Точни тестове на таблото за управление

            0

ТОЧЕН ТЕСТ A: СВЕТЛИНАТА НА ИНСТРУМЕНТНОТО ТАБЛО НЕ РАБОТИ

ЩАТИ

ПОДРОБНОСТИ/РЕЗУЛТАТИ/ДЕЙСТВИЯ

A1: ПРОВЕРКА НА СВЕТЛИНИТЕ ЗА ПАРКИРАНЕ

1 Влезте в позиция ИЗКЛ.

2 Поставете превключвателя на светлините за паркиране в положение ВКЛ.

• Светят ли светлините за паркиране и регистрационния номер?

Да

ИНСТАЛИРАЙТЕ нов ключ за фарове. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

Не

ПРОВЕРЕТЕ предпазител 32 (10 A).

Ако предпазителят е добър, отстранете проблема с външните светлини. Вижте раздел 417-01 за повече информация.

Ако предпазителят е изгорял, МОНТИРАЙТЕ нов предпазител. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно. Ако предпазителят отново излезе от строя, ПРОВЕРЕТЕ за късо съединение към маса, ПОПРАВЕТЕ, ако е необходимо.ТОЧЕН ТЕСТ B: СВЕТЛИНАТА НА ИНСТРУМЕНТНОТО ТАБЛО НЕ РАБОТИ

ЩАТИ

ПОДРОБНОСТИ/РЕЗУЛТАТИ/ДЕЙСТВИЯ

B1: ПРОВЕРКА НА СВЕТЛИНАТА НА ИНСТРУМЕНТНОТО ТАБЛО

1 Поставете превключвателя на фаровете в положение ВКЛ.

• Само светлините на таблото не работят ли?

Да

Поставете превключвателя на фаровете в положение ИЗКЛ. Отидете на B2

В превозни средства с двигател Duratec ST, ако клъстерните лампички за налягане и температура на маслото не работят. Отидете на B4 .

Не

Ако външното осветление не работи, вижте раздел 417-01 за повече информация. Ако всички контроли не светят, ОТИДЕТЕ на Pinpoint Test A.

B2: 29S-GG14 (ОРАНЖЕВ) ПРОВЕРКА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ВЕРИГА ЗА НАПРЕЖЕНИЕ

1 Влезте в позиция ИЗКЛ.

2 Изключете арматурното табло C809.

3 Уверете се, че димерът за осветление на инструмента е настроен на максимална настройка за яркост.

4 Поставете превключвателя на фаровете в положение ВКЛ.

5 Измерете напрежението между C809 щифт 3 на арматурното табло, верига 29S-GG14 (оранжев), страната на окабеляването и земята.

• Напрежението по-голямо ли е от 10 V?

Да

Отидете на B3 .

Не

Поправете електрическата верига. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

B3: ПРОВЕРКА 91-GG14 (ЧЕРНО/ОРАНЖЕВО) ВЕРИГА ЗА ОТВОРЕНА

1 Поставете превключвателя на фаровете в положение ИЗКЛ.

2 Измерете съпротивлението между C809 щифт 2 на арматурното табло, верига 91-GG14 (черен/оранжев), страната на окабеляването и земята.

• Съпротивлението по-малко от 5 ома ли е?

Да

ПРОВЕРЕТЕ състоянието на лампите. МОНТИРАЙТЕ нови крушки, ако е необходимо. Ако крушките са наред, МОНТИРАЙТЕ ново арматурно табло. Вижте раздел 413-01 за повече информация. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

Не

РЕМОНТирайте електрическата верига. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

B4: ПРОВЕРЕТЕ НАЛЯГАНЕТО НА МАСЛОТО И ТЕМПЕРАТУРАТА НА МАСЛОТО ПОДСВЕТКА НА ДИСПЛЕЯ

ЗАБЕЛЕЖКА: Кабелът за осветяване на дисплея за налягането на маслото и температурата на маслото е свързан през основния осветителен сноп на арматурното табло. Ако осветлението на главното арматурно табло е дефектно, осветлението на дисплея за налягане и температура на маслото също може да не работи. ПРОВЕРЕТЕ основната верига за осветление на арматурното табло, преди да се опитате да диагностицирате осветлението на дисплея за налягането на маслото и температурата на маслото.

1 Поставете превключвателя на фаровете в положение ВКЛ.

• Само осветлението на клъстера за налягане и температура на маслото не работи?

Да

Поставете превключвателя на фаровете в положение ИЗКЛ. Отидете на B5

Не

Ако външното осветление не работи, вижте раздел 417-01 за повече информация. Ако всички контроли не са осветени отзад, ОТИДЕТЕ към Pinpoint Test A.

B5: 29S-GE6A (ОРАНЖЕВО ЖЪЛТО) ПРОВЕРКА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ВЕРИГА ЗА НАПРЕЖЕНИЕ

1 Влезте в позиция ИЗКЛ.

2 Изключете модула за налягане и температура на маслото C853.

3 Уверете се, че димерът за осветление на инструмента е настроен на максимална настройка за яркост.

4 Поставете превключвателя на фаровете в положение ВКЛ.

5 Измерете напрежението между щифт 8 на дисплея за налягане на маслото C853 и температурата на маслото, верига 29S-GE6A (оранжево/жълто), страната на окабеляването и земята.

• Напрежението по-голямо ли е от 10 V?

Да

Отидете на B6 .

Не

РЕМОНТирайте електрическата верига. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

B6: ПРОВЕРКА 91-GE6 ВЕРИГА (ЧЕРНО/ЖЪЛТО) ЗА ОТВОРЕНА

1 Поставете превключвателя на фаровете в положение ИЗКЛ.

2 Измерете съпротивлението между щифт 11 C853 на арматурното табло, верига 91-GE6 (черен/жълт), страната на окабеляването и земята.

• Съпротивлението по-малко от 5 ома ли е?

Да

ПРОВЕРЕТЕ състоянието на лампите. МОНТИРАЙТЕ нови крушки, ако е необходимо. Ако крушките са наред, МОНТИРАЙТЕ нов дисплей за налягане и температура на маслото. Вижте раздел 413-01 за повече информация. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

Не

Поправете електрическата верига. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.ТОЧЕН ТЕСТ C: СВЕТЛИНАТА НА ПАНЕЛА ЗА КЛИМАТИЧЕН КОНТРОЛ НЕ РАБОТИ


ЩАТИ

ПОДРОБНОСТИ/РЕЗУЛТАТИ/ДЕЙСТВИЯ

C1: ПРОВЕРКА НА НАПРЕЖЕНИЕТО НА ВЕРИГАТА 29S-LH27 (ОРАНЖЕВО-ЗЕЛЕНО)

1 Влезте в позиция ИЗКЛ.

2 Изключете подсветката на панела за климатичен контрол C493.

3 Уверете се, че димерът за осветление на инструмента е настроен на максимална настройка за яркост.

4 Поставете превключвателя на фаровете в положение ВКЛ.

5 Измерете напрежението между щифт 2 на подсветката на панела за климатичен контрол C493, верига 29S-LH27 (оранжево/зелено), страната на окабеляването и земята.

• Напрежението по-голямо ли е от 10 V?

Да

Отидете на C2 .

Не

РЕМОНТирайте електрическата верига. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

C2: ПРОВЕРКА НА ВЕРИГА 31-LH27 (ЧЕРЕН) ЗА ОТВОРЕНО

1 Измерете съпротивлението между верига 31-LH27 (черен), клема 1 C493 подсветка на панела за климатичен контрол, страната на окабеляването и земята.

• Съпротивлението по-малко от 5 ома ли е?

Да

ИНСТАЛИРАЙТЕ нова подсветка на панела за климатичен контрол. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

Не

РЕМОНТирайте електрическата верига. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.ТОЧЕН ТЕСТ D: АУДИО СВЕТЛИНАТА НЕ РАБОТИ


ЩАТИ

ПОДРОБНОСТИ/РЕЗУЛТАТИ/ДЕЙСТВИЯ

D1: 29S-LK34 АУДИО МОДУЛ ПРОВЕРКА НА НАПРЕЖЕНИЕТО НА ПОДСВЕТКАТА (ОРАНЖЕВО-СИН)

1 Влезте в позиция ИЗКЛ.

2 Изключете радиостанцията C443.

3 Уверете се, че димерът за осветление на инструмента е настроен на максимална настройка за яркост.

4 Поставете превключвателя на фаровете в положение ВКЛ.

5 Измерете напрежението между аудио модул C443 щифт 4, верига 29S-LK34 (оранжево/черно), страната на окабеляването и земята.

• Напрежението по-голямо ли е от 10 V?

Да

ИНСТАЛИРАЙТЕ новия аудио блок. Вижте раздел 415-01 за повече информация. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

Не

Поправете електрическата верига. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.ТОЧЕН ТЕСТ E: СВЕТЛИНА ЗА СВЯНА НА СКОРОСТИТЕ НЕ РАБОТИ

ЩАТИ

ПОДРОБНОСТИ/РЕЗУЛТАТИ/ДЕЙСТВИЯ

E1: 29S-LK21 ТЕСТ ЗА НАПРЕЖЕНИЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ВЕРИГА (ОРАНЖЕВО-ЧЕРНО)

1 Уверете се, че димерът за осветление на инструмента е настроен на максимална настройка за яркост.

2 Поставете превключвателя на фаровете в положение ВКЛ.

3 Измерете напрежението между щифт 4 на скоростния лост C931, верига 29S-LK21 (оранжево/черно), страната на окабеляването и земята.

• Напрежението по-голямо ли е от 10 V?

Да

Отидете на E2 .

Не

РЕМОНТирайте електрическата верига. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

E2: ПРОВЕРКА НА ВЕРИГА 31-TA34 (ЧЕРЕН) ЗА ОТВОРЕНО

1 Измерете съпротивлението между щифт 1 на скоростния лост C931, верига 31-TA34 (черен), страната на окабеляването и земята.

• Съпротивлението по-малко от 5 ома ли е?

Да

МОНТИРАЙТЕ нов фасунга на лампата на скоростния лост. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

Не

РЕМОНТирайте електрическата верига. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.ТОЧЕН ТЕСТ F: СВЕТЛИНАТА ЗА ЗАПАЛКАТА НЕ РАБОТИ


ЩАТИ

ПОДРОБНОСТИ/РЕЗУЛТАТИ/ДЕЙСТВИЯ

F1: ПРОВЕРКА НА НАПРЕЖЕНИЕТО НА ВЕРИГАТА 29S-LK15 (ОРАНЖЕВО)

1 Уверете се, че димерът за осветление на инструмента е настроен на максимална настройка за яркост.

2 Поставете превключвателя на фаровете в положение ВКЛ.

3 Измерете напрежението между щифт 1 на запалката C911, верига 29S-LK15 (оранжев), страната на окабеляването и земята.

• Напрежението по-голямо ли е от 10 V?

Да

Отидете на F2 .

Не

Поправете електрическата верига. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

F2: ПРОВЕРКА НА ВЕРИГА 31-HA6 (ЧЕРНО) ЗА ОТВОРЕНО

1 Измерете съпротивлението между щифт 1 на запалката C912, верига 31-HA6 (черен), страната на окабеляването и земята.

• Съпротивлението по-малко от 5 ома ли е?

Да

ИНСТАЛИРАЙТЕ ново гнездо за запалка. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

Не

РЕМОНТирайте електрическата верига. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.ТОЧЕН ТЕСТ G: СВЕТЛИНАТА НА ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛЯ ЗА ЗАКЛЮЧВАНЕ/ОТКЛЮЧВАНЕ НА ВРАТА НЕ РАБОТИ


ЩАТИ

ПОДРОБНОСТИ/РЕЗУЛТАТИ/ДЕЙСТВИЯ

G1: ПРОВЕРКА НА НАПРЕЖЕНИЕТО, ПОДАДЕНО КЪМ ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛЯ ЗА ЗАКЛЮЧВАНЕ/ОТКЛЮЧВАНЕ НА ВРАТА ВЪВ ФУНКЦИЯ

1 Влезте в позиция ИЗКЛ.

2 Откачете неработещия превключвател.

3 Задвижете в положение ВКЛ.

4 Уверете се, че димерът за осветление на инструмента е настроен на максимална настройка за яркост.

5 Поставете превключвателя на фаровете в положение ВКЛ.

6 Измерете напрежението между щифт 10 C41 на превключвателя за заключване/отключване на вратата, верига 15-LH28 (зелен/жълт) (лявата страна)/щифт 17 C43, верига 15-LH42 (зелен / синьо) (дясната страна), страната на окабеляването и земята.

• Напрежението по-голямо ли е от 10 V?

Да

Отидете на G2 .

Не

РЕМОНТирайте верига(и) 15-LH28 (зелено/жълто)/верига 15-LH42 (зелено/синьо). ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

G2: ПРОВЕРКА НА ЗАЗЕМЯВАЩАТА ВЕРИГА НА ГОТОВ ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ ЗА ОТКЛЮЧВАНЕ

1 Влезте в позиция ИЗКЛ.

2 Измерете съпротивлението между щифт 2 на превключвателя за заключване/отключване C41, верига 31-DA11 (черен) (лявата страна) / C43 щифт 2, верига 31-DA12 (черен) (дясна страна) страна), от страната на окабеляването и "земя"

• Съпротивлението по-малко от 5 ома ли е?

Да

ИНСТАЛИРАЙТЕ нов ключ за заключване/отключване на вратата. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

Не

РЕМОНТ на верига(и) 31-DA11/31-DA12 (черен). ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.ТОЧЕН ТЕСТ H: СВЕТЛИНАТА НА ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛЯ НА ТРАКШЪН КОНТРОЛА НЕ РАБОТИ.

ЩАТИ

ПОДРОБНОСТИ/РЕЗУЛТАТИ/ДЕЙСТВИЯ

H1: ТЕСТ ЗА НАПРЕЖЕНИЕ НА ВЕРИГАТА 29S-LH45 (ОРАНЖЕВО-БЯЛО)

1 Изключете превключвателя за контрол на сцеплението C717.

2 Уверете се, че димерът за осветление на инструмента е настроен на максимална настройка за яркост.

3 Поставете превключвателя на фаровете в положение ВКЛ.

4 Измерете напрежението между верига 29S-LH45 щифт 8 C717 (оранжев/бял), страната на окабеляването и земята.

• Напрежението по-голямо ли е от 10 V?

Да

Отидете на H2 .

Не

РЕМОНТирайте електрическата верига. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

H2: ПРОВЕРКА ЗА ОТВОРЕНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ВЕРИГА 91-LH45 (ЧЕРНО/БЯЛО)

1 Измерете съпротивлението между клема 7 C717, верига 91-LH45 (Ч/Б), страната на окабеляването и земята.

• Съпротивлението по-малко от 5 ома ли е?

Да

ИНСТАЛИРАЙТЕ нов ключ за изключване на тракшън контрола. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

Не

Поправете електрическата верига. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.ТОЧЕН ТЕСТ I: СВЕТЛИНАТА НА БУТОНА ЗА ОПАСНОСТ НЕ РАБОТИ

ЩАТИ

ПОДРОБНОСТИ/РЕЗУЛТАТИ/ДЕЙСТВИЯ

I1: 29S-LG8A ТЕСТ ЗА НАПРЕЖЕНИЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ВЕРИГА (ОРАНЖЕВ)

1 Изключете бутоните за аварийни светлини C458.

2 Уверете се, че димерът за осветление на инструмента е настроен на максимална настройка за яркост.

3 Поставете превключвателя на фаровете в положение ВКЛ.

4 Измерете напрежението между щифт 4 C458 на бутона на предупредителната светлина за опасност, верига 29S-LG8A (оранжев), страната на окабеляването и земята.

• Напрежението по-голямо ли е от 10 V?

Да

Отидете на I2 .

Не

РЕМОНТирайте електрическата верига. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

I2: ПРОВЕРКА 91-LG8 ВЕРИГА (ЧЕРНО/ОРАНЖЕВО) ЗА ОТВОРЕНА

1 Измерете съпротивлението между щифт 10 C458 на бутона на предупредителната светлина за опасност, верига 91-LG8 (черен/оранжев), страната на окабеляването и земята.

• Съпротивлението по-малко от 5 ома ли е?

Да

ИНСТАЛИРАЙТЕ нов бутон за аварийни светлини. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

Не

РЕМОНТирайте електрическата верига. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.ТОЧЕН ТЕСТ J: СВЕТЛИНАТА НА ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛЯ ЗА ОТОПЛЕНИЕ НА ПРЕДНАТА СЕДАЛКА НЕ РАБОТИ

ЩАТИ

ПОДРОБНОСТИ/РЕЗУЛТАТИ/ДЕЙСТВИЯ

J1: ПРОВЕРЕТЕ ЗА НАПРЕЖЕНИЕ ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ВЕРИГА НА РАБОТЕЩИЯ КЛЮЧ ЗА ПОДГРЯВАНЕ НА СЕДАЛКАТА

1 Изключете неработещия превключвател за отопление на седалката.

2 Уверете се, че димерът за осветление на инструмента е настроен на максимална настройка за яркост.

3 Поставете превключвателя на фаровете в положение ВКЛ.

4 Измерете напрежението между щифт 8 C694 на превключвателя за отопление на седалката (лявата страна), верига 29S-LH29 (оранжев/жълт)/ щифт 8 C695 (дясна страна), верига 29S-LH43 (или оранжево-синьо), от страната на окабеляването и "земята".

• Напрежението по-голямо ли е от 10 V?

Да

Отидете на J2 .

Не

РЕМОНТ верига 29S-LH29 (оранжево-жълто) / верига 29S-LH43 (оранжево-синьо) съответно. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

J2: ПРОВЕРЕТЕ ЗАЗЕМЯВАЩАТА ВЕРИГА НА НЕФУНКЦИОНАЛНИЯ ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ ЗА ОТОПЛЕНИЕ НА СЕДАЛКАТА ЗА ОТВОРЕНО

1 Измерете съпротивлението между C694 щифт 4 (лявата страна) на верига 31-LH29 (черен)/ C695 щифт 4 (дясна страна) на верига 31-LH43 (черен), страната на окабеляването, и "маса".

• Съпротивлението по-малко от 5 ома ли е?

Да

МОНТИРАЙТЕ нов ключ за отопление на седалката. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

Не

РЕМОНТирайте съответно верига 31-LH29 (черен)/ верига 31-LH43 (черен). ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.
Връзка към тази страница в различни формати
HTMLTextBB Code


Коментари на посетители


Без коментари все ощеФокус 2 
Фокус Турнир 1 
Фокус 1