Почистване на вложката на въздушния филтър

            0

Внимателно избийте филтърния елемент върху твърда подложка. Това ще премахне големи частици прах.

Издухайте по-фините частици прах със сгъстен въздух.

Издухайте праха от филтърния елемент от долната страна нагоре. Ако промените посоката, тогава прахът ще бъде притиснат още по-дълбоко в порите на филтъра.

Никога не мийте хартиения филтър с течности. В противен случай порите на филтъра ще бъдат безнадеждно запушени. Последствие: мощността на двигателя ще падне и характеристиките на отработените газове рязко ще се влошат.

Когато монтирате филтърния елемент, винаги се уверявайте, че уплътнителните повърхности лягат точно върху частите на корпуса.Процес на почистване: Винаги продухвайте филтърния елемент отдолу нагоре. Винаги сменяйте филтърната вложка, ако откриете повреда на филтърното фолио.Връзка към тази страница в различни формати
HTMLTextBB Code


Коментари на посетители


Без коментари все ощеФокус 2 
Фокус Турнир 1 
Фокус 1