Повреди в електрическото оборудване

            0

Най-често по време на ежедневната работа на автомобила възникват неизправности в електрическото оборудване. По обективни причини ремонтът на електрическото оборудване е за предпочитане да се извършва от квалифицирани специалисти от автосервиз.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Електрическа повреда (късо съединение) може да причини възпламеняване на електрическата инсталация и пожар.

Ако някоя верига на електрическо оборудване се повреди, първо проверете дали предпазителят, който я защитава, е изгорял, като се обърнете към таблицата. 10.1 и 10.2 (вижте "Монтажни блокове"). Сменете дефектния предпазител. Многократното изгаряне на един и същ предпазител служи като сигнал за незабавен ремонт на съответната верига на електрическото оборудване.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Строго е забранено смяната на изгорял предпазител с по-голям предпазител или бъг.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За помощ при отстраняване на неизправности вземете електрическа схема за вашия автомобил.Връзка към тази страница в различни формати
HTMLTextBB Code


Коментари на посетители


Без коментари все ощеФокус 2 
Фокус Турнир 1 
Фокус 1