Преобразувател на въртящия момент

            0

Трябва да се монтира нов преобразувател на въртящия момент, ако едно или повече от следните твърдения са верни:
 • Докладвано е неизправност на преобразувателя на въртящия момент въз основа на диагностични процедури.
 • Повредена главина или втулка на работното колело.
 • Ако има обезцветяване на преобразувателя на въртящия момент (поради прегряване).
 • Следните проверки установиха, че преобразувателят на въртящия момент е извън спецификациите:
  • Тест за хлабина в края на преобразувателя на въртящия момент
  • Тест за утечка на преобразувателя на въртящия момент
 • Ако има доказателства за повреда на трансмисията или замърсяване на трансмисионната течност поради следните неизправности на трансмисията или преобразувателя на въртящия момент:
  • основен метален дефект
  • многопластова повреда на съединители или дискове
  • износване на елемент, водещо до замърсяване на металаВръзка към тази страница в различни формати
HTMLTextBB Code


Коментари на посетители


Без коментари все ощеФокус 2 
Фокус Турнир 1 
Фокус 1