Въглен филтър за контрол на изпаренията

            0

Оттегляне


един.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не пушете и не ходете със запалена цигара или открит пламък от какъвто и да е вид, докато работите върху или близо до предмети, свързани с гориво. Винаги има леснозапалими смеси, които могат да се запалят. Неспазването на тези инструкции може да доведе до нараняване.


Изключете заземяващия проводник от батерията.

2. Повдигнете и подпрете автомобила. Вижте раздел 100-02 за повече информация.

3. Откачете маркуча за изпаренията на резервоара за гориво от въглеродния филтър.4. Изключете линията за продухване.5.
ЗАБЕЛЕЖКА: Използвайте инструмент с плосък връх, за да натиснете скобата.


Натиснете задържащите скоби на филтъра с активен въглен.6. Отстранете въгленовия филтър.Инсталиране


един.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не пушете и не ходете със запалена цигара или открит пламък от какъвто и да е вид, докато работите върху или близо до предмети, свързани с гориво. Винаги има леснозапалими смеси, които могат да се запалят. Неспазването на тези инструкции може да доведе до нараняване.


Поставете отново елементите в обратен ред.Връзка към тази страница в различни формати
HTMLTextBB Code


Коментари на посетители


Без коментари все ощеФокус 2 
Фокус Турнир 1 
Фокус 1