Използване на отворена въздушна възглавница

            0

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: След надуване на въздушна възглавница следи от натриев хидроксид, продукт от горенето, който причинява дразнене на кожата, може да останат по повърхността на въздушната възглавница. Носете предпазни ръкавици, когато работите върху модули на отворени въздушни възглавници. Неспазването на тази инструкция може да доведе до нараняване.


1. Отстранете модула(ите) на разгърнатата въздушна възглавница. За повече информация вижте подходящата процедура, описана в този раздел.

2. Запечатайте отворения модул(и) на въздушна възглавница в опаковката на новия модул(и) на въздушна възглавница или в подходящ найлонов плик и го изхвърлете в съответствие с местните разпоредби за опасни отпадъци.Връзка към тази страница в различни формати
HTMLTextBB Code


Коментари на посетители


Без коментари все ощеФокус 2 
Фокус Турнир 1 
Фокус 1