Смукателен акумулатор — демонтаж и монтаж

            0

Специален инструмент


3/4" инструмент за прекъсване на линията на хладилния агент (бял) 412-040 (34-002)

Оттегляне


ВНИМАНИЕ: Сифонът за вода трябва да се сменя само ако влагата е била оставена да навлиза в отворената система за продължителен период от време (2 - 3 часа).

1. Източете хладилния агент от климатичната система. Вижте раздел 412-00 за повече информация.

2. Повдигнете автомобила Вижте раздел 100-02 за повече информация.

3. Отстранете защитата на двигателя (ако има такава).4. Отстранете панела за завършване на арката на дясното колело (за описателни причини колелото е показано отстранено).5. ВНИМАНИЕ: Запушете линиите за хладилен агент и водния сепаратор, за да предотвратите навлизането на мръсотия в тях.


Отстранете водния сепаратор.
  • 1. С помощта на специалния инструмент изключете линията за хладилен агент от водния сепаратор.
  • 2. Изключете линията на хладилния агент от водния сепаратор.
  • 3. Разхлабете и отстранете гайките и болтовете на водоотделителя.Инсталиране


един. ЗАБЕЛЕЖКА: Инсталирайте нови О-пръстени на линиите за хладилен агент.

ЗАБЕЛЕЖКА: Преди да монтирате О-пръстените на тръбопроводите за хладилен агент, покрийте ги с чисто хладилно масло.

Монтирайте елементите на място, като работите в обратен ред.Връзка към тази страница в различни формати
HTMLTextBB Code


Коментари на посетители


Без коментари все ощеФокус 2 
Фокус Турнир 1 
Фокус 1