Премахване на вентилатора на радиатора

            0

Повдигнете здраво предната част на автомобила. Изключете заземяващия проводник на батерията (клема 31) и многощифтовите съединители (стрелки) на дефектния двигател на вентилатора.

Разхлабете монтажните скоби в горната част на радиатора.Изключете многощифтовите конектори от двигателя на вентилатора


Първо повдигнете леко вентилатора с опората и го натиснете от опората. След това, заедно с облицовката, извадете от двигателното отделение.

Свалете двигателя на вентилатора (три болта на въздуховода).

Отстранете лопатките на вентилатора от вала на двигателя на вентилатора. Предварително маркирайте позицията на лопатките на вентилатора спрямо вала.

Инсталирайте новия двигател в обратен ред.Връзка към тази страница в различни формати
HTMLTextBB Code


Коментари на посетители


Без коментари все ощеФокус 2 
Фокус Турнир 1 
Фокус 1