Вентил за продухване на филтъра с активен въглен за контрол на парите

            0

Оттегляне


един.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не пушете и не ходете със запалена цигара или открит пламък от какъвто и да е вид, докато работите върху или близо до предмети, свързани с гориво. Винаги има леснозапалими смеси, които могат да се запалят. Неспазването на тези инструкции може да доведе до нараняване.


Изключете заземяващия проводник от батерията.

2. Изключете електрическия конектор на вентила на филтъра с активен въглен.3. Откачете вакуумния маркуч и маркуча за горивните пари от вентила за почистване на въглеродния филтър.4. Отстранете вентила за почистване на въглеродния филтър.

Инсталиране


един.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не пушете и не ходете със запалена цигара или открит пламък от какъвто и да е вид, докато работите върху или близо до предмети, свързани с гориво. Винаги има леснозапалими смеси, които могат да се запалят. Неспазването на тези инструкции може да доведе до нараняване.


Поставете отново елементите в обратен ред.Връзка към тази страница в различни формати
HTMLTextBB Code


Коментари на посетители


Без коментари все ощеФокус 2 
Фокус Турнир 1 
Фокус 1