ЗА ПОЗИЦИОНИРАНЕ НА КЛАПАТА ЗА РЕЦИРКУЛАЦИЯ НА ВЪЗДУХА ЗА КЪСО НА + НА БАТЕРИЯТА

1 Задвижете в положение ВКЛ.

2 Измерете напрежението между конектор C380 на модула за управление на нагревателя, щифт 14, верига 32-FA76 (бяло/синьо), страната на кабелния сноп и земята.

3 Измерете напрежението между конектор C380 на модула за управление на нагревателя, щифт 16, верига 33-FA76 (жълто/синьо), страната на кабелния сноп и земята.

• Регистрирано напрежение?

Да

НАМЕРЕТЕ и ПОПРАВЕТЕ късо към батерията във верига 32-FA76 (бяло/синьо) или 33-FA76 (жълто/синьо) между модула за управление на нагревателя и двигателя на амортисьора за рециркулация на въздуха, като използвате електрическите схеми. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно

Не

Отидете на G5

G5: ПРОВЕРЕТЕ ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ВЕРИГА МЕЖДУ МОДУЛА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА НАГРЕВАТЕЛЯ И МОТОРА ЗА ПОЗИЦИОНИРАНЕ НА КЛАПАТА ЗА РЕЦИРКУЛАЦИЯ НА ВЪЗДУХА ЗА КЪСО КЪМ « МАСА »

1 Влезте в позиция ИЗКЛ.

2 Измерете съпротивлението между конектор C380 на модула за управление на нагревателя, щифт 14, верига 32-FA76 (бяло/синьо), страната на кабелния сноп и земята.

3 Измерете съпротивлението между конектор C380 на модула за управление на нагревателя, щифт 16, верига 33-FA76 (жълто/синьо), страната на кабелния сноп и земята.

• Измереното съпротивление и в двата случая по-голямо ли е от 10 kOhm?

Да

ПРОВЕРЕТЕ и ако е необходимо СМЕНЕТЕ контролния модул на нагревателя. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно

Не

НАМЕРЕТЕ и ПОПРАВЕТЕ късо към маса във верига 32-FA76 (бяло-синьо) или 33-FA76 (жълто-синьо) между контролния модул на нагревателя и двигателя за позициониране на клапата за рециркулация на въздуха, като използвате електрическите схеми. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилноТОЧЕН ТЕСТ H: КЛИМАТИКЪТ НЕ РАБОТИ (ВЕНТИЛАТОР НА ОТОПЛЕНИЕТО ОК)


ЩАТИ

ПОДРОБНОСТИ/РЕЗУЛТАТИ/ДЕЙСТВИЯ

H1: ИСКАНЕ НА КОД ЗА ГРЕШКА WDS

1 Влезте в позиция ИЗКЛ.

2 Свържете диагностичния инструмент.

3 Поведете позицията СТАРТ.

4 Запитване за DTC - Стартирайте диагностика на системата за управление на двигателя с помощта на WDS.

• Има ли кодове за проблеми?

Да

ИЗПЪЛНЕТЕ необходимите коригиращи действия според инструкциите на WDS. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно

Не

Отидете на H2

H2: ПРОВЕРКА НА ПРЕДПАЗИТЕЛ F15

1 Влезте в позиция ИЗКЛ.

2 ПРОВЕРЕТЕ предпазителя F15 (BJB).

• Правилен ли е предпазителят?

Да

Отидете на H3

Не

СМЕНЕТЕ предпазител F15 (10 A). Ако предпазителят изгори отново след включване на климатичната система, ПРОВЕРЕТЕ диода на съединителя на компресора на климатика и го СМЕНЕТЕ, ако е необходимо. Ако диодът е наред, НАМЕРЕТЕ и ПОПРАВЕТЕ късото към маса, като използвате електрическите схеми. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно

H3: ПРОВЕРКА НА НАПРЕЖЕНИЕТО НА ПРЕДПАЗИТЕЛЯ F15

1 Свържете предпазителя F15 (BJB).

2 Проверете напрежението във веригата между предпазител F15 (10 A) и маса.

• Записва ли се напрежението на батерията?

Да

Превозни средства без EATC: Отидете на H4

Превозни средства с EATC: Отидете на H8

Не

ВЪЗСТАНОВЕТЕ захранването към предпазител F15, като използвате електрическите схеми. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно

H4: ПРОВЕРКА НА ПРЕДПАЗИТЕЛ F36

1 ПРОВЕРКА Предпазител F36 (CJB).

• Правилен ли е предпазителят?

Да

Отидете на H5

Не

СМЕНЕТЕ предпазител F36 (7,5 A). Ако предпазителят изгори отново, НАМЕРЕТЕ и ПОПРАВЕТЕ късото към земята, като използвате електрическите схеми. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

H5: ПРОВЕРКА НА НАПРЕЖЕНИЕТО НА ПРЕДПАЗИТЕЛЯ F36

1 Свържете предпазителя F36 (CJB).

2 Проверете напрежението във веригата между предпазител F36 (7,5 A) и маса.

• Записва ли се напрежението на батерията?

Да

Отидете на H6

Не

ВЪЗСТАНОВЕТЕ захранването към предпазител F36, като използвате електрическите схеми. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

H6: ПРОВЕРКА НА ПРЕДПАЗИТЕЛ F45

1 ПРОВЕРКА на предпазител F45 (CJB).

• Правилен ли е предпазителят?

Да

Отидете на H7

Не

СМЕНЕТЕ предпазител F45 (7,5 A). Ако предпазителят изгори отново, НАМЕРЕТЕ и ПОПРАВЕТЕ късото към земята, като използвате електрическите схеми. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

H7: ПРОВЕРКА НА НАПРЕЖЕНИЕТО НА ПРЕДПАЗИТЕЛЯ F45

1 Свържете предпазителя F45 (CJB).

2 Задвижете в положение ВКЛ.

3 Проверете напрежението във веригата между предпазител F45 (7,5 A) и маса.

• Записва ли се напрежението на батерията?

Да

Отидете на H8

Не

ВЪЗСТАНОВЕТЕ захранването към предпазител F45, като използвате електрическите схеми. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

H8: ПРОВЕРЕТЕ ЗАХРАНВАНЕТО КЪМ РЕЛЕТО WOT A/C

1 Влезте в позиция ИЗКЛ.

2 Изключете релето C1011 A/C WOT (BJB).

3 Измерете напрежението във веригата между щифт 3 на конектор C1011 на релето A/C WOT, верига 15-FA38 (зелено/червено), страната на кабелния сноп и земята.

• Записва ли се напрежението на батерията?

Да

Отидете на H9

Не

НАМЕРЕТЕ и ПОПРАВЕТЕ прекъсването във верига 15-FA38 (зелено/червено) между предпазител F15 и релето WOT на климатика, като използвате електрическите схеми. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

H9: ПРОВЕРКА НА КОНТРОЛНОТО НАПРЕЖЕНИЕ В РЕЛЕТО WOT A/C

1 Поведете позицията СТАРТ.

2 Измерете напрежението във веригата между конектор C1011 на реле A/C WOT, щифт 1, верига 15-FA11 (зелено/жълто), страната на кабелния сноп и земята.

• Записва ли се напрежението на батерията?

Да

Отидете на H10

Не

НАМЕРЕТЕ и ПОПРАВЕТЕ прекъсването във верига 15-FA11 (зелено/жълто) между спойка S117 и релето WOT на климатика, като използвате схемите на свързване. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

H10: ПРОВЕРКА НА ВЕРИГАТА НА СЪЕДИНИТЕЛЯ НА КОМПРЕСОРА НА КЛИМАТИКА

1 Влезте в позиция ИЗКЛ.

2 Използвайте предпазен тестов проводник (10 A), за да свържете накъсо щифтове 3 и 5 на конектор C1011 на релето A/C WOT, страната на кабелния сноп.

3 Поведете позицията СТАРТ.

4 Проверете работата на съединителя на компресора на климатика.

• Работи ли съединителят на компресора на климатика?

Да

Отидете на H13

Не

Отидете на H11

H11: ПРОВЕРЕТЕ ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ВЕРИГА МЕЖДУ РЕЛЕТО НА A/C WOT И СЪЕДИНИТЕЛЯ НА КОМПРЕСОРА НА A/C ЗА ОТВОРЕНО

1 Влезте в позиция ИЗКЛ.

2 Разкачете съединителя на компресора на климатика C952.

3 Измерете съпротивлението между конектора на релето C1011 на A/C WOT, щифт 5 от страната на кабелния сноп, и съединителя на компресора на климатика C952 щифт 1, верига 15S-FA6 (зелено/жълто) от страна на кабелния сноп.

• Измереното съпротивление по-малко от 2 ома ли е?

Да

Отидете на H12

Не

НАМЕРЕТЕ и ПОПРАВЕТЕ отворената верига между релето WOT на климатика и съединителя на компресора на климатика, като използвате електрическите схеми. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

H12: ЕЛЕКТРИЧЕСКА ПРОВЕРКА НА МАСАТА НА СЪЕДИНИТЕЛЯ НА КЛИМАТИЧНИЯ КОМПРЕСОР

1 Измерете съпротивлението между щифт 2 C952 на съединителя на компресора на климатика, верига 31-FA6 (черен), страната на кабелния сноп и земята.

• Измереното съпротивление по-малко от 2 ома ли е?

Да

СМЕНЕТЕ съединителя на компресора на климатика. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

Не

НАМЕРЕТЕ и ПОПРАВЕТЕ отворената верига между съединителя на компресора на климатика и точката на заземяване G56, като използвате електрическите схеми. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

H13: ПРОВЕРКА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ВЕРИГА НА ЗАЗЕМЯВАЩОТО РЕЛЕ НА A/C WOT

1 Включете вентилатора на нагревателя.

2 Включете климатичната система.

ВНИМАНИЕ: При извършване на следния тест трябва да се използва тестова лампа с номинално напрежение 12 V и номинална мощност 1,2 W. В противен случай PCM може да се повреди или тестът да даде неправилни резултати.

3 Използвайте тестова лампа (12 V, 1,2 W), за да проверите напрежението между щифтове 1 и 2 на конектор C1011 на релето WOT на климатика.

• Контролната лампа свети ли?

Да

СМЕНЕТЕ A/C WOT реле. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

Не

Отидете на H14

H14: ПРОВЕРКА НА КОЛИЧЕСТВОТО ХЛАДИЛЕН ФЕОН

1 Влезте в позиция ИЗКЛ.

2 Проверете количеството хладилен агент в системата. ВИЖТЕ 346202 в този раздел.

• Количеството хладилен агент в системата отговаря ли на спецификациите на производителя?

Да

Отидете на H15

Не

ЗАРЕДЕТЕ системата с правилното количество хладилен агент. ПРОВЕРЕТЕ системата за течове и ПРОВЕРЕТЕ работата на системата.

H15: ПРОВЕРЕТЕ ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ВЕРИГА МЕЖДУ МОДУЛА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА НАГРЕВАТЕЛЯ ИЛИ EATC И PCM ЗА КЪСО НА + БАТЕРИЯ

1 Изключете модула за управление на нагревателя C380 или модула EATC.

2 Изключете C416 PCM (или C415 със 104 пина EEC V).

3 Задвижете в положение ВКЛ.

4 Измерете напрежението между щифт 9 на конектор C380 на модула за управление на нагревателя или модула EATC, верига 15S-FA38 (зелен/червен), страната на кабелния сноп и земята.

• Регистрирано напрежение?

Да

НАМЕРЕТЕ и ПОПРАВЕТЕ късо към батерията във верига 15S-FA38 (зелено-червено), 15S-FA 17 (зелено-оранжево) или 15S-RE 8 (зелено-жълто) между модула за управление на нагревателя и PCM с помощта на окабеляване диаграми. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

Не

Отидете на H16

H16: ПРОВЕРЕТЕ ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ВЕРИГА МЕЖДУ УПРАВЛЕНИЕТО НА НАГРЕВАТЕЛЯ ИЛИ МОДУЛА EATC И PCM ЗА КЪСО КЪМ « МАСА »

1 Влезте в позиция ИЗКЛ.

2 Измерете съпротивлението между щифт 8 на конектор C380 на контролния модул на нагревателя или EATC модула, верига 15S-FA38 (зелен/червен), страната на кабелния сноп и земята.

• Измереното съпротивление по-малко от 10 000 ома ли е?

Да

НАМЕРЕТЕ и ПОПРАВЕТЕ късо към маса в електрическата верига 15S-FA38 (зелено-червено), 15S-FA 17 (зелено-оранжево) или 15S-RE 8 (зелено-жълто) между модула за управление на нагревателя или модула EATC и PCM, като използвате електрическите схеми. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

Не

Отидете на H17

H17: ТЕСТ ЗА НАПРЕЖЕНИЕ В ДВОЙЕН ПРЕСОСТЪПАТЕЛ

1 Свържете модула за управление на нагревателя C380 или модула EATC.

2 Свържете C416 PCM (или C415 със 104-пинов EEC V).

3 Изключете превключвателя за двойно налягане C882.

4 Поведете позицията СТАРТ.

5 Включете вентилатора на нагревателя.

6 Включете климатичната система.

7 Измерете напрежението между щифт 1 на съединителя C882 на двойното реле, верига 15S-FA38 (зелено/червено), страната на кабелния сноп и земята.

• Записва ли се напрежението на батерията?

Да

Отидете на H18

Не

Отидете на H29

H18: ПРОВЕРКА НА ДВОЙНИЯ ПРЕКЛЮЧАТЕЛ ЗА НАЛЯГАНЕ

1 Влезте в позиция ИЗКЛ.

2 Измерете съпротивлението между щифтове 1 и 4 на конектор C882 на двойния превключвател за налягане, страна на елемента.

• Измереното съпротивление по-малко от 2 ома ли е?

Да

Отидете на H19

Не

СМЕНЕТЕ двойния пресостат. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

H19: ПРОВЕРКА НА НАПРЕЖЕНИЕТО В ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛЯ НА КОМПРЕСОРА НА КЛИМАТИКА

1 Свържете превключвателя за двойно налягане C882.

2 Изключете превключвателя на компресора на климатика C692.

3 Поведете позицията СТАРТ.

4 Включете вентилатора на нагревателя.

5 Включете климатичната система.

6 Измерете напрежението между щифт 1 на конектор C692 на превключвателя на A/C компресора, верига 15S-FA17 (зелено/оранжево), страната на кабелния сноп и земята.

• Записва ли се напрежението на батерията?

Да

Отидете на H20

Не

НАМЕРЕТЕ и ПОПРАВЕТЕ прекъсването на веригата 15S-FA17 (зелено-оранжево) между превключвателя за двойно налягане и превключвателя на компресора на климатика, като използвате електрическите схеми. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

H20: ПРОВЕРКА НА ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛЯ НА КЛИМАТИЧНИЯ КОМПРЕСОР

1 Влезте в позиция ИЗКЛ.

2 Измерете съпротивлението между щифтове 1 и 4 на конектор C692, превключвател на компресора на климатика, страна на елемента.

• Измереното съпротивление по-малко от 2 ома ли е?

Да

Превозни средства с EEC V (60-щифтов): Отидете на H21

Превозни средства с EEC V (104-щифтов): Отидете на H25

Не

Сменете превключвателя на A/C компресора. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

H21: ПРОВЕРКА ЗА ОТВОРЕНА ВЕРИГА МЕЖДУ ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛЯ ЗА КОМПРЕСОР НА КЛИМАТИКА И PCM

1 Изключете PCM C416.

2 Измерете съпротивлението между щифт 10 на съединителя C416 PCM, верига 15S-RE8 (зелено/жълто), страната на кабелния сноп и щифт 4 C692 на конектора на превключвателя на A/C компресора, верига 15S -RE8 (зелен/жълт), страна на кабелния сноп.

• Измереното съпротивление по-малко от 2 ома ли е?

Да

Отидете на H22

Не

НАМЕРЕТЕ и ПОПРАВЕТЕ прекъсването във верига 15S-RE8 (зелено/жълто) между превключвателя на компресора на климатика и PCM, като използвате електрическите схеми. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

H22: ПРОВЕРЕТЕ ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ВЕРИГА МЕЖДУ РЕЛЕТО A/C WOT И PCM ЗА КЪСО КЪМ + БАТЕРИЯ

1 Задвижете в положение ВКЛ.

2 Измерете напрежението между щифт 54 на конектор C416 PCM, верига 31S-FA11 (черно/жълто), страната на кабелния сноп и земята.

• Регистрирано напрежение?

Да

НАМЕРЕТЕ и ПОПРАВЕТЕ късото към батерията във верига 31S-FA11 (черно/жълто) между релето A/C WOT и PCM, като използвате електрическите схеми. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

Не

Отидете на H23

H23: ПРОВЕРЕТЕ ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ВЕРИГА МЕЖДУ РЕЛЕТО A/C WOT И PCM ЗА КЪСО КЪМ « МАСА »

1 Влезте в позиция ИЗКЛ.

2 Измерете съпротивлението между щифт 54 на конектор C416 PCM, верига 31S-FA11 (черен/жълт), страната на кабелния сноп и земята.

• Измереното съпротивление по-малко от 10 000 ома ли е?

Да

НАМЕРЕТЕ и ПОПРАВЕТЕ късо към маса във верига 31S-FA11 (черно/жълто) между релето WOT на климатика и PCM, като използвате схемите на свързване. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

Не

Отидете на H24

H24: ПРОВЕРЕТЕ ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ВЕРИГА МЕЖДУ РЕЛЕТО A/C WOT И PCM ЗА ОТВОРЕНА

1 Измерете съпротивлението между C416 PCM конектор щифт 54, верига 31S-FA11 (черен/жълт), страна на кабелния сноп, и C1011 щифт 2 на A/C WOT релеен конектор, окабеляване от страната на снопа.

• Измереното съпротивление по-малко от 2 ома ли е?

Да

ПРОВЕРЕТЕ и СМЕНЕТЕ PCM, ако е необходимо. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

Не

НАМЕРЕТЕ и ПОПРАВЕТЕ отворената верига между релето WOT на климатика и PCM, като използвате електрическите схеми. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

H25: ПРОВЕРКА ЗА ОТВОРЕНА ВЕРИГА МЕЖДУ ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛЯ ЗА КОМПРЕСОР НА КЛИМАТИКА И PCM

1 Изключете PCM C415.

2 Измерете съпротивлението между щифт 41 на съединителя C415 PCM, верига 15S-RE8 (зелено/жълто), страната на кабелния сноп и щифт 4 C692 на конектора на превключвателя на A/C компресора, верига 15S -RE8 (зелен/жълт), страна на кабелния сноп.

• Измереното съпротивление по-малко от 2 ома ли е?

Да

Отидете на H26

Не

НАМЕРЕТЕ и ПОПРАВЕТЕ прекъсването във верига 15S-RE8 (зелено/жълто) между превключвателя на компресора на климатика и PCM, като използвате електрическите схеми. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

H26: ПРОВЕРЕТЕ ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ВЕРИГА МЕЖДУ РЕЛЕТО A/C WOT И PCM ЗА КЪСО КЪМ + БАТЕРИЯ

1 Задвижете в положение ВКЛ.

2 Измерете напрежението между щифта на конектора C415 PCM, верига 31S-FA11 (черно/жълто), страната на кабелния сноп и земята.

• Регистрирано напрежение?

Да

НАМЕРЕТЕ и ПОПРАВЕТЕ късото към батерията във верига 31S-FA11 (черно/жълто) между релето A/C WOT и PCM, като използвате електрическите схеми. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

Не

Отидете на H27

H27: ПРОВЕРЕТЕ ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ВЕРИГА МЕЖДУ РЕЛЕТО A/C WOT И PCM ЗА КЪСО КЪМ « МАСА »

1 Влезте в позиция ИЗКЛ.

2 Измерете съпротивлението между щифт 69 на конектор C415 PCM, верига 31S-FA11 (черен/жълт), страната на кабелния сноп и земята.

• Измереното съпротивление по-малко от 10 000 ома ли е?

Да

НАМЕРЕТЕ и ПОПРАВЕТЕ късо към маса във верига 31S-FA11 (черно/жълто) между релето WOT на климатика и PCM, като използвате схемите на свързване. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

Не

Отидете на H28

H28: ПРОВЕРКА ЗА ОТВОРЕНА ВЕРИГА МЕЖДУ РЕЛЕТО A/C WOT И PCM

1 Измерете съпротивлението между C415 PCM конектор щифт 69, верига 31S-FA11 (черен/жълт), страна на кабелния сноп, и C1011 щифт 2 на A/C WOT релеен конектор, окабеляване от страната на снопа.

• Измереното съпротивление по-малко от 2 ома ли е?

Да

ПРОВЕРЕТЕ и СМЕНЕТЕ PCM, ако е необходимо. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

Не

НАМЕРЕТЕ и ПОПРАВЕТЕ отворената верига между релето WOT на климатика и PCM, като използвате електрическите схеми. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

H29: ПРОВЕРЕТЕ ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ВЕРИГА МЕЖДУ ДВОЙНИЯ ПРЕКЪСТОЧАТЕЛ ЗА НАЛЯГАНЕ И МОДУЛА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА НАГРЕВАТЕЛЯ ИЛИ МОДУЛА EATC ЗА ОТВОРЕНО

1 Влезте в позиция ИЗКЛ.

2 Изключете модула за управление на нагревателя C380 или модула EATC.

3 Измерете съпротивлението между C882 щифт 1 на двойния превключвател за налягане, верига 15S-FA38 (зелено/червено), страната на кабелния сноп и C380 щифт 9 на контролния модул на нагревателя или EATC модула, Верига 15S-FA38 (зелено/червено), от страната на кабелния сноп.

• Измереното съпротивление по-малко от 2 ома ли е?

Да

Превозни средства без EATC: Отидете на H30

Превозни средства с EATC: ПРОВЕРЕТЕ и ако е необходимо СМЕНЕТЕ модула EATC. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

Не

НАМЕРЕТЕ и РЕМОНТирайте отворената верига 15S-FA38 (зелено/червено) между двойния превключвател за налягане и контролния модул на нагревателя или EATC модула, като използвате електрическите схеми. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

H30: ПРОВЕРЕТЕ ЗАЗЕМЯВАЩАТА ВЕРИГА НА МОДУЛА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА НАГРЕВАТЕЛЯ

1 Измерете съпротивлението между конектор C380 на модула за управление на нагревателя, щифт 12, верига 91-FA13 (черно/оранжево), страната на кабелния сноп и земята.

• Измереното съпротивление по-малко от 2 ома ли е?

Да

Отидете на H31

Не

НАМЕРЕТЕ и ПОПРАВЕТЕ отворената верига между контролния модул на нагревателя и точката на заземяване G41, като използвате схемите на свързване. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

H31: ПРОВЕРКА НА НАПРЕЖЕНИЕТО В МОДУЛА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА НАГРЕВАТЕЛЯ

1 Измерете напрежението между конектор C380 на модула за управление на нагревателя, щифт 8, страната на кабелния сноп и земята.

• Записва ли се напрежението на батерията?

Да

Отидете на H32

Не

НАМЕРЕТЕ и ПОПРАВЕТЕ отворената верига между контролния модул на нагревателя и предпазителя F36, като използвате електрическите схеми. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

H32: ПРОВЕРКА НА НАПРЕЖЕНИЕТО В МОДУЛА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА НАГРЕВАТЕЛЯ

1 Задвижете в положение ВКЛ.

2 Измерете напрежението между конектор C380 на модула за управление на нагревателя, щифт 10, страната на кабелния сноп и земята.

• Записва ли се напрежението на батерията?

Да

Отидете на H33

Не

НАМЕРЕТЕ и ПОПРАВЕТЕ отворената верига между контролния модул на нагревателя и предпазителя F45, като използвате електрическите схеми. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

H33: ПРОВЕРЕТЕ КОНТРОЛНОТО НАПРЕЖЕНИЕ В МОДУЛА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА НАГРЕВАТЕЛЯ

1 Поставете превключвателя на вентилатора на нагревателя в положение "ИЗКЛЮЧЕНО".

2 Измерете напрежението между конектор C380 на модула за управление на нагревателя, щифт 6, верига 31S-FA26 (черен/червен), страната на кабелния сноп и земята.

• Записва ли се напрежението на батерията?

Да

Отидете на H34

Не

НАМЕРЕТЕ и РЕМОНТИРАЙТЕ прекъсването на веригата 31S-CA26 (черно/червено) между контролния модул на нагревателя и превключвателя на вентилатора на нагревателя, като използвате електрическите схеми. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

H34: ПРОВЕРКА НА НАПРЕЖЕНИЕТО В МОДУЛА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА НАГРЕВАТЕЛЯ

1 Поведете позицията СТАРТ.

2 Измерете напрежението между конектор C380 на модула за управление на нагревателя, щифт 11, страната на кабелния сноп и земята.

• Записва ли се напрежението на батерията?

Да

ПРОВЕРЕТЕ и ако е необходимо СМЕНЕТЕ контролния модул на нагревателя. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

Не

НАМЕРЕТЕ и ПОПРАВЕТЕ отворената верига между контролния модул на нагревателя и релето за работа на двигателя, като използвате електрическите схеми. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.ТОЧЕН ТЕСТ I: EATC МОДУЛЪТ НЕ РАБОТИ (НЯМА ИНДИКАЦИЯ НА ДИСПЛЕЯ НА УПРАВЛЕНИЕТО)


ЩАТИ

ПОДРОБНОСТИ/РЕЗУЛТАТИ/ДЕЙСТВИЯ

I1: ПРОВЕРКА НА ПРЕДПАЗИТЕЛ F36

1 Влезте в позиция ИЗКЛ.

2 ПРОВЕРЕТЕ предпазителя F36 (CJB).

• Правилен ли е предпазителят?

Да

Отидете на I2

Не

СМЕНЕТЕ предпазител F36 (7,5 A). ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно. Ако предпазителят изгори отново, НАМЕРЕТЕ и ПОПРАВЕТЕ късото към земята, като използвате електрическите схеми.

I2: ПРОВЕРКА НА НАПРЕЖЕНИЕТО НА ПРЕДПАЗИТЕЛЯ F36

1 Свържете предпазителя F36 (CJB).

2 Проверете напрежението във веригата между предпазител F36 (7,5 A) и маса.

• Записва ли се напрежението на батерията?

Да

Отидете на I3

Не

ВЪЗСТАНОВЕТЕ захранването към предпазител F36, като използвате електрическите схеми. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

I3: ПРОВЕРКА НА ПРЕДПАЗИТЕЛ F45

1 ПРОВЕРКА на предпазител F45 (CJB).

• Правилен ли е предпазителят?

Да

Отидете на I4

Не

СМЕНЕТЕ предпазител F45 (7,5 A). ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно. Ако предпазителят изгори отново, НАМЕРЕТЕ и ПОПРАВЕТЕ късото към земята, като използвате електрическите схеми.

I4: ПРОВЕРКА НА НАПРЕЖЕНИЕТО НА ПРЕДПАЗИТЕЛЯ F45

1 Свържете предпазителя F45 (CJB).

2 Задвижете в положение ВКЛ.

3 Проверете напрежението във веригата между предпазител F45 (7,5 A) и маса.

• Записва ли се напрежението на батерията?

Да

Отидете на I5

Не

ВЪЗСТАНОВЕТЕ захранването към предпазител F45, като използвате електрическите схеми. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

I5: ПРОВЕРКА НА НАПРЕЖЕНИЕТО В МОДУЛА EATC

1 Влезте в позиция ИЗКЛ.

2 Изключете C380 от EATC модула.

3 Измерете напрежението между щифт 8 C380 на конектора на модула EATC, верига 29-FA13 (оранжев), страната на кабелния сноп и земята.

• Записва ли се напрежението на батерията?

Да

Отидете на I6

Не

НАМЕРЕТЕ и ПОПРАВЕТЕ отворената верига между предпазител F36 и модула EATC, като използвате схемите на свързване. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

I6: ПРОВЕРКА НА НАПРЕЖЕНИЕТО В МОДУЛА EATC

1 Задвижете в положение ВКЛ.

2 Измерете напрежението между щифт 10 C380 на конектора на модула EATC, верига 15-FA13 (зелено/червено), страната на кабелния сноп и земята.

• Записва ли се напрежението на батерията?

Да

Отидете на I7

Не

НАМЕРЕТЕ и ПОПРАВЕТЕ отворената верига между предпазител F45 и EATC модула, като използвате схемите на свързване. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

I7: ПРОВЕРКА НА ЗАЗЕМЯВАЩАТА ВЕРИГА НА МОДУЛА EATC

1 Влезте в позиция ИЗКЛ.

2 Измерете съпротивлението между конектора на модула EATC C380, 12, верига 91-FA13 (черно/оранжево), страната на кабелния сноп и земята.

• Измереното съпротивление по-малко от 2 ома ли е?

Да

ПРОВЕРЕТЕ и ако е необходимо СМЕНЕТЕ модула EATC. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

Не

НАМЕРЕТЕ и ПОПРАВЕТЕ отворената верига между модула EATC и заземителната точка G41, като използвате схемите на свързване. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.ТОЧЕН ТЕСТ J: НЕПРАВИЛНО ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ВЕНТИЛАТОРА НА НАГРЕВАТЕЛЯ (САМО ЗА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА EATC)

ЩАТИ

ПОДРОБНОСТИ/РЕЗУЛТАТИ/ДЕЙСТВИЯ

J1: F64 ПРОВЕРКА НА ПРЕДПАЗИТЕЛ

1 Влезте в позиция ИЗКЛ.

2 ПРОВЕРЕТЕ предпазителя F64 (BJB).

• Правилен ли е предпазителят?

Да

Отидете на J2

Не

СМЕНЕТЕ предпазител F64 (40 A). ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно. Ако предпазителят изгори отново, НАМЕРЕТЕ и ПОПРАВЕТЕ късото към земята, като използвате електрическите схеми.

J2: ПРОВЕРКА НА НАПРЕЖЕНИЕТО НА ПРЕДПАЗИТЕЛЯ F64

1 Свържете предпазител F64 (BJB).

2 Задвижете в положение ВКЛ.

3 Проверете напрежението между предпазител F64 (40 A) и земята.

• Записва ли се напрежението на батерията?

Да

Отидете на J3

Не

ВЪЗСТАНОВЕТЕ захранването към предпазител F64, като използвате електрическите схеми. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

J3: ПРОВЕРКА НА НАПРЕЖЕНИЕТО В МОТОРА НА ВЕНТИЛАТОРА НА НАГРЕВАТЕЛЯ

1 Влезте в позиция ИЗКЛ.

2 Изключете двигателя на вентилатора на нагревателя C537.

3 Задвижете в положение ВКЛ.

4 Измерете напрежението между конектор C537 на мотора на вентилатора на нагревателя, щифт 2 (автомобили с десен волан: щифт 1), верига 15S-FA18 (зелено-оранжево), страната на кабелния сноп и земята; .

• Записва ли се напрежението на батерията?

Да

Отидете на J4

Не

НАМЕРЕТЕ и ПОПРАВЕТЕ отворената верига между двигателя на вентилатора на нагревателя и предпазителя F64, като използвате електрическите схеми. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

J4: ПРОВЕРКА НА ЗАЗЕМНАТА ВЕРИГА НА НАГРЕВАТЕЛЯ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИЯ ВЕНТИЛАТОР

1 Влезте в позиция ИЗКЛ.

2 Измерете съпротивлението между конектор C537 на мотора на вентилатора на нагревателя, щифт 1 (автомобили с десен волан: щифт 2), верига 31-FA45 (черен), страната на кабелния сноп и земята.

• Измереното съпротивление по-малко от 2 ома ли е?

Да

Отидете на J5

Не

НАМЕРЕТЕ и ПОПРАВЕТЕ отворената верига между двигателя на вентилатора на нагревателя и заземителната точка G14, като използвате схемите на свързване. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

J5: ПРОВЕРКА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИТЕ ВЕРИГИ МЕЖДУ ЕЛЕКТРИЧЕСКИЯ ВЕНТИЛАТОР НА НАГРЕВАТЕЛЯ И МОДУЛА EATC

1 Изключете C539 на EATC модула.

2 Измерете съпротивлението между конектор C537 на мотора на вентилатора на нагревателя, щифт 3 (автомобили с десен волан: щифт 5), верига 9-FA45 (кафяво/синьо), страната на кабелния сноп и щифта на съединителя 26 C539 EATC модул, верига 9-FA45 (кафяво/синьо), страна на кабелния сноп.

3 Измерете съпротивлението между конектор C537 щифт 6 на вентилатора на нагревателя (автомобили с десен волан: щифт 4), верига 49S-FA45 (синьо/бяло), страната на кабелния сноп и конектора щифт 25 C539 EATC модул, верига 49S-FA45 (бял/син), страната на кабелния сноп.

• Измереното съпротивление и в двата случая по-малко от 2 ома ли е?

Да

Отидете на J6

Не

НАМЕРЕТЕ и РЕМОНТирайте отворената верига 9-FA45 (кафяво/синьо) или 49S-FA45 (бяло/синьо) между двигателя на вентилатора на нагревателя и модула EATC, като използвате електрическите схеми. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

J6: ПРОВЕРЕТЕ ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ВЕРИГА МЕЖДУ EATC МОДУЛА И ЕЛЕКТРИЧЕСКИЯ ВЕНТИЛАТОР НА НАГРЕВАТЕЛЯ ЗА КЪСО НА + НА БАТЕРИЯТА

1 Задвижете в положение ВКЛ.

2 Измерете напрежението между щифт 26 C539 конектор на EATC модул, верига 9-FA45 (кафяво/синьо), страната на кабелния сноп и земята.

3 Измерете напрежението между конектор C539 на EATC модул, щифт 25, верига 49S-FA45 (синьо/бяло), страната на кабелния сноп и земята.

• Записва ли се напрежението за всяко от тези измервания?

Да

Отидете на J7

Не

НАМЕРЕТЕ и ПОПРАВЕТЕ късо към + батерия във верига 9-FA45 (кафяво/синьо) или 49S-FA45 (бяло/синьо) между вентилатора на нагревателя и EATC модула, като използвате електрическите схеми. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

J7: ПРОВЕРЕТЕ ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ВЕРИГА МЕЖДУ EATC МОДУЛА И ЕЛЕКТРИЧЕСКИЯ ВЕНТИЛАТОР НА НАГРЕВАТЕЛЯ ЗА КЪСО КЪМ « МАСА »

1 Влезте в позиция ИЗКЛ.

2 Измерете съпротивлението между щифт 26 на конектор C539 на EATC модула, верига 9-FA45 (кафяво/синьо), страната на кабелния сноп и земята.

3 Измерете съпротивлението между 25 пина C539 на конектора на модула EATC, верига 49S-FA45 (синьо/бяло), страната на кабелния сноп и земята.

• Измереното съпротивление и в двата случая по-голямо ли е от 10 kOhm?

Да

Отидете на J8

Не

НАМЕРЕТЕ и ПОПРАВЕТЕ късо към маса в електрическата верига 9-FA45 (кафяво-синьо) или 49S-FA45 (бяло-синьо) между вентилатора на електрическия нагревател и EATC модула, като използвате електрическите схеми. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

J8: ПРОВЕРЕТЕ ЕЛЕКТРИЧЕСКИЯ ВЕНТИЛАТОР НА НАГРЕВАТЕЛЯ

1 Свържете двигателя на вентилатора на нагревателя C537.

2 Задвижете в положение ВКЛ.

• Вентилаторът на нагревателя работи ли на приблизително половин мощност?

Да

ПРОВЕРЕТЕ и ако е необходимо СМЕНЕТЕ модула EATC. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

Не

СМЕНЕТЕ вентилатора на нагревателя. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.ТОЧЕН ТЕСТ K: НЕИЗПРАВНОСТ НА РЕЦИРКУЛАЦИЯТА НА ВЪЗДУХА (САМО ЗА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА EATC)

ЩАТИ

ПОДРОБНОСТИ/РЕЗУЛТАТИ/ДЕЙСТВИЯ

ЗАБЕЛЕЖКА: Амортисьорът за рециркулация на въздуха се задвижва от DC двигател. След натискане на бутона за рециркулация на въздуха, този DC мотор се включва от контролния модул EATC за максимум 7 секунди. Амортисьорът за рециркулация на въздуха се отваря и затваря чрез промяна на поляритета на приложеното напрежение.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако се натисне бутонът за обезпотяване/защита от замръзване, режимът на рециркулация на въздуха не може да се активира.

K1: ПРОВЕРКА НА НАПРЕЖЕНИЕТО НА ВЕРИГАТА НА ПОЗИЦИОННИЯ ДВИГАТЕЛ ЗА РЕЦИРКУЛАЦИЯ НА ВЪЗДУХА

1 Влезте в позиция ИЗКЛ.

2 Изключете C538 двигателя за положение на амортисьора за рециркулация на въздуха.

3 Задвижете в положение ВКЛ.

4 Измерете напрежението между щифтове 2 и 4 на конектор C538 на двигателя за позициониране на амортисьора за рециркулация на въздуха, страната на кабелния сноп.

5 По време на измерването натиснете няколко пъти бутона за рециркулация на въздуха.

• Записано ли е напрежение от около 11 V с обратна полярност?

Да

ПРОВЕРЕТЕ амортисьора за рециркулация на въздуха за свобода на движение и правилна работа. Ако амортисьорът за рециркулация на въздуха е механично ОК, СМЕНЕТЕ двигателя за позициониране на амортисьора за рециркулация на въздуха. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

Не

Отидете на K2

K2: ПРОВЕРЕТЕ ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ВЕРИГА МЕЖДУ МОТОРА ЗА ПОЗИЦИОНИРАНЕ НА ДЕМФЕРА ЗА РЕЦИРКУЛАЦИЯ НА ВЪЗДУХА И МОДУЛА EATC ЗА ОТВОРЕНА

1 Влезте в позиция ИЗКЛ.

2 Изключете C539 на EATC модула.

3 Измерете съпротивлението между C538 щифт 2 на двигателя на амортисьора за рециркулация на въздуха, верига 33-FA76 (жълто/синьо) (автомобили с десен волан: верига 32-FA76 (бяло/синьо))), от страната на кабелния сноп, и щифт 17 на конектор C539 на модула EATC 17, верига 33-FA76 (жълто/синьо), от страната на кабелния сноп.

4 Измерете съпротивлението между щифт 4 на конектор C538 на двигателя на амортисьора за рециркулация на въздуха, верига 32-FA76 (бяло/синьо) (автомобили с десен волан: верига 33-FA76 (жълто) /синьо)), от страната на кабелния сноп, и щифт 1 на конектор C539 на EATC модул 1, верига 32-FA76 (син/бял), от страната на кабелния сноп.

• Измереното съпротивление и в двата случая по-малко от 2 ома ли е?

Да

Отидете на K3

Не

НАМЕРЕТЕ и ПОПРАВЕТЕ прекъсването на веригата 32-FA76 (бяло/синьо) или 33-FA76 (жълто/синьо) между двигателя на амортисьора за рециркулация на въздуха и модула EATC, като използвате електрическите схеми. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

K3: ПРОВЕРЕТЕ ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ВЕРИГА МЕЖДУ МОТОРА ЗА ПОЗИЦИОНИРАНЕ НА ДЕМФЕРА ЗА РЕЦИРКУЛАЦИЯ НА ВЪЗДУХА И МОДУЛА EATC ЗА КЪСО НА + НА БАТЕРИЯТА

1 Задвижете в положение ВКЛ.

2 Измерете напрежението между щифт 17 на конектор C539 на EATC модула, верига 33-FA76 (жълто/синьо), страната на кабелния сноп и земята.

3 Измерете напрежението между щифт 1 на конектор C539 на модула EATC, верига 32-FA76 (синьо/бяло), страната на кабелния сноп и земята.

• Записва ли се напрежението за всяко от тези измервания?

Да

НАМЕРЕТЕ и ПОПРАВЕТЕ късо към батерията във верига 32-FA76 (бяло/синьо) или 33-FA76 (жълто/синьо) между двигателя на амортисьора за рециркулация на въздуха и модула EATC, като използвате електрическите схеми. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

Не

Отидете на K4

K4: ПРОВЕРЕТЕ ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ВЕРИГА МЕЖДУ МОТОРА ЗА ПОЗИЦИОНИРАНЕ НА ДЕМФЕРА ЗА РЕЦИРКУЛАЦИЯ НА ВЪЗДУХА И МОДУЛА EATC ЗА КЪСО КЪМ « МАСА » ПРОВЕРЕТЕ ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ВЕРИГА МЕЖДУ МОТОРА ЗА ПОЗИЦИОНИРАНЕ НА КЛАПАТА ЗА РЕЦИРКУЛАЦИЯ НА ВЪЗДУХА И МОДУЛА EATC ЗА КЪСО КЪМ « МАСА »

1 Влезте в позиция ИЗКЛ.

2 Измерете съпротивлението между щифт 17 на конектор C539 на EATC модула, верига 33-FA76 (жълто/синьо), страната на кабелния сноп и земята.

3 Измерете съпротивлението между конектор C539 на EATC модул щифт 1, верига 32-FA76 (синьо/бяло), страната на кабелния сноп и земята.

• Измереното съпротивление и в двата случая по-голямо ли е от 10 kOhm?

Да

ПРОВЕРЕТЕ и ако е необходимо СМЕНЕТЕ модула EATC. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

Не

НАМЕРЕТЕ и ПОПРАВЕТЕ късо към маса във верига 32-FA76 (синьо/бяло) или 33-FA76 (синьо/жълто) между двигателя на клапата за рециркулация на въздуха и модула EATC, като използвате електрическите схеми. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.ТОЧЕН ТЕСТ L: НЕПРАВИЛНО РАБОТЕНЕ НА ЩУРНАТА ПРОТИВ ЛЕД (АВТОМОБИЛ САМО С EATC)

ЩАТИ

ПОДРОБНОСТИ/РЕЗУЛТАТИ/ДЕЙСТВИЯ

L1: ПРОВЕРЕТЕ ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ВЕРИГА МЕЖДУ МОТОРА ЗА ПОЗИЦИОНИРАНЕ АНТИ-ЛЕД И МОДУЛА EATC ЗА ПРЕКЪСНАТО

1 Влезте в позиция ИЗКЛ.

2 Изключете C539 на EATC модула.

3 Изключете двигателя на позицията за размразяване C532.

4 Измерете съпротивлението между щифт 2 на конектор C532 на двигателя на позицията на размразяване, верига 15S-FB14 (зелено/синьо), страната на кабелния сноп, и щифт 10 на конектор C539 на EATC модула, верига 15S -FB1 (зелен/жълт), страна на кабелния сноп.

5 Измерете съпротивлението между щифт 1 на конектор C532 на двигателя на позицията на размразяване, верига 31S-FB15 (черен/оранжев), страната на кабелния сноп, и щифт 11 на конектор C539 на EATC модула, верига 31S -FB15 (черно/синьо), страна на кабелния сноп.

6 Измерете съпротивлението между щифт 3 на конектор C532 на двигателя на позицията на размразяване, верига 31S-FB16 (черен/зелен), страната на кабелния сноп, и щифт 12 на конектор C539 на EATC модула, верига 31S -FB16 (черно/зелено), страна на кабелния сноп.

7 Измерете съпротивлението между щифт 4 на конектор C532 на двигателя на позицията на размразяване, верига 31S-FB17 (черно/червено), страната на кабелния сноп, и щифт 27 на конектор C539 на EATC модула, верига 31S -FB17 (черно/червено), страна на кабелния сноп.

8 Измерете съпротивлението между щифт 6 на конектор C532 на двигателя на позицията на размразяване, верига 31S-FB18 (Ч/Б), страната на кабелния сноп, и щифт 28 на конектор C539 на EATC модула, верига 31S -FB18 (черно/бяло), страна на кабелния сноп.

• Във всички случаи измереното съпротивление по-малко от 2 ома ли е?

Да

Отидете на L2

Не

НАМЕРЕТЕ и ПОПРАВЕТЕ въпросната отворена верига между двигателя на позицията за размразяване и EATC модула, като използвате електрическите схеми. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

l2: проверка на електрическите вериги между позицията на електродвигателя на амортисьора против обледяване и модула EATC за наличие на късо съединение за + проверка на батерията на електрическите вериги между позицията на анти- амортисьор за обледяване и EATC модул за наличие на + акумулатор

1 Задвижете в положение ВКЛ.

2 Измерете напрежението между конектор C532 на мотора за положение на размразяване, щифт 2, верига 15S-FB14 (зелено/синьо), страната на кабелния сноп и земята.

3 Измерете напрежението между конектор C532 на мотора за положение на размразяване, щифт 1, верига 31S-FB15 (черен/оранжев), страната на кабелния сноп и земята.

4 Измерете напрежението между конектор C532 на мотора за положение на размразяване, щифт 3, верига 31S-FB16 (черен/зелен), страната на кабелния сноп и земята.

5 Измерете напрежението между конектор C532 на мотора за положение на размразяване, щифт 4, верига 31S-FB17 (черен/червен), страната на кабелния сноп и земята.

6 Измерете напрежението между конектор C532 на мотора за положение на размразяване, щифт 6, верига 31S-FB18 (Ч/Б), страната на кабелния сноп и земята.

• Записва ли се напрежението за всяко от тези измервания?

Да

НАМЕРЕТЕ и ПОПРАВЕТЕ късото към батерията във въпросната верига между двигателя на позицията за размразяване и EATC модула, като използвате електрическите схеми. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

Не

Отидете на L3

L3: ПРОВЕРЕТЕ ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ВЕРИГА МЕЖДУ МОТОРА ЗА ПОЗИЦИОНИРАНЕ ПРОТИВОЛЕД И МОДУЛА EATC ЗА КЪСО КЪМ « МАСА » ПРОВЕРЕТЕ ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ВЕРИГА МЕЖДУ МОТОРА ЗА ПОЗИЦИОНИРАНЕ ПРОТИВОЛЕД И МОДУЛА EATC ЗА КЪСО КЪМ « МАСА »

1 Влезте в позиция ИЗКЛ.

2 Измерете съпротивлението между клема 2 на съединителя C532 на мотора за положение на размразяване, верига 15S-FB14 (зелено/синьо), страната на кабелния сноп и земята.

3 Измерете съпротивлението между конектор C532 на мотора за положение на размразяване, щифт 1, верига 31S-FB15 (черен/оранжев), страната на кабелния сноп и земята.

4 Измерете съпротивлението между конектор C532 на мотора за положение на размразяване, щифт 3, верига 31S-FB16 (черен/зелен), страната на кабелния сноп и земята.

5 Измерете съпротивлението между конектор C532 на мотора за положение на размразяване, щифт 4, верига 31S-FB17 (черен/червен), страната на кабелния сноп и земята.

6 Измерете съпротивлението между конектор C532 на мотора за положение на размразяване, щифт 6, верига 31S-FB18 (Ч/Б), страната на кабелния сноп и земята.

• Във всички случаи измереното съпротивление по-голямо ли е от 10 kOhm?

Да

ПРОВЕРЕТЕ амортисьора против замръзване за свобода на движение и правилна работа. Ако клапата за размразяване е механично наред, СМЕНЕТЕ двигателя за позициониране на клапата за размразяване. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

Не

НАМЕРЕТЕ и ПОПРАВЕТЕ късо към маса в разглежданата електрическа верига между двигателя за позициониране на клапата против обледеняване и модула EATC, като използвате електрическите схеми. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.ТОЧЕН ТЕСТ M: НЕПРАВИЛНО ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ДЕМПФЕРА ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЪЗДУХА (АВТОМОБИЛ САМО С EATC)

ЩАТИ

ПОДРОБНОСТИ/РЕЗУЛТАТИ/ДЕЙСТВИЯ

M1: ПРОВЕРКА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ВЕРИГА С МОТОРА ЗА ПОЗИЦИОНИРАНЕ НА ИНСТРУМЕНТНОТО ТАБЛО/ПОЗИЦИОНЕРА НА СТЪПКАТА И МОДУЛА EATC ЗА ОТВОРЕНО

1 Влезте в позиция ИЗКЛ.

2 Изключете C539 на EATC модула.

3 Изключете C533 двигателя за позициониране на арматурното табло/пространството за краката.

4 Измерете съпротивлението между C533 щифт 2 на мотора за позициониране на клапата на инструмента/отделение за крака, верига 15S-FB19 (зелено/жълто), страната на кабелния сноп и щифт 10 на конектора на модула C539 EATC, Електрическа верига 15S-FB1 (зелено/жълто), страна на кабелния сноп.

5 Измерете съпротивлението между C533 щифт 1 на двигателя за позициониране на инструмента/клапата в пространството за краката, верига 31S-FB20 (синьо/черно), страната на кабелния сноп, и щифт 13 на конектора на модула C539 EATC, електрически верига 31S-FB20 (черно/синьо), страна на кабелния сноп.

6 Измерете съпротивлението между C533 щифт 3 на двигателя за позициониране на капака на арматурното табло/отделение за крака, верига 31S-FB21 (черно/оранжево), страната на кабелния сноп и щифт 14 на конектора на модула C539 EATC, Верига 31S-FB21 (черно/оранжево), страната на снопа.

7 Измерете съпротивлението между C533 щифт 4 на двигателя за позициониране на капака на арматурното табло/отделение за крака, верига 31S-FB22 (черен/зелен), страната на кабелния сноп и щифт 29 на конектора на модула C539 EATC, Електрическа верига 31S-FB22 (черен/зелен), страната на кабелния сноп.

8 Измерете съпротивлението между C533 щифт 6 на двигателя за позициониране на таблото/клапата в пространството за крака, верига 31S-FB23 (черно/червено), страната на кабелния сноп и щифт 30 на конектора на модула C539 EATC, Електрическа верига 31S-FB23 (черно/червено), страната на снопа.

• Във всички случаи измереното съпротивление по-малко от 2 ома ли е?

Да

Отидете на M2

Не

НАМЕРЕТЕ и РЕМОНТИРАЙТЕ въпросната отворена верига между двигателя за позициониране на капака на арматурното табло/пространството за краката и модула EATC, като използвате електрическите схеми. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

m2: проверка на електрическите вериги между ел.двигател позициониране на таблото на уреда/ захват за краката и EATC модул за наличие на късо съединение на + батерията проверка на електрическите вериги между позициониране на щриховете на панела/ ауспуха таблото и EATC модула за наличие на късо КЪСО КЪМ + БАТЕРИЯ

1 Задвижете в положение ВКЛ.

2 Измерете напрежението между C533 щифт 2 на мотора за позициониране на клапата на инструмента/отделение за крака, верига 15S-FB19 (зелено/жълто), страната на кабелния сноп и земята.

3 Измерете напрежението между клапата на инструмента/мотора за позициониране на пространството за краката C533 щифт 1, верига 31S-FB20 (синьо/черно), страната на кабелния сноп и земята.

4 Измерете напрежението между C533 щифт 3 на мотора за позициониране на клапата на инструмента/отделение за крака, верига 31S-FB21 (черен/оранжев), страната на кабелния сноп и земята.

5 Измерете напрежението между C533 щифт 4 на мотора за позициониране на клапата на инструмента/отделение за крака, верига 31S-FB22 (черен/зелен), страната на кабелния сноп и земята.

6 Измерете напрежението между C533 щифт 6 на мотора за позициониране на клапата на инструмента/отделение за крака, верига 31S-FB23 (черен/червен), страната на кабелния сноп и земята.

• Записва ли се напрежението за всяко от тези измервания?

Да

НАМЕРЕТЕ и РЕМОНТИРАЙТЕ късото към батерията във въпросната верига между позициониращия мотор на таблото/клапата на пространството за краката и EATC модула, като използвате електрическите схеми. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

Не

Отидете на M3

M3: ПРОВЕРЕТЕ ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ВЕРИГА МЕЖДУ ИНСТРУМЕНТНОТО ТАБЛО/МОТОРА ЗА ПОЗИЦИОНИРАНЕ НА СТОЙКАТА И МОДУЛА EATC ЗА КЪСО КЪМ « МАСА » ПРОВЕРЕТЕ ЕЛЕКТРИЧЕСКИТЕ ВЕРИГИ МЕЖДУ МОТОРА ЗА ПОЗИЦИОНИРАНЕ НА КЛАПАТА НА ИНСТРУМЕНТНОТО ТАБЛО/ПОЗИЦИОНИРАЩИЯ НА КРАКАТА И МОДУЛА EATC ЗА КЪСО КЪМ « МАСА »

1 Влезте в позиция ИЗКЛ.

2 Измерете съпротивлението между C533 щифт 2 на мотора за позициониране на клапата на инструмента/отделение за крака, верига 15S-FB19 (зелено/жълто), страната на кабелния сноп и земята.

3 Измерете съпротивлението между C533 щифт 1 на мотора за позициониране на клапата на инструмента/отделение за крака, верига 31S-FB20 (синьо/черно), страната на кабелния сноп и земята.

4 Измерете съпротивлението между C533 щифт 3 на мотора за позициониране на клапата на инструмента/отделение за крака, верига 31S-FB21 (черен/оранжев), страната на кабелния сноп и земята.

5 Измерете съпротивлението между C533 щифт 4 на мотора за позициониране на клапата на инструмента/отделение за крака, верига 31S-FB22 (черен/зелен), страната на кабелния сноп и земята.

6 Измерете съпротивлението между C533 щифт 6 на мотора за позициониране на клапата на инструмента/отделение за крака, верига 31S-FB23 (черен/червен), страната на кабелния сноп и земята.

• Във всички случаи измереното съпротивление по-голямо ли е от 10 kOhm?

Да

ПРОВЕРЕТЕ разпределителната клапа за свобода на движение и правилна работа. Ако клапата за разпределение на въздуха е механично наред, СМЕНЕТЕ двигателя за позициониране на клапата на арматурното табло/отделението за краката. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

Не

НАМЕРЕТЕ и ПОПРАВЕТЕ късо към маса във въпросната електрическа верига между капака на арматурното табло/двигателя за позициониране на пространството за краката и модула EATC, като използвате електрическите схеми. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.ТОЧЕН ТЕСТ N: НЕИЗПРАВНОСТ НА ДЕМПЕРАТУРАТА НА ВЪЗДУХА (АВТОМОБИЛ САМО С EATC)

ЩАТИ

ПОДРОБНОСТИ/РЕЗУЛТАТИ/ДЕЙСТВИЯ

N1: ПРОВЕРЕТЕ ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ВЕРИГА МЕЖДУ МОТОРА ЗА ПОЗИЦИОНИРАНЕ НА ТЕМПЕРАТУРАТА НА ВЪЗДУХА И МОДУЛА EATC ЗА ПРЕКЪСНАТО

1 Влезте в позиция ИЗКЛ.

2 Изключете C539 на EATC модула.

3 Изключете C534 двигателя за положение на амортисьора за температура на въздуха.

4 Измерете съпротивлението между C534 щифт 2 на веригата на двигателя за положение на клапата за температурата на въздуха 15S-FB9 (зелено-червено) от страната на снопа и C539 щифт 10 на EATC модулен конектор C539 верига 15S-FB1 (зелен /Жълто), страната на кабелния сноп.

5 Измерете съпротивлението между C534 щифт 1 на двигателя за позициониране на клапата за температурата на въздуха, верига 31S-FB10 (черно-зелено), страната на кабелния сноп, и щифт 15 на конектор C539 на EATC модул, верига 31S-FB10 (черно/зелено), страна на колана.

6 Измерете съпротивлението между C534 щифт 3 на двигателя за позициониране на амортисьора за температура на въздуха, верига 31S-FB11 (BK/RD), страната на кабелния сноп и щифт 16 на конектор C539 на EATC модула, верига 31S-FB11 (черно/червено), страна на кабелния сноп.

7 Измерете съпротивлението между C534 щифт 4 на двигателя за позициониране на амортисьора за температура на въздуха, верига 31S-FB12 (Ч/Б), страната на кабелния сноп и щифт 31 на конектор C539 на EATC модула, верига 31S-FB12 (черно и бяло), страна на кабелния сноп.

8 Измерете съпротивлението между C534 щифт 6 на двигателя на амортисьора за температура на въздуха, верига 31S-FB13 (черно/жълто), страната на кабелния сноп, и щифт 32 на конектор C539 на EATC модул, верига 31S-FB13 (черен/жълт), страна на кабелния сноп.

• Във всички случаи измереното съпротивление по-малко от 2 ома ли е?

Да

Отидете на N2

Не

НАМЕРЕТЕ и ПОПРАВЕТЕ въпросната отворена верига между двигателя на амортисьора за температурата на въздуха и модула EATC, като използвате електрическите схеми. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

n2: проверка на електрическите вериги между позицията на електрическия мотор на амортисьора за температура на въздуха и EATC модула за наличие на късо съединение за + проверка на батерията на електрическите вериги между позицията на температурата на въздуха, по дяволите и EATC модул за наличие на късо съединение

1 Задвижете в положение ВКЛ.

2 Измерете напрежението между клема 2 на съединителя C534 на мотора за положение на клапата за температурата на въздуха, верига 15S-FB9 (зелено/червено), страната на кабелния сноп и земята.

3 Измерете напрежението между клема 1 на съединителя C534 на двигателя за положение на клапата за температурата на въздуха, верига 31S-FB10 (черен/зелен), страната на кабелния сноп и земята.

4 Измерете напрежението между клема 3 на съединителя C534 на двигателя за положение на клапата за температурата на въздуха, верига 31S-FB11 (черно/червено), страната на кабелния сноп и земята.

5 Измерете напрежението между клема C534 4 на двигателя за положение на клапата за температурата на въздуха, верига 31S-FB12 (Ч/Б), страната на кабелния сноп и земята.

6 Измерете напрежението между клема 6 на съединителя C534 на мотора за положение на клапата за температурата на въздуха, верига 31S-FB13 (черно/жълто), страната на кабелния сноп и земята.

• Записва ли се напрежението за всяко от тези измервания?

Да

НАМЕРЕТЕ и ПОПРАВЕТЕ късото към батерията във въпросната верига между двигателя на амортисьора за температура на въздуха и модула EATC, като използвате електрическите схеми. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

Не

Отидете на N3

N3: ПРОВЕРЕТЕ ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ВЕРИГА МЕЖДУ МОТОРА ЗА ПОЗИЦИОНИРАНЕ НА ТЕМПЕРАТУРАТА НА ВЪЗДУХА И МОДУЛА EATC ЗА КЪСО КЪМ « МАСА » ПРОВЕРЕТЕ ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ВЕРИГА МЕЖДУ МОТОРА ЗА ПОЗИЦИОНИРАНЕ НА ТЕМПЕРАТУРАТА НА ВЪЗДУХА И МОДУЛА EATC ЗА КЪСО КЪМ « МАСА »

1 Влезте в позиция ИЗКЛ.

2 Измерете съпротивлението между клема 2 на съединителя C534 на мотора за положение на клапата за температурата на въздуха, верига 15S-FB9 (зелено/червено), страната на кабелния сноп и земята.

3 Измерете съпротивлението между клема 1 на съединителя C534 на мотора за положение на клапата за температурата на въздуха, верига 31S-FB10 (черен/зелен), страната на кабелния сноп и земята.

4 Измерете съпротивлението между клема 3 на съединителя C534 на мотора за регулиране на температурата на въздуха, верига 31S-FB11 (черно/червено), страната на кабелния сноп и земята.

5 Измерете съпротивлението между клема C534 4 на двигателя за положение на клапата за температурата на въздуха, верига 31S-FB12 (Ч/Б), страната на кабелния сноп и земята.

6 Измерете съпротивлението между клема 6 на съединителя C534 на мотора за положение на клапата за температурата на въздуха, верига 31S-FB13 (черно/жълто), страната на кабелния сноп и земята.

• Във всички случаи измереното съпротивление по-голямо ли е от 10 kOhm?

Да

ПРОВЕРЕТЕ амортисьора за температура на въздуха за свобода на движение и правилна работа. Ако амортисьорът за температура на въздуха е механично ОК, СМЕНЕТЕ двигателя за позициониране на амортисьора за температура на въздуха. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

Не

НАМЕРЕТЕ и ПОПРАВЕТЕ късо към маса в разглежданата електрическа верига между двигателя за позициониране на амортисьора на температурата на въздуха и модула EATC, като използвате електрическите схеми. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.ТОЧЕН ТЕСТ O: ПОВРЕДА ВЪВ ВЕРИГАТА НА СЕНЗОР ЗА ТЕМПЕРАТУРА НА ВЪЗДУХА НА ИЗХОДА НА КРАКАТА (САМО ЗА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА EATC)

ЩАТИ

ПОДРОБНОСТИ/РЕЗУЛТАТИ/ДЕЙСТВИЯ

O1: ПРОВЕРЕТЕ ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ВЕРИГА МЕЖДУ СЕНЗОРА ЗА ТЕМПЕРАТУРА НА ВЪЗДУХА НА ИЗХОДА НА ФУТБОЛА И МОДУЛА EATC ЗА ОТВОРЕНА

1 Влезте в позиция ИЗКЛ.

2 Изключете C539 на EATC модула.

3 Изключете сензора за температура на изходящия въздух C536 в пространството за краката.

4 Измерете съпротивлението между щифт 1 на конектор C536, сензор за температура на изходящия въздух в пространството за краката, верига 8-FA51 (бяло/черно), страната на кабелния сноп и щифт 8 на конектор C539 на EATC модула, електрическа верига 8-FA51 (бял/черен), от страната на кабелния сноп.

5 Измерете съпротивлението между щифт 2 на конектор C536, сензор за температура на изходящия въздух в пространството за краката, верига 9-FA51 (кафяво/жълто), страната на кабелния сноп и щифт 7 на конектор C539 на EATC модула, електрическа верига 9-FA3 (кафяво-червено), от страната на кабелния сноп.

• Измереното съпротивление и в двата случая по-малко от 2 ома ли е?

Да

Отидете на O2

Не

НАМЕРЕТЕ и ПОПРАВЕТЕ въпросната отворена верига между сензора за температура на изходящия въздух в пространството за краката и модула EATC, като използвате електрическите схеми. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

o2: проверка на електрическата верига между сензора за температура на въздуха на изхода на крака изключва и EATC модула за наличие на късо съединение на + проверка на батерията проверка на електрическата верига между изходния сензор на изход на крака и EATC модула за наличие на късо съединение за + БАТЕРИЯ

1 Задвижете в положение ВКЛ.

2 Измерете напрежението между конектор C536 щифт 1 на сензора за температура на изходящия въздух в пространството за краката, верига 8-FA51 (бяло/черно), страната на кабелния сноп и земята.

3 Измерете напрежението между конектор C536 щифт 2 на сензора за температура на изходящия въздух в пространството за краката, верига 9-FA51 (кафяво/жълто), страната на кабелния сноп и земята.

• Записва ли се напрежението за всяко от тези измервания?

Да

НАМЕРЕТЕ и ПОПРАВЕТЕ късо съединение към батерията във въпросната верига между сензора за температура на изходящия въздух в пространството за краката и модула EATC, като използвате електрическите схеми. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

Не

Отидете на O3

O3: ПРОВЕРЕТЕ ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ВЕРИГА МЕЖДУ СЕНЗОРА ЗА ТЕМПЕРАТУРА НА ВЪЗДУХА НА ИЗХОДА НА КРАКАТА И МОДУЛА EATC ЗА КЪСО КЪМ « МАСА » ПРОВЕРЕТЕ ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ВЕРИГА МЕЖДУ СЕНЗОРА ЗА ТЕМПЕРАТУРА НА ВЪЗДУХА НА ИЗХОДА НА КРАКАТА И МОДУЛА EATC ЗА КЪСО КЪМ « МАСА »

1 Влезте в позиция ИЗКЛ.

2 Измерете съпротивлението между конектор C536 щифт 1 на сензора за температура на изходящия въздух в пространството за краката, верига 8-FA51 (бял/черен), страната на кабелния сноп и земята.

3 Измерете съпротивлението между конектор C536 щифт 2 на сензора за температура на изходящия въздух в пространството за краката, верига 9-FA51 (кафяво/жълто), страната на кабелния сноп и земята.

• Измереното съпротивление и в двата случая по-голямо ли е от 10 kOhm?

Да

СМЕНЕТЕ сензора за температура на изходящия въздух в пространството за краката. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

Не

НАМЕРЕТЕ и ПОПРАВЕТЕ късо към маса във въпросната електрическа верига между сензора за температура на изходящия въздух в пространството за краката и модула EATC, като използвате електрическите схеми. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.ТОЧЕН ТЕСТ P: ПОВРЕДА В ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ВЕРИГА НА СЕНЗОР ЗА ТЕМПЕРАТУРА НА ВЪЗДУХА НА ИЗХОДА НА ИНСТРУМЕНТНОТО ТАБЛО (САМО ЗА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА EATC)

ЩАТИ

ПОДРОБНОСТИ/РЕЗУЛТАТИ/ДЕЙСТВИЯ

P1: ПРОВЕРЕТЕ ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ВЕРИГА МЕЖДУ СЕНЗОРА ЗА ТЕМПЕРАТУРА НА ВЪЗДУХА НА ИЗХОДА НА ИНСТРУМЕНТНОТО ТАБЛО И МОДУЛА EATC ЗА ПРЕКЪСНА

1 Влезте в позиция ИЗКЛ.

2 Изключете C539 на EATC модула.

3 Изключете сензора за температура на въздуха надолу по веригата C535.

4 Измерете съпротивлението между щифт 1 на конектор C535 на сензора за температура на изходящия въздух на арматурното табло, верига 8-FA47 (бяло/зелено), страната на кабелния сноп, и щифт 9 на конектор C539 на модула EATC, електрическа верига 8-FA47 (бяло-зелено), от страната на кабелния сноп.

5 Измерете съпротивлението между C535 щифт 2 на сензора за температура на изходящия въздух на арматурното табло, верига 9-FA47 (кафяво-зелено), от страната на снопа, и C539 щифт 7 на EATC модула, верига 9-FA3 (кафяво-червен), от страната на кабелния сноп.

• Измереното съпротивление и в двата случая по-малко от 2 ома ли е?

Да

Отидете на P2

Не

НАМЕРЕТЕ и РЕМОНТИРАЙТЕ въпросната отворена верига между сензора за температура на изходящия въздух на арматурното табло и модула EATC, като използвате електрическите схеми. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

p2: проверка на електрическата верига между сензора за температура на въздуха на изхода на арматурното табло и модула EATC за наличие на късо съединение на + батерията проверка на електрическата верига проверки между сензора за температура на инструмента и модула EATC за наличие на късо съединение за + батерията

1 Задвижете в положение ВКЛ.

2 Измерете напрежението между щифт 1 C535 на сензора за температура на изходящия въздух на арматурното табло, верига 8-FA47 (бяло/зелено), страната на кабелния сноп и земята.

3 Измерете напрежението между C535 щифт 2 на сензора за температура на изходящия въздух на арматурното табло, верига 9-FA47 (кафяво/зелено), страната на кабелния сноп и земята.

• Записва ли се напрежението за всяко от тези измервания?

Да

НАМЕРЕТЕ и ПОПРАВЕТЕ късото към батерията във въпросната верига между сензора за температура на изходящия въздух на арматурното табло и модула EATC, като използвате електрическите схеми. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

Не

Отидете на P3

P3: ПРОВЕРЕТЕ ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ВЕРИГА МЕЖДУ СЕНЗОР ЗА ТЕМПЕРАТУРА НА ВЪЗДУХА НА ИЗХОДА НА ИНСТРУМЕНТНОТО ТАБЛО И МОДУЛА EATC ЗА КЪСО КЪМ « МАСА » ПРОВЕРЕТЕ ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ВЕРИГА МЕЖДУ СЕНЗОРА ЗА ТЕМПЕРАТУРА НА ИЗХОДА НА ВЪЗДУХА НА ИНСТРУМЕНТНОТО ТАБЛО И МОДУЛА EATC ЗА КЪСО КЪМ « МАСА »

1 Влезте в позиция ИЗКЛ.

2 Измерете съпротивлението между щифт 1 C535 на сензора за температура на изходящия въздух на арматурното табло, верига 8-FA47 (бяло/зелено), страната на кабелния сноп и земята.

3 Измерете съпротивлението между C535 щифт 2 на сензора за температура на изходящия въздух на арматурното табло, верига 9-FA47 (кафяво-зелено), страната на кабелния сноп и земята.

• Измереното съпротивление и в двата случая по-голямо ли е от 10 kOhm?

Да

СМЕНЕТЕ сензора за температура на изходящия въздух на арматурното табло. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

Не

НАМЕРЕТЕ и ПОПРАВЕТЕ късо към маса във въпросната електрическа верига между сензора за температура на изходящия въздух на арматурното табло и модула EATC, като използвате електрическите схеми. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.ТОЧЕН ТЕСТ Q: ПОВРЕДА В ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ВЕРИГА НА СОЛАРНИЯ СЕНЗОР (САМО ЗА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА EATC)

ЩАТИ

ПОДРОБНОСТИ/РЕЗУЛТАТИ/ДЕЙСТВИЯ

В1: ПРОВЕРЕТЕ ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ВЕРИГА МЕЖДУ СОЛАРНИЯ СЕНЗОР И МОДУЛА EATC ЗА ОТВОРЕНА

1 Влезте в позиция ИЗКЛ.

2 Изключете C539 на EATC модула.

3 Изключете модула на бордовия компютър C467.

4 Изключете соларния сензор C531.

5 Измерете съпротивлението между щифт 1 на веригата на соларния сензор C531 8-FA53 (синьо/бяло) от страната на кабелния сноп и щифт 24 на конектор C539 на EATC модул верига 8 -FA53 (син /бял), страната на кабелния сноп.

6 Измерете съпротивлението между щифт 2 на сензора за слънце C531, верига 9-FA53 (кафяво/синьо), страната на кабелния сноп, и щифт 19 C539 на EATC модул, верига 9 -FA1 (кафяво-червено), страната на кабелния сноп.

• Измереното съпротивление и в двата случая по-малко от 2 ома ли е?

Да

Отидете на Q2

Не

НАМЕРЕТЕ и ПОПРАВЕТЕ въпросната отворена верига между соларния сензор и EATC модула, като използвате схемите на свързване. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

q2: проверка на електрическата верига между сензора за интензивност на слънчевата радиация и EATC модула за наличие на късо съединение на + батерията проверка на електрическата верига между сензора за слънчева радиация и модула EATC за наличие на късо съединение на + акумулатор

1 Задвижете в положение ВКЛ.

2 Измерете напрежението между щифт 1 на съединителя на сензора за слънце C531, верига 8-FA53 (синьо/бяло), страната на кабелния сноп и земята.

3 Измерете напрежението между щифт 2 на конектора на сензора за слънце C531, верига 9-FA53 (кафяво/синьо), страната на кабелния сноп и земята.

• Записва ли се напрежението за всяко от тези измервания?

Да

НАМЕРЕТЕ и РЕМОНТирайте късото към батерията във въпросната верига между соларния сензор и EATC модула, като използвате електрическите схеми. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

Не

Отидете на Q3

В3: ПРОВЕРЕТЕ ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ВЕРИГА МЕЖДУ СОЛАРНИЯ СЕНЗОР И МОДУЛА EATC ЗА КЪСО КЪМ « МАСА » ПРОВЕРЕТЕ ВЕРИГАТА МЕЖДУ СОЛАРНИЯ СЕНЗОР И МОДУЛА EATC ЗА КЪСО КЪМ « МАСА »

1 Влезте в позиция ИЗКЛ.

2 Измерете съпротивлението между щифт 1 на конектора на сензора за слънце C531, верига 8-FA53 (синьо/бяло), страната на кабелния сноп и земята.

3 Измерете съпротивлението между щифт 2 на конектора на соларен сензор C531, верига 9-FA53 (кафяво/синьо), страната на кабелния сноп и земята.

• Измереното съпротивление и в двата случая по-голямо ли е от 10 kOhm?

Да

СМЕНЕТЕ сензора за слънце. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

Не

НАМЕРЕТЕ и ПОПРАВЕТЕ късо към маса в разглежданата електрическа верига между сензора за интензитет на слънчевата радиация и EATC модула, използвайки електрическите схеми. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.ТОЧЕН ТЕСТ R: ПОВРЕДА В ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ВЕРИГА МЕЖДУ МОДУЛА EATC И МОДУЛА НА БОРДОВИЯ КОМПЮТЪР (САМО ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА БЕЗ ДВИГАТЕЛ DURATEC-ST)

ЩАТИ

ПОДРОБНОСТИ/РЕЗУЛТАТИ/ДЕЙСТВИЯ

R1: ПРОВЕРЕТЕ ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ВЕРИГА МЕЖДУ КОМПЮТЪРНИЯ МОДУЛ ROUTE И МОДУЛА EATC ЗА ОТВОРЕНА

1 Влезте в позиция ИЗКЛ.

2 Изключете C539 на EATC модула.

3 Изключете модула на бордовия компютър C467.

4 Измерете съпротивлението между конектор C467 на модула на бордовия компютър, щифт 8, верига 9-FA48 (кафяво-зелен), страната на кабелния сноп, и щифт 19 на конектора на модула C539 на EATC, верига 9- FA1 (кафяв -червен), страната на кабелния сноп.

5 Измерете съпротивлението между конектор C467 на модула на бордовия компютър, щифт 9, верига 8-FA48 (бяло/зелено), страната на кабелния сноп, и конектор C539 щифт 18 на модула EATC, верига 8- FA48 (бяло-зелено), страната на кабелния сноп.

• Измереното съпротивление и в двата случая по-малко от 2 ома ли е?

Да

Отидете на R2

Не

НАМЕРЕТЕ и ПОПРАВЕТЕ въпросната отворена верига между модула на бордовия компютър и модула EATC, като използвате електрическите схеми. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

R2: ПРОВЕРЕТЕ ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ВЕРИГА МЕЖДУ МОДУЛА НА БЪРДОВИЯ КОМПЮТЪР И МОДУЛА EATC ЗА КЪСО СЪЕДИНЕНИЕ С БАТЕРИЯТА

1 Задвижете в положение ВКЛ.

2 Измерете напрежението между конектор C467 на модула на бордовия компютър, щифт 8, верига 9-FA48 (кафяв/зелен), страната на кабелния сноп и земята.

3 Измерете напрежението между конектор C467 на модула на бордовия компютър, щифт 9, верига 8-FA48 (бяло/зелено), страната на кабелния сноп и земята.

• Записва ли се напрежението за всяко от тези измервания?

Да

НАМЕРЕТЕ и ПОПРАВЕТЕ късото към батерията във въпросната верига между модула на бордовия компютър и модула EATC, като използвате електрическите схеми. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

Не

Отидете на R3

R3: ПРОВЕРЕТЕ ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ВЕРИГА МЕЖДУ КОМПЮТЪРНИЯ МОДУЛ ЗА МЪРШИ И МОДУЛА EATC ЗА КЪСО КЪМ « МАСА »

1 Влезте в позиция ИЗКЛ.

2 Измерете съпротивлението между конектор C467 на модула на бордовия компютър, щифт 8, верига 9-FA48 (кафяво/зелено), страната на кабелния сноп и земята.

3 Измерете съпротивлението между конектор C467 на модула на бордовия компютър, щифт 9, верига 8-FA48 (бял/зелен), страната на кабелния сноп и земята.

• Измереното съпротивление и в двата случая по-голямо ли е от 10 kOhm?

Да

ПРОВЕРЕТЕ и ако е необходимо СМЕНЕТЕ модула на бордовия компютър. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

Не

НАМЕРЕТЕ и ПОПРАВЕТЕ късо към маса в разглежданата електрическа верига между модула на бордовия компютър и модула EATC, като използвате електрическите схеми. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.
Връзка към тази страница в различни формати
HTMLTextBB Code


Коментари на посетители


Без коментари все ощеФокус 2 
Фокус Турнир 1 
Фокус 1