Сглобени климатици (автоматични) — демонтаж и монтаж

            0

Оттегляне


1. Отстранете аудио блока. Вижте раздел 415-01 за повече информация.

2. Извийте винтовете за закрепване на канта на конзолата на панела на устройствата.3. Издърпайте ръба на конзолата на арматурното табло напред и разкачете електрическите конектори.4. Разкачете електрическите конектори на климатичния контролер.5. Отстранете блока за управление на климатика.Инсталиране


ЗАБЕЛЕЖКА: Завъртете ключа за запалване в положение ON, за да инициализирате модула за управление на климатика, след като го инсталирате.

1. За да инсталирате, следвайте процедурата за премахване в обратен ред.Връзка към тази страница в различни формати
HTMLTextBB Code


Коментари на посетители


Без коментари все ощеФокус 2 
Фокус Турнир 1 
Фокус 1