Демонтаж на радиатора

            0

Повдигнете здраво предната част на автомобила. Изключете заземяващия проводник на батерията (клема 31) и съединителите на кабела на двигателя на вентилатора. Изключете проводника от водача.

Източете охлаждащата течност от охладителната система в контейнер.

Свалете горния маркуч на радиатора.

Отстранете долния маркуч.

Изключете вентилационния маркуч.

Изключете конектора към клаксона.

Развийте болтовете на дясната и лявата скоба на радиатора (стрелки).Развийте фиксиращите болтове


Отстранете радиатора с капака на вентилатора.

Отстранете капака на вентилатора на радиатора, както е описано.

Отстранете капака на вентилатора от щипките.

Свалете капака на вентилатора.

Преди монтаж проверете гумените дюзи на вентилатора за повреди и стареене. Натрийте леко гумените фитинги с вазелин.

Поставете модула на радиатора. Важно: Фиксиращите пластини трябва да бъдат поставени правилно.

Затегнете скобите на радиатора до 25 Nm.

Завършете инсталацията в обратен ред.Връзка към тази страница в различни формати
HTMLTextBB Code


Коментари на посетители


Без коментари все ощеФокус 2 
Фокус Турнир 1 
Фокус 1