Диагностика и проверки на разпространение и филтриране

            0

Проверка и проверка


1. Изяснете оплакването на клиента, като проверите дали системата работи правилно.

2. Проверете визуално за очевидни признаци на механични или електрически повреди.

Таблица за визуална проверка


Механични фактори:
  • Всмукателна тръба на въздушния филтър
  • Въздушен филтър
  • Въздушен филтърен елемент
  • Изходен отвор на въздушния филтър

3. Ако бъде открита очевидна причина за проблема, който сте идентифицирали или описали от клиента, отстранете я (ако е възможно), преди да продължите с по-нататъшни действия.

4. Ако причината за неизправността не е очевидна, проверете неизправността и вижте таблицата със симптомите

Таблица със симптоми


Състояние

Възможни причини

Действие

•Повишен входящ шум

•Откачане на всмукателната тръба на въздушния филтър

•Откачане на изходната тръба на въздушния филтър

•Спукан или повреден въздушен филтър

•ПРОВЕРЕТЕ качеството на свързване на елементите на системата за разпределение и филтриране на входящия въздух и наличието на течове в системата. Инсталирайте нови елементи, ако е необходимо. ПРОВЕРЕТЕ дали системата работи правилно.

•Масло във въздушния филтър

•Задължителна вентилация на картера (PCV)

•Превозни средства с двигател Zetec-E 1.8L/2.0L/1.6L. Вижте раздел 303-08A / 303-08B за повече информация.

•1.8L дизелови превозни средства Вижте раздел 303-08A / 303-08B за повече информация.

•Вода във въздушния филтър

•Откачане на входната тръба на въздушния филтър.

•Запушен дренаж на въздушния филтър.

•ПРОВЕРЕТЕ всмукателния тръбопровод на въздушния филтър за хлабавост. Почистете въздушния филтър. Проверете правилната работа на системата.
Връзка към тази страница в различни формати
HTMLTextBB Code


Коментари на посетители


Без коментари все ощеФокус 2 
Фокус Турнир 1 
Фокус 1