Часовник — Точни тестове

            0

ТОЧЕН ТЕСТ А: ЧАСОВНИКЪТ НЕ ФУНКЦИОНИРА

ЩАТИ

ПОДРОБНОСТИ/РЕЗУЛТАТИ/ДЕЙСТВИЯ

A1: ПРОВЕРЕТЕ НАПРЕЖЕНИЕТО НА ВЕРИГА 29-GB6 (ОРАНЖЕВО/ЖЪЛТО)

1 Влезте в позиция ИЗКЛ.

2 Изключете часовника C460.

3 С помощта на цифров мултицет измерете напрежението между щифт 6 на часовника C460, верига 29-GB6 (оранжево/жълто), страната на окабеляването и земята.

• Напрежението над 10V ли е?

Да

Отидете на A2 Отидете на PINPOINT TEST A

Не

РЕМОНТирайте верига 29-GB6 (оранжево/жълто), ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

A2: ПРОВЕРЕТЕ НАПРЕЖЕНИЕТО НА ВЕРИГАТА 15-GB6 (ЗЕЛЕНО/ЖЪЛТО)

1 Задвижете в положение ВКЛ.

2 С помощта на цифров мултицет измерете напрежението между C460 щифт 1, верига 15-GB6 (зелено/жълто), страната на окабеляването и земята.

• Напрежението над 10V ли е?

Да

Отидете на A3 Отидете на PINPOINT TEST A

Не

ПРОВЕРЕТЕ предпазител 59 (7,5 A). Ако предпазителят е изгорял, МОНТИРАЙТЕ нов предпазител. ПРОВЕРЕТЕ, че системата работи правилно. Ако предпазителят се повреди отново, ПРОВЕРЕТЕ за късо съединение към маса. Ако предпазителят е наред, ПОПРАВЕТЕ верига 15-GB6 (зелено/жълто). ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

A3: ПРОВЕРКА НА ВЕРИГА 91-GB6 (ЧЕРНО/ЖЪЛТО) ЗА ОТВОРЕНО

1 Влезте в позиция ИЗКЛ.

2 С помощта на DMM измерете съпротивлението между C460 щифт 2, верига 91-GB6 (черен/жълт), страната на окабеляването и земята.

• Съпротивлението по-малко от 5 ома ли е?

Да

НАСТРОЙТЕ нов часовник. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

Не

РЕМОНТ верига 91-GB6 (черно/жълто). ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.
Връзка към тази страница в различни формати
HTMLTextBB Code


Коментари на посетители


Без коментари все ощеФокус 2 
Фокус Турнир 1 
Фокус 1