Точни тестове за допълнително отопление

            0

ТОЧЕН ТЕСТ A: ДОПЪЛНИТЕЛЕН НАГРЕВАТЕЛ, ЗАХРАНВАН С ГОРИВО, НЕ РАБОТИ

ЩАТИ

ПОДРОБНОСТИ/РЕЗУЛТАТИ/ДЕЙСТВИЯ

A1: ПРОВЕРКА НА ПРЕДПАЗИТЕЛ F23

1 Влезте в позиция ИЗКЛ.

2 ПРОВЕРКА на предпазител F23 (BJB).

• Правилен ли е предпазителят?

Да

Отидете на A2

Не

СМЕНЕТЕ предпазител F23 (20 A). ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно. Ако предпазителят изгори отново, НАМЕРЕТЕ и ПОПРАВЕТЕ късото към земята, като използвате електрическите схеми.

A2: ПРОВЕРЕТЕ НАПРЕЖЕНИЕТО В ПРЕДПАЗИТЕЛ F23

1 Свържете предпазител F23 (BJB).

2 Измерете напрежението между предпазител F23 (20 A) и земята.

• Записва ли се напрежението на батерията?

Да

Отидете на A3

Не

ВЪЗСТАНОВЕТЕ захранването към предпазител F23, като използвате електрическите схеми. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

A3: ПРОВЕРКА НА ПРЕДПАЗИТЕЛ F28

1 ПРОВЕРКА на предпазител F28 (BJB).

• Правилен ли е предпазителят?

Да

Отидете на A4

Не

СМЕНЕТЕ предпазител F28 (10 A). ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно. Ако предпазителят изгори отново, НАМЕРЕТЕ и ПОПРАВЕТЕ късото към земята, като използвате електрическите схеми.

A4: ПРОВЕРКА НА НАПРЕЖЕНИЕТО НА ПРЕДПАЗИТЕЛЯ F28

1 Свържете предпазител F28 (BJB).

2 Задвижете в положение ВКЛ.

3 Измерете напрежението между предпазител F28 (10 A) и земята.

• Записва ли се напрежението на батерията?

Да

Отидете на A5

Не

ВЪЗСТАНОВЕТЕ захранването към предпазител F28, като използвате електрическите схеми. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

A5: ПРОВЕРКА НА НАПРЕЖЕНИЕТО НА ДОПЪЛНИТЕЛНИЯ НАГРЕВАТЕЛ

1 Влезте в позиция ИЗКЛ.

2 Изключете спомагателния нагревател C878.

3 Измерете напрежението между щифт 1 на съединителя C878 на спомагателния нагревател, верига 30-RD18 (червен), страната на кабелния сноп и земята.

• Записва ли се напрежението на батерията?

Да

Отидете на A6

Не

НАМЕРЕТЕ и ПОПРАВЕТЕ отворената верига между спомагателния нагревател и предпазителя F23, като използвате електрическите схеми. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

A6: ПРОВЕРКА НА НАПРЕЖЕНИЕТО НА ДОПЪЛНИТЕЛНИЯ НАГРЕВАТЕЛ

1 Задвижете в положение ВКЛ.

2 Измерете напрежението между щифт 4 на съединителя C878 на спомагателния нагревател, верига 15-RD18 (зелено/червено), страната на кабелния сноп и земята.

• Записва ли се напрежението на батерията?

Да

Отидете на A7

Не

НАМЕРЕТЕ и ПОПРАВЕТЕ отворената верига между спомагателния нагревател и спойката S117, като използвате електрическите схеми. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

A7: ПРОВЕРЕТЕ КОНТРОЛНОТО НАПРЕЖЕНИЕ В ДОПЪЛНИТЕЛНИЯ НАГРЕВАТЕЛ

ЗАБЕЛЕЖКА: Използвайте подходящи методи за охлаждане на сензора за външна температура до поне 5°C.

1 Поведете позицията СТАРТ.

2 Измерете напрежението между щифт 5 на съединителя C878 на спомагателния нагревател, верига 64S-RD18 (синьо/бяло), страната на кабелния сноп и земята.

• Записва ли се напрежението на батерията?

Да

Отидете на A8

Не

Отидете на A9

A8: ПРОВЕРКА НА ЗАЗЕМНАТА ВЕРИГА НА ДОПЪЛНИТЕЛНИЯ НАГРЕВАТЕЛ

1 Влезте в позиция ИЗКЛ.

2 Измерете съпротивлението между щифт 2 на съединителя C878 на спомагателния нагревател, верига 31-RD18 (черен), страната на кабелния сноп и земята.

• Съпротивлението по-малко от 2 ома ли е?

Да

ПРОВЕРЕТЕ и ако е необходимо СМЕНЕТЕ допълнителния нагревател. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

Не

НАМЕРЕТЕ и ПОПРАВЕТЕ отворената верига между спомагателния нагревател и заземителната точка G37, като използвате схемите на свързване. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

A9: ПРОВЕРКА НА НАПРЕЖЕНИЕТО НА СЕНЗОР ЗА ВЪНШНА ТЕМПЕРАТУРА

1 Влезте в позиция ИЗКЛ.

2 Изключете сензора за външна температура C875.

3 Поведете позицията СТАРТ.

4 Измерете напрежението между щифт 1 на съединителя на сензора за външна температура C875, верига 64-RD18 (бял/син), страната на кабелния сноп и земята.

• Записва ли се напрежението на батерията?

Да

Отидете на A10

Не

Отидете на A11

A10: ПРОВЕРЕТЕ ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ВЕРИГА МЕЖДУ СЕНЗОРА ЗА ВЪНШНАТА ТЕМПЕРАТУРА И НАГРЕВАТЕЛЯ НА УСИЛВАТЕЛЯ ЗА ПРЕКЪСНАТО

1 Влезте в позиция ИЗКЛ.

2 Измерете съпротивлението между щифт 2 на конектор C875 на сензора за външна температура, верига 64S-RD18 (синьо/бяло), от страната на кабелния сноп, и щифт 5 на конектор 878 на спомагателния нагревател, верига 64S- RD18 (бяло-синьо), от страната на кабелния сноп.

• Съпротивлението по-малко от 2 ома ли е?

Да

СМЕНЕТЕ сензора за външна температура. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

Не

НАМЕРЕТЕ и РЕМОНТИРАЙТЕ прекъсването на веригата 64S-RD18 (бяло/синьо) между сензора за външна температура и допълнителния нагревател, като използвате електрическите схеми. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

A11: ПРОВЕРКА НА НАПРЕЖЕНИЕТО В РЕЛЕТО ЗА РАБОТА НА ДВИГАТЕЛЯ

1 Влезте в позиция ИЗКЛ.

2 Изключете C1013 релето за работа на двигателя (BJB).

3 Задвижете в положение ВКЛ.

4 Измерете напрежението между C1013, релето за работа на двигателя, верига 15-PA20 (зелено/оранжево), щифт 3, страната на кабелния сноп и земята.

• Записва ли се напрежението на батерията?

Да

Отидете на A12

Не

НАМЕРЕТЕ и ПОПРАВЕТЕ прекъсването във верига 15-PA20 (зелено-оранжево) между релето за работа на двигателя и предпазителя F28, като използвате електрическите схеми. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

A12: ПРОВЕРЕТЕ КОНТРОЛНОТО НАПРЕЖЕНИЕ В РЕЛЕТО ЗА РАБОТА НА ДВИГАТЕЛЯ

1 Измерете напрежението между C1013, щифт 1 на конектора на релето за работа на двигателя, верига 15-PA19 (черен/зелен), страната на кабелния сноп и земята.

• Записва ли се напрежението на батерията?

Да

Отидете на A13

Не

НАМЕРЕТЕ и ПОПРАВЕТЕ отворената верига между релето за работа на двигателя и спойката S117, като използвате електрическите схеми. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

A13: ПРОВЕРЕТЕ ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ВЕРИГА НА РЕЛЕТО ЗА РАБОТА НА ДВИГАТЕЛЯ

ВНИМАНИЕ: При извършване на следния тест трябва да се използва тестова лампа с номинално напрежение 12 V и номинална мощност 1,2 W. В противен случай PCM може да се повреди или тестът да даде неправилни резултати.

ЗАБЕЛЕЖКА: Уверете се, че генераторът работи правилно, преди да направите следващото измерване.

1 Поведете позицията СТАРТ.

2 Използвайте тестова лампа (12 V, 1,2 W), за да проверите напрежението между щифтове 1 и 2 на конектор C1013 на релето за работа на двигателя.

• Контролната лампа свети ли?

Да

Отидете на A14

Не

Превозни средства със 104-пинов EEC: Отидете на A15

Превозни средства със 121-пинов EEC: Отидете на A16

A14: ПРОВЕРЕТЕ ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ВЕРИГА МЕЖДУ РЕЛЕТО ЗА РАБОТА НА ДВИГАТЕЛЯ И СЕНЗОРЪТ ЗА ВЪНШНА ТЕМПЕРАТУРА ЗА ОТВОРЕНО

1 Влезте в позиция ИЗКЛ.

2 Измерете съпротивлението между C1013 щифт 1 на релето за работа на двигателя, верига 64-PA20 (синьо/жълто), страната на снопа, и C875 щифт 1 на сензора за външна температура, верига 64 - RD18 (синьо/бяло), страна на кабелния сноп.

• Съпротивлението по-малко от 2 ома ли е?

Да

СМЕНЕТЕ релето за работа на двигателя. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

Не

НАМЕРЕТЕ и ПОПРАВЕТЕ отворената верига между релето за работа на двигателя и сензора за външна температура, като използвате електрическите схеми. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

A15: ПРОВЕРЕТЕ ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ВЕРИГА МЕЖДУ РЕЛЕТО ЗА РАБОТА НА ДВИГАТЕЛЯ И МОДУЛА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЗАХРАНВАЩИЯ ПАКЕТ (PCM) ЗА ПРЕКЪСНАТО

1 Влезте в позиция ИЗКЛ.

2 Изключете C415 PCM.

3 Измерете съпротивлението между C1013 щифт 2 на релето за работа на двигателя, страната на кабелния сноп, и C415 PCM конектор C415, верига 31S-PA19 (черен/зелен) щифт 6, страната на кабелния сноп.

• Съпротивлението по-малко от 2 ома ли е?

Да

ПРОВЕРЕТЕ и СМЕНЕТЕ PCM, ако е необходимо. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

Не

НАМЕРЕТЕ и ПОПРАВЕТЕ отворената верига между релето за работа на двигателя и PCM, като използвате електрическите схеми. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

A16: ПРОВЕРЕТЕ ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ВЕРИГА МЕЖДУ РЕЛЕТО ЗА РАБОТА НА ДВИГАТЕЛЯ И МОДУЛА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ЦЕНТРАЛА (PCM) ЗА ПРЕКЪСНАТО

1 Влезте в позиция ИЗКЛ.

2 Изключете C414 PCM.

3 Измерете съпротивлението между C1013 щифт 2 на релето за работа на двигателя, от страната на снопа, и C414 PCM щифт 23 на конектора, верига 31S-PA19 (черно/зелено), от страната на снопа.

• Съпротивлението по-малко от 2 ома ли е?

Да

ПРОВЕРЕТЕ и СМЕНЕТЕ PCM, ако е необходимо. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

Не

НАМЕРЕТЕ и ПОПРАВЕТЕ отворената верига между релето за работа на двигателя и PCM, като използвате електрическите схеми. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.
Връзка към тази страница в различни формати
HTMLTextBB Code


Коментари на посетители


Без коментари все ощеФокус 2 
Фокус Турнир 1 
Фокус 1