Боравене със замърсен хладилен агент

            0

ВНИМАНИЕ: Всеки хладилен агент R134a или R12, замърсен с несъвместим хладилен агент, трябва да бъде отстранен от системата. За да направите това, използвайте подходящо сервизно устройство, предназначено за събиране и съхранение на замърсен хладилен агент, което ще предотврати възможността този замърсен хладилен агент да навлезе в други превозни средства.

1. Използвайте оборудване за идентификация на хладилен агент, за да проверите за замърсен хладилен агент в климатичната система.

2. Информирайте клиента за допълнителните разходи за ремонт на системата поради замърсяване на системата.

3. Отстранете замърсения хладилен агент.Връзка към тази страница в различни формати
HTMLTextBB Code


Коментари на посетители


Без коментари все ощеФокус 2 
Фокус Турнир 1 
Фокус 1