Ръчна спирачка — обща информация

            0

С помощта на ръчната спирачка (спирачката за паркиране) предотвратявате неволно претъркулване на паркирания Focus или го блокирате при движение нагоре. Чрез лост за ръчна спирачка с жила той оказва механично въздействие върху задните колела. Задействаният лост на ръчната спирачка затяга кабелите, задейства лоста на спирачния апарат и накрая действа върху въртящата се гърбица. За да изравни автоматично износването на спирачните накладки, регулиращото устройство в задния спирачен апарат измества така наречения винт за настройка на буталото. Ще монтирате обтегача, ако дръпнете ръчната спирачка няколко пъти последователно.Клавиатура на жилото на ръчната спирачкаВръзка към тази страница в различни формати
HTMLTextBB Code


Коментари на посетители


Без коментари все ощеФокус 2 
Фокус Турнир 1 
Фокус 1