Каталитичен преобразувател (1.8L/2.0L) — демонтаж и монтаж

            0

Оттегляне


1. Повдигнете и подпрете автомобила. Вижте раздел 100-02 за повече информация.

2. Отстранете топлинния щит.3. Изключете каталитичния конвертор.4. Отстранете долната опорна скоба.5. Спуснете колата.

6. Откачете маркуча за високо налягане.7. Отстранете топлинния щит на изпускателната система.
8. Изключете електрическия съединител на нагреваемия кислороден сензор (HO2S).9. Отстранете HO2S.10. Изключете каталитичния конвертор. Изхвърлете ядките.11. Повдигнете и закрепете автомобила. Вижте раздел 100-02 за повече информация.


12.
ВНИМАНИЕ: При отстранена опорна скоба каталитичният преобразувател трябва да се поддържа.


Отстранете каталитичния конвертор.
  • Отстранете предната опорна яка.
  • Изхвърлете подложките.Инсталиране


ВНИМАНИЕ: Неспазването на тези инструкции може да повреди опорните скоби и да доведе до повреда на каталитичния конвертор.


1. Разхлабете болтовете на задната опорна яка, така че свързващите повърхности да са в контакт, позволявайки на яката да се движи спрямо скобата.2. Монтирайте каталитичния конвертор.
  • Използвайте ново уплътнение и гайки.
  • Инсталирайте, но не затягайте гайките.3. Свържете каталитичния конвертор към гъвкавата изпускателна тръба, но не затягайте.


  • Използвайте нова подложка.4. Спуснете колата.

5. Затегнете гайките.6. Инсталирайте нагреваем кислороден сензор (HO2S).7. Свържете електрическия конектор на HO2S.8. Монтирайте топлинния щит на изпускателния колектор.
9. Монтирайте маркуча за високо налягане.10. Повдигнете и подпрете автомобила. Вижте раздел 100-02 за повече информация.

11. Обърнете една гайка.12. Монтирайте предната опорна яка.13. Затегнете болтовете.14. Инсталирайте, но не затягайте долната опорна скоба.15. Монтирайте гайките. Използвайте нови гайки.16. Затегнете болтовете.17. Инсталирайте топлинния щит.18. Спуснете колата.Връзка към тази страница в различни формати
HTMLTextBB Code


Коментари на посетители


Без коментари все ощеФокус 2 
Фокус Турнир 1 
Фокус 1