Монтаж на помпата — демонтаж и монтаж

            0

Специален инструмент


Инсталатор на маслено уплътнение на задвижващата предавка 205-115 (15-058)

ИмеСпецификация
Течност за автоматични трансмисииWSS-M2C202-B

Разглобяване


1. Отстранете горната част на помпата.2. Проверете долната част на помпата и зъбните колела за вдлъбнатини, драскотини или износване.3. Свалете уплътнението на помпата.
4. Проверете горната част на помпата за вдлъбнатини, драскотини или износване.5. Проверете зъбните колела на помпата за вдлъбнатини, драскотини или износване.Сглобяване


един.
ЗАБЕЛЕЖКА: По-малкото зъбно колело има прорези от двете страни.


ЗАБЕЛЕЖКА: По-малкият прорез трябва да е обърнат настрани от уплътнението на преобразувателя на въртящия момент.ЗАБЕЛЕЖКА: Големият прорез със скосен ръб трябва да е обърнат към преобразувателя на въртящия момент.


Смажете зъбните колела и упорните шайби с чиста трансмисионна течност.2. С помощта на специалния инструмент монтирайте уплътнението на помпата.
  • Смажете зъбните колела и упорните шайби с трансмисионна течност.3. Монтирайте горната част на помпата.
Връзка към тази страница в различни формати
HTMLTextBB Code


Коментари на посетители


Без коментари все ощеФокус 2 
Фокус Турнир 1 
Фокус 1