Часовник — описание и принцип на работа

            0Поз.Номер на резервна частИме
1Бутон за настройка на часовника
2Предупредителна лампа против кражба
3Бутон за настройка на минутите

Гледам:
  • Показване на часа в 12 или 24 часов формат.
  • Работете с подсветка в позиция II на ключа за запалване.
  • Работете със задно осветяване в позиция I на ключа за запалване, когато ключът за осветление е включен.
  • Работи със затъмняване на фоновото осветление, когато превключвателят за осветление е включен, ако е инсталиран димер на фоновото осветление.
  • Имате вградена предупредителна лампа против кражба.

Настройка на времето


За да настроите времето в часове, ключът за запалване трябва да е в позиция II.
1. Натиснете и задръжте бутона H, докато желаната стойност за час се появи на дисплея.

2. Натиснете и задръжте бутона M, докато желаната стойност за минути се появи на дисплея.

Задаване на 12 или 24 часов формат


За да превключите между 12- и 24-часов формат, натиснете едновременно двата бутона - H и M - в позиция II на ключа за запалване.Връзка към тази страница в различни формати
HTMLTextBB Code


Коментари на посетители


Без коментари все ощеФокус 2 
Фокус Турнир 1 
Фокус 1